Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Mae'n Hawddach D'od Lawr Na…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mae'n Hawddach D'od Lawr Na Myn'd Fyny. Os buost mor ffodns a chripio i'r lan, Hyd gopa bryn parch ac anrhydedd, Ymochel rhag cwympo, mesura dy gam, Neu'n drwsgl do'i lawr yn y diwedd; Rhaid myn'd gyda'th lwc, 0 glogwyn i gnwc, Ac atal dy dynged ni elli; A'th gwymp fydd yn drwm Ar waelod y cwm, Mae'n hawddach d'od lawr na myn'd fyny. Os cefaist dy eni yn blentyn hoff ffawd, A gwSn ar foreuddydd dy fywyd; Heb ofal, ti elli dd'od eto yn dlawd Wrth ymgais am fwy o ddedwyddyd; Gwna'n siwr o dy fan Wrth ddringo i'r lan, Gochela bob cam a gymeri; Ystyria mewn pryd, Wrth fyned trwy'r byd, Mai hawddach d'od lawr na m yn'd fyny. Os gweli'th gymydog yn gwthio i'r lan, 0 afael tylodi yn onest; Na fydd yn eiddigus os llwydd ddaw i'wran, Ar lwybr mor serth, bydd yn orchest; Na rwystra'r tylawd I ddringo bryn ffawd, Ond estyn dy law i'w ddyrehafti; Paid byth bod mor ffol A'i dynu yn ol, 0- hyd yn nod gelyn a weli ei him Yn liithro dros ddibyn aflwyddiant, Gochela'i ddirmygu, ymddyga yn ddyn, Bydd hyny i ti yn ogoniant; I lawr fe fydd cant, i u i^vaclod y pant, Yn barod a'u traed idd ei sathru; Anhawdd maes o law Fydd codi o'r baw, Mae'n hawddach d'od lawr na myn'd fyny. Topeka Kas. AP IOAN.

....It." AWSTRALIA A'I BRODORION.

CANIADAETH GYIWLLEID-FAOL.

PABYDDIAETH.

[No title]

Advertising

[No title]