Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EIN TELEHAL AM 1875. Pris yn mlaen Haw$2.50. fW Pris y DRYCH i Glybiau ..$2 20 HP" Pris y DRYCH i Canada .$2 70 W~ Pris y DRYCH i Gymru. 3 50 Anfonar arian mewn Post Office iQrder neu Registered Letter, neu mewn York, taladwy i T. J. GRIFFITHS, DRYCH OFFICE, UTICA, N. Y. Y Goreu yn Ddiddadl.. DR. MORRIS' SYRUP OF TAR, WILD CHERRY AND HOKEHOUND yw y cymysgedd goreu a baratowyd a hysbyswyd, neu a werthwyd erioed gan unrhyw ber- son o dan unrhyw enw-at roddi esmwythad union- gyrchol agwellhad hollol oddiwrth Beswch, Anwyd, Croup, Wnooping Cough, Bronchitis, Byranadl, a phob anhwylaeb o natur y darfodedigaeth. Di- wreiddia yr arwjddion peryglus hyn mewn haner yr jimser a gymenr gan unrhyw feddyginiaeth aralt. Mae o natur hciiol tysieuol, heb fod yn cynwys dim {jpiwrn nac un cyfiyr peryglus arall. Tystia meddyg- on ynmhob parth o'r wlad mai efe yw y meddygin- iaeth mwyaf effeithiol at anhwylderau y gwddf a'r ,ysgyfaint. Nid yw byth yn ffaelu. Sicrheir y cyf- lawna pob potel yr hyn a addewir. Byddwch yn sicr o ofyn am Dr. Morris Syrup of Tar, Wild Cherry and florehound. Prawf botelau, 10 cents. Gwerth- it ef gan y prif gyflerwyr yn mhob man, ac yn mysg laa-ai'TfraD O. H. Williamson a'i Gwm., Utica, a Fran- cois Ethuridge, Rome, N. Y. ITAVIO'W. LEWIS & CO., COMMISSION MERCHANTS, No. 85 & 87 BROAD ST., NEW YORK. YR YDTMTN AWK YX GWNEYD MASNACH er's un cmtyneddarbymtheg, a dymunem ddiolch i'n hen gyfeillion am eu hymddiried ynom. Mae ein mas- nachdy, 85 & 87 Broad St., congl South William St., yn oleu, eang a chyfleus; a thelir sylw uniongyrchol i lotiau o YXENYN, CAWS nen DDOFEDNOB. a anfon- ir i'n gofal gan Amaethwyr Cymreig Swyddi Oneida, Madison, Herkimer a Lewis. Maiciwch y parseli a •efcyfeiriwch lythyrau i DAVID W. LEWIS & CO., Yn ol y cyfeiriad Hctoi. 1-18'6 €iit (Stflubhjp a'n I^rbntttoor. u'" ..r.j D. J. E., ST. JOSEPH.—OS oedd rhyw bethau ohynod iawn yn y gwrthrych gadewchi ni gael yr hanes. Os dyn cyfiredin ydoedd, dichon fod digon wedi ymddangos i fod yn ddyddorol i Gymry Ameri- oCa. Mae angeu yn tori pregethwyr, fel eraill, i lawr yn barbaus. ac ni chaniata gofod i ni gyhoeddiCoF- TANTAU meithion, os na fydd y cymeriadau yn gen- ;edlaethol. -Gwerfyl.—Bydd yr ysgrifau yn hynod gymer- adwy. Ysgrifau Tom ap Davies.—Yn ysgrif gyntaf Mr. D. yn lie Ond o'r Uedredau pegynol mae y cyf- ryw awelon yn dyfod yn ddeheuol"-darllener yn .fldechreuol. Slion o'r Castell.—Ysgrifenwch yn fwy cryno y tvo nesaf, ac ar ddalenau bychain. AGENTS Y DRYCH. ORANVILLE, N. Y.—Mr. Jos. W. Williams. POULTNEY, YT.—Mr. W. Nathaniel. SWYDD MADISON, N. Y.-Mr. Samuel L. Jones, Nelson. MINERSVILLE, PA.—Mr. Job Jones. NANTICOKE, PA.—Mri. D. W. Evans a T. Cilcenin Evans.

DYDD IAU, IONAWR 13,1876.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

T DEDDFWRFA U TALAETHOL.

MASNACH Y LLECHl.

Y CYJ.YBY A'R WYL CANMLWYDDOL

[No title]

[No title]