Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ID Y lIe goraf i brynu DODREFN O BOB MATH, Yw Masnachdy Hoerlein Bros. & Heinrich, ■1 8 & 10 WHITESBORO ST., UTIOA, N- Y. Mae eu Gweithdy yn RHIF. 29, 31 A 33 HOTEL STREET, Lie y gwneir gwaith o'r fath ragoraf o'r defnyddiau goraf. Y prisiau yn rliesymol iawn; a bydd i bawb a alwant gael perfIaith foddlonrwydd. Cofier y Rhif. 20tf 8 & 10 HEOL WHITESBORO., UTICA. EWCH AT Y GEMYDD EVANS, I brynu eich ORIADURON, eich AWLEISIAU a'ch TLYSAU. Adgyweirir WATCHES a CHLOCIAU yn y modd goreu am brisiau rhesymol. ar Cofier y rhif- 82 HEOL COLUMBIA, UTICA, N. Y. 34'75tf H. A. POWELL, ATTORNEY AT LAW, RHIF. 520 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO. r-5.ly_ TERMS OF SUBSCRIPTION TO Trnk Lealie's Illustrated Publications. POSTAGE PAID. Frank Leslie's Illustrated Newspaper, Weekly, $4 00 Frank Leslie's Chimney Corner, 4 00 Frank Leslie's Illastrirte Zeitung, t( 00 The Day's Doings, u A nn Frank Leslie's Lady's Journal, M 4 00 The Young American, Frank Leslie's Boys' and Girls Weekly, 2 50 Frank Leslie's Popular Monthly, i 00 Frank Leslie's Lady's Magazine, Monthly, 3 50 Frank Leslie's Boys of America, 150 Feank Leslie's Pleasant Hours, 1 50 Frank Leslie's Budget of Fan, 1 50 j The Jolly Joker, 1 50 Frank Leslie's Family Herald, 1 00 Frank Leslie's New York Journal, 100 Frank Leslie's Illustrated Almanac, 60 Frank Leslie's Comic Almanac, 15 Every yearly subscriber is entitled to a beautiful Premium Chromo with each publication. The orig- inals were designed and painted expressly for our use, and the Chromos are printed in oil, exactly re- producing, in every detail, the original masterpieces of art. Description of Chromos, Publications and Gifts, with sample papers, sent on receipt of stamps for return postage. AGENTS WANTED. Address, AGENCY DEPARTMENT, Frank Les- lie's Publishing House, 537 Pearl St., New York. W. H. PHILLIPS, USTUS HED D TV CH, Boom 6, Exchange Buildings, Utica, N. Y. [4'75tf PRICE, TWENTY-FIVE CENTS. NEWSPAPER ADVERTISING. NINETY-NINTH EDITION. Containing a complete list of all the towns in the United States, the Territories and the Dominion of Canada, having a population greater than 5,000 ac- cording to the last census, together -with the names of the newspapers having the largest local circula- tion in each of the places named. Also, a catalogue of newspapers which are recommended to advertis- ers as giving greatest value in proportion to prices Charged. Also, all newspapers in the United States and Canada printing over 5,000 copies each issue. Also, all the Religious, Agricultural, Scientific and Mechanical, Medical, Masonic, Juvenile, Education- al, Commercial, Insurance, Real Estate, Law, Sport- inc Musical, Fashion, and other special class jour- nals • very complete lists. Together with a complete list of over 300 German papers printed in the United States. Also, an essay upon s advertising; many ta- bles of rates, showing the cost of advertising in va- rious newspapers, and everything which a beginner in advertising would like to know. Address GEO. P. ROWELL & CO., 37 41 Park Row, New York. J. S. & M. PECKHAM, NO'S 22 & 24 CATHARINE STREET, UTICA, N. Y. GWNEUTHURWYR STOVES O'r fath oreu, a gynygiant ar werth am brisiau hynod o isel wahanol fachau o COOKING AND HEATING STOVES I losgi coed neu lo. 47'75-2m RHYBUDD.—Dymuna JOHN EMDIN, Tremonydd, a'r unig wneuthurwr DRYCHWYDRAU (Specta- cles) yn Utica, alw sylw ei gyfeillion a'r cyhoedd yn gyifredinol, ei fod yn gwarantu pob Spectol a werth- ir yn ei fasnachdy i roddi boddlonrwydd perffaith. Os na bydd yn ftitio y llygaid, gellir ei newid unrhyw nifer o weithiau. Adgyweirir hen wydrau yn ddest- 'y lus a rhadlawn. Ei fasnachdy o hyn allan yn 9 BAGGS' HOTEL, 22-ly Ar waelod Heol Genesee, Utica. Y OANEUON- "DEDWYDDWCH Y NEF," A "LLIW GWYN RHOSYN YR HAF," AC "ARLUN HARDD 0 BBEN Y BYWYD." I'w cael ar dderbyniad 25 cents, gan 39tf W. E. WILLIAMS, Kingston, Wis. HUGH R. JONES. „ BENJ. A. JONES. 1§1|1 RHIF. 408 BROADWAY 81 N FRANCISCO, VALIF. JONES BROTHERS, PROPRIETOKS LOWD PE^YDGINGS' PER WEEK' TO.|6 00 ROOMS WITH OR WITHOUT BOARD. IP" This House has been refitted with new Spring P and Matt-v^ses, which makes it ONE OF THE #SST m WTT. 44'74 COIUMIUS JUNC1I01, Ml, Pentref Newydd a Chynyddol, YN CfNWYSJjOO 0 BOBL Anogaetbau i Sefydlwyr Cymreig. l TIROEDD BREISION A HIN- ) SAWDD IACHUS. Saif y pentref uchod haner milltir o'r fan lie mae yr afonydd Iowa a Cedar yn ymuno, ar y Chicago, Rock Island & Pacific Railway, a'r fan lie y croesir y ffordd hono gan y Cedar Rapids & Minnesota Rail- way, yn swydd Louisa, Iowa. Nid oes tair blynedd er pan adeiladwyd y trydedd ty yno, yr hwn oedd y Wortham House; ond yn awr y mae yno dros 100 o adeiladau da. vn cynwys tai anedd ac ystordai. Mae y pentref mewn lIe tra phrydferth ac iach; a chyn hir nid oes amheuaeth na fydd yn brif ddinas y Swydd. Mae yn y He adeilad mawr, hardd o bridd- feini wedi ei godi at wasanaeth y Swydd, a hyny yn ddigost. Hefyd, y:mae yma fanteision addysg rhag- orol, capeli, &c. Amgylchynjr y He gan ffarmwyr anturiaethus, a thiroedd ffrwythlon. Yr ydym yn gwahodd y rhai a ddymuuant gael cartref cysurus mewn lie hyfryd acjach i ddyfod yma. Mae yma fanteision i gario yn mlaen bob math o fasnach, neu law-weithfeydd. Yr ydym yn apelio at y Cymry, ac yn eu hanog i ddyfod yma i weled y lie; ac hefyd y mae sefydliad Cymreig blodeuog yn y plwyf hwn, a'r bobl yn dra awyddus am weled rhagor o'r Cymry yn symud i'r lie. Bydd i'r sawl a ddaw gael derbyniad gwresog gan eu eydwladwyr. Mae lie sydd yn cynwys cyni- fer o ffarmwyr llwyddianus, yn rhoddi amrywiol an- ogaethau i'r Cymry a ddymunant gario masnach yn mlaen, i ddyfod yma i sefydlu. Yr ydym yn cynyg teleran esmwyth I'r rhai abryn- ant latiau i adeiladu arnynt ac i'w diwyllio. Nid ydym yn cymeradwyo gwerthu tir i speculators, heb fod yn byw yn y lie, i gadw y cyfryw yn wag, hyd nes y eyfyd y pris drwy lafur a gwelliantan pobl er- aill. Yrydym yn awyddus am i'r pentref gael e adeiladu gan y rhai fyddant yn byw yn y lie. Am fanylion pellach anfoner at H. C. WORTHAM & CO., COLUMBUS JUNCTION, LOUISA COUNTY, IOWA. CARNARVON CASTLE. NO. 50 LIBERTY ST., UTICA. EVAN EVANS, PERCHENOG. Ceir yn y Gwesty Cymreig uchod y diodydd goreu, ac ymborth a llety am y prisiau isaf. 43'74 QONFECTIONERY A BAKERY EVANS, 94 HEOL GENESEE, UTICA, N. Y. Lie cyfleus i bobl o'r wlad i gael pryd o fwyd da am bris rhesymol. Lie i fyrddio wrth y dydd neu wrth yr wythnos. ffW Yr Ice Cream a'r Melus-fwydydd goreu ?In y ddinas. 13'75 McKOWN All GWM., 6 WHITESBORO ST., UTICA, N. Y. Yn y masnachdy hwn ceir amrywiaeth mawr o Ddrychau (Looking Glasses), MOULDINGS GOREUREDIG, FFRAMIAU DAR- LUNIAU, &C., &C. Am brisiau rhesymol. 20t DR. T. D. EVANS- DENTIST, A ddymuna hysbysu ei fod wedi symud i'w hen Swyddfa, congl heolydd COLUMBIA A GENESEE, UTICA, Lie y eyflawnir pob math o waith yn y gelfyddyd ddeintyddol am brisiau rhesymol-llenwi danedd a gwneyd rhai newyddion, a thynu danedd yn ddiboen. lVStf LLINELL GUION, i RHWNG NEW YORK, QUEENSTOWN A LIV- I ERPOOL, j Yn cychwyn o New York, bob dydd Mawr, ac yn cario J Llythyrgodau y Talaethau Unedig. | IDAHO, K I NEVADA i MINNESOTA, COLORADO WISCONSIN,, JMmM NEBRASKA, MANHATTAN. WYOMING. CLUDIAD YN Y CABAN,$80 yn aur. STEERAGE ..$30 o N. Y. $32 o Liverpool nen Queenstown, yn arian papyr. Anfonir Arian i Brydain, yr Iwerddon a'r Oy fandir ar delerau rhesymol. Ymofynir a > WILLIAMS & GUION, 29 Broadway, N. Y. Nell a Davis & Jones, 104 Genesee St., Utica, N. Y. H. D. Jones, Hyde Park, Pa. Thomas Ford, Pittston, Pa. Thomas Blake, Wilkes-Barre, Pa. Fox Bros., Pottsville, Pa. H. J. Thomas, 154 Penn Ave., Pittsburg, Pa. Wm. Davies & Co., Plymouth, Pa. D. Phillips, Mahanoy City, Pa. John Williams, Catasauqua, Pa. H. Greenebaum & Co., Chicago, Ill. L. J. Ellis, Shenandoah City, Pa. Adam F. Griffith, Irwin Station, Pa Eneeh Brans,"Hyde Park Pa. H.gh William, Middle Granville. N. Y. DR. HENRY I. JONES, SCRANTON, PA. Dealled Cymry Swydd Luzerne fod Dr. Henry Isaac Jones, mab Robert Isaac Jones (Alltud Eifion), Tre- madog, G. C., wedi ymsefydlu yn Scranton, ar y WYOMING AVENUE, Gyferbyn ag eglwys y Pabyddion, lie y mae yn barod i weinyddu ar y cluifion; ac hefyd y mae ei swyddfa yn Hyde Park uwch ben y Corporation Store. Mae Dr. Jones wedi cael y cyfaddasrwydd mwyaf trwyadl fel meddyg, ac arferiad helaeth. Bu yn feddys am chwe' blynedd yn y Fyddin Brydeinig yn yr India Ddwyreiniol; mae yn aelod o Goleg Meddygol Brenin- ol Edinburgh, trwyddedig o Goleg Breninol Byd- wreigiaeth, Edinburgh, trwyddedig o Goleg Meddyg- waith Glasgow; aelod o Goleg Meddvgol Kings Co., Brooklyn, N. Y,; meddyg cynorthwyol yn ddiwedd ar i Gwmni Haiarn a Glo Aberdare; meddyg Cwmni Haiarn Weithiau Cwmaman ac Ynyscedwin; a bu dros amser yn feddyg i'r Llinell Genedlaethol o Ag- erlongau Ymfudol rhwng New York a Liverpool. Cafodd iBrawf Helaethach na'r un Meddyg Arall Yn y parthau hyn ar y Natur Ddynol yn ei gwahanol wendidau ac anhwylderan; o ganlyniad y mae yn alluog i roddi cyngorion ac i weinyddu cyffeiriau meddygol i'r rhai a ymddiriedant eu hunain i'w ofal. Bydded i'r cleifion alw gydag ef heb oedi. Bydd yn y swyddia o 8 i 10 yn y boreu, a 2 i 4 yn y prydnawn, ac o 6 i 7 yn yr hwyr. Cyfeirier- DR. H. I. JONES, 41 Wyoming House, Scranton, Pa. DAVID A. JONES, (CYPKEITHRWB CYMREIG,) .1 ATTORNEY AT LA W, 180 CENTRE STREET, POTTSVILLE,$ WA. Telir sylw ffyddlon i bob busnes cyfreithiol a ym- ddiriedir i'w ofal. l'75tf Offer Amaethyddol. MEDELVODII THOfflfR SM: fiÕ- BUCKEYE," | ERYDR, CULTIVATORS, HARROWS, FEED CUTTERS, HORSE POWERS HORSE HAY FORKS, PEIRIANAU DYRNU, PULLEYS, RAFTER HOOKS, PEIRIANAU I WNEYD CIDER, FANNING MILLS, LAWN MOWERS, PEIRIANAU HAU, Corn Drills, Root Cutters, Grain Sowers, DOG CHURNS, PLASTER SOWERS, HORSE RAKES. HAY TEDDERS, A phob math o Offer Amaethyddol at wasanaeth yr Amaethwr, i'w cael am brisiau rhesymol yn SWYDDFA Y "BUCKEYE," J. M. CHILDS & CO., 25tfl 10 A 12 FAYETTE ST., UTICA, N. Y. ^iwesty Cymreig i Y "Stars and Stripes," JOHN L.. LEWIS, Perchenog, 109 FRANKLIN AYE., SCRANTON, PA Mae Mr. Lewis yr. Gymro parchus o Ddeheudir Cymru, ac wedi agor Gwesty Cymreig yn y Rhif. uchod, yr hwn sydd o fewn CAN' LLATH i Orsaf y Del. Lack. & Western R. R. Bwriada gadw ty re- spectable, lie y ceir pob ymgeledd angenrheidiol ar deithwyr, mewn dull gwir Gymroaidd a lletygar, am y prisiau mwyaf rhesymol yn y ddinas. Ni raid i'r mwyaf moesol a rhinweddol betruso dim am gymer- iadyTy. Cofied y Cymry ar daith, gefnogi 25, ly MR. A MRS. LEWIS. Millinery! Millinery! Millinery! j Foneddigesau! Deuwch ac archwiliwch ein n.wyddau cyn prynu mewn lleoedd eraill. Yr ydym yn gwerthu VELVET HATS am 25c.; eto wedi en trim- io am 50c.,$1,$2 ac uchod Velvet Plumee, Blodau, Rubanau, &c., <fcc., am brisiau cyfatebol. CLOAKSI CLOAKS! CLOAKS! SUITSt SUITS! SUITS! Yr ydym yn cadw ar law yr amry-vviaeth mwyaf o bob math o CLOAKS a SUITS o'r ffasiynau diweddar- f' ™lauJn amrywio o$3 00,$4 00,$5 00 ifyny hyd$540 00. Yr ydym yn Tori a Gwneyd Cloaks ar Arclieb. Gwerthir hefyd ddefnyddiau at Cloeks a Dresses wrth y Hath. Fur back, Spitzenbergen a Tufted Beavers, gyda Trimmings i gyfateb, gan G. D. LONGSIIOP.E A'l GWI, 57 FRANKLIN SQUARE, UTICA, N. Y. Masnachdy Cyfanwerth a Manwerth. GRIFFITH & RAYHII T., CYFREITHWYR A DADLEUWYR, (Attorneys and Counsellors at Law) RHIF. 178 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. Mae Mr. Griffith yn talu sylw neillduol i gasglu dy- ledlon, &c.; a Mr. Rayhillyn cymeryd gofal achos ion troseddawl (criminal business). Swyddfa yn agored o 8 i 12 yn y boreu, ac o 1M i 6 yn y prydnawn. 44tf DODREFN. Y CASGLIAD GOREU A RITATAP 0 DDODREFW 0 BOB MATH. Mattrasses a Phlu am brisiau is nag mewn un He arall yn Nghanolbarth New York. JOHN A. DAVIES. 51, 52 a 53 Franklin Square, Utica, N. Y. Gyferbyn a'r Arcade newydd; a 39 Heol Seneca. lci5lila,zu"JCT COR. PACIFIC AND KEARNY STS., SAN FRANCISCO, CALIF. 0. F. BECKER, PROPRIETOR. The Prescot House is a second class Hotel, but as good as any first class hotel in the city. Containing 110 fine commodious rooms. Everything new. Quietest house in San Francisco. Has a flue coach running to and from all the Boats and Railroad De- pots free of charge. A favorite stopping place for reepectablfe Welsh visitors. 41 CAMBRIAN HOTEL, I 64 LIBERTY STREET, UTIOA, N. Y. Ystoblau, Sheds, Gwatr, Ceirch adigonedd o le i Weddoedd, Ceffylau, &O. Dymuna Seth Lloyd roddi ar ddeall i'r Cymry yn mhob man, ei fod newydd wella yr Hotel ysblenydd uchod, ychydig b ddrysau i'r gorllewin o'i hen dy, ac y mae yn barod yn awr i roddi pob cymwynasau angenrbeidiol i wneyd ymfudwyr a theithwyr yn gy- surus. Dealled y ffarmwyr fod ganddo yatablau ar- dderchog, a chant bob peth a ddymunant. Cedwir ar law 111 barbaul yCWRW GOREU, ben a newydd. a gwirodydd o bot math. 0 f" § REMINGTON. Peirianau Gwnio, Arfau Tan a Chelfi AmaethyddoI. MAE PEIRIANT GWNIO REMINGTON wedi enill ifafr cyffredinol. Mae yn rhed- eg yn hwylus, esmwyth, distaw a cliyflym, ac mae o wneuthuriad parhaol, acyn gwneyd Lock Stitch per- ffaith. St Mae yn Shuttle Machine, gyda "Automatic Drop Feed." Mae o ymddangos- iad hardd a chryno. Dyma y drydedd flwydd- yn er pan y mae yn y farch nad, ac y mae mwy o beir- ianau wedi eu gwerthu nag o unrhyw beiriant arall yn nghorff yr un amser. CELFI 4MAETHYDDOL.—PEIBIANAU MEDI diwygiedis:, AEADRAU DUR, STEEL HOES, CULTIVATORS,. ROAD SCRAP-ERS, PATENT EXCAVATORS, HAY TEHDERS, COTTON GINS, PONTYDD IIAIAEN, &C. GOR- UCHWYLWYR DA YN EISIAU. Danfonwch am (iylchlythyr. :1E.'A;" "rut gGwneir hefyd yn JNi* WEITHFEYDD RFMF^> ^TON Ynau o'r fath oren. Mae y Double Barreled Breech- Loading Shot-Gun, snap and position action, with patent joint check, gWIl sydd yn aughydmarol o rauhardd- wch a rhadlondeb, a'r REMINGTON RIFLES, a arferir gan NAW 0 wahanol LYWODRAETHAu-yn enwog drwy y byd at ddybenion milwrol a helwriaethol; pob math o Bistolion, Rifle Canes, Metallic Cartridges, &c. IMMae y REMINGTON RIFLE wedi enill y rhan fwyaf o'r gwobrau yn ymdrechfeydd cenedlaethol Creetmore, ac a'r arf hwn y gwnaed y score goreu a wnaed erioed mewn unrhyw ymdrechfa yn wlad hon neu Ewrop, sef yn Creedmore, Medi 26, 1874. « PRIF SWYDDFEYDDD. E, Remington & Sons, j Remington Sewing M. Co., V ILION, N.Y. Remington Ag'l Go., CANGEN-SWYDDFEYDD. 281 & 283 Broadway, New York, Arms. Madison Square, New York, Sewing Machine0. Louisville, Ky., West Jefferson St., Sewing Machines Boston, 332 Washington St., Sewing Machines. Cincinnati, 181 West 4th St., Sewing Machines. Atlanta, Ga., DeGive's Opera House, Marietta St. ™ „ Sewing Machines. Wasnmgton, D. C., 521 Seventh St., Sewing Machines- Philadelphia, 810 Chestnut Street, Sewing Machines. St. Louis, 609 N. Fourth Street, Sewing Machines. Detroit, 191 Woodward Avenue, Sewing Machines. Indianapolis. 72 Market Street, Sewing Machines. Baltimore, 47 N. Charles Street, Sewing Machines.. Chicago, 287 State St., Sewing Machines and Arms. Utica. 129 Genesee Street, Sewing Machines. OAETEBF PR CYMRY. 212 FULTON ST., NEW YORK. PERCHENOG, MICHAEL JONES. Mae y ty uchod yn hynod gyfleus i'r holl orsafoedd, ac i'r Castle Garden. Ceir pob cysuron sydd yn ang- enrheidiol ar deithwyr, am y prisiau mwyaf rhesym- ol. Cyfarfyddir pawb, ond cael cyfarwyddyd drwy lythyr yn nodi y lie a'r amser. Amgauer stamp 3 cent os ewyllysir atebiad. &3P™ Bydd yn fanteisiol i bawb godi eu tocynau yma dros dir neu for PITTSBURGH, PA., (CARTREF Y MWNWYR) RHIF. 41 GRANT STREET. Deng mynyd oddiwrth Orsaf y P. C. R. R., a dau fynyd i'r Monongahela. a Badau yr Ohio a New Or- leans. Ty CYFLEUS, CYSURUS A THELERAU RHES- YMOL. D. T. WILLIAMS, "vnt o Ddowlais. LLiNELL 7B MAN. \Iiiman Line of Steamers.] Y RHAI A GYMERANT Y CWRS DEHEUOL" AR FOR Y WERYDD ER MWYN DIOGELWCH. SWYDDFA Y CWMNI, 15 BROADWAY JOHN G. DALE, GORUCIIWYLIWR. City of Baltimore, City of Chester, City of Berlin, City of Richmond, City of Neio York, City of Montreal, City of Dublin, City of Brussels, City of Limerick, City of Brooklyn, City of Bristol, City of Paris, City of Halifax, City of Antwerp, City of Durham, City of London, Hwylia yr agerlongau ardderchog uchod yn rheol- aidd o New York hob dydd Sadwrn, ac nis gellir cael eu diogelach na'u cyflymach. HYSBYSA CADWALADR RICHARDS, 70 SOUTH 6TH ST., WILLIAMSBURGH. Yr hwn a arferai gad w Yr Hen Swyddfa Ymfudol" gynt yn ninas New York, ei fod yn parhau yn Or- uchwyliwr dros y Cwmni nchod, ac yn gwerthu toc- ynau am y prisiau iselaf. Hefyd, ond iddo gael hys- bysrwydd prydlon, bydd iddo gyfarfod ymfudwyr yn y Castle Garden, a gofalu eu bod yn cael llety cysurus a phob cyfarwyddyd angenrheidiol mewn gwlad ddieithr. Jr ATEBIRPOB LLYTHYR 0 YKHOLIAD TH BRYD- LON; ond gofaler am gyfeirio y cyfryw i CADWALADR RICHARDS, 70 South 6th St., Williamsburgh, N. Y. D. S.—Mae y rhai sydd a'u henwau isod yn eymer adwyo yr hyn a ddywedir uchod: (Gweinidog y Wm. Roberts, D. D., ■{ Methodistiaid (Calfinaidd. Alf^edHarries, j2SSS3SS°nj J.W.James, ] Bedyddwyr. R. D., Thomas, J Gweinidogion y Morris Roberts. 1 Cynulleidfaolion. R. L. Herbert, ) Gweinidogion y H.Humphreys, >Methodi8tiaid Lttwia Meredith ) W«ileyaid«l. MILLER & PURVIS, 131 GENESEE ST., UTICA, N. Y. (EQCHANGE BUILDINGS.) Mae y Llyfr-rwymfa rad uchod uwchben Swyddfa y DBYCH, lie y rhwymir pob math o lyfrau, yn yr am- serbyrat, yn y duU goreu, ac am y prisiau rhataf Anfoned pawb o r wlad y llyfrau a gymerant vn rhanau, cylchgronau misol, &c„ i ofal Swyddfa^ DRYCH, a chant eu rhwymo yn ddioed yn ol y cvfar- RailroadsU anf°" sWDan am y^I|da> E. O. JONES & CO., ,BHWYMWYR LLYFRAO 0 bob math. Paper Boxes, Blank Books, &c., Yn cael eu gwneyd ar archiad. 166 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. (Stewart Block.) D. S.—Y gwaith o'r fath oreu, ac am y prisiau mwyaf rhesymol. 4'75 ESMWYTH, PBYDFERTH A P 11 AR II A 0 L. Foiioclclimesaii Os ydych yn chwenych esg-ifl DDESTLUS a ehref '701' wedi ei g-wnenthnr yn ol eswyddorion synwyr cy- ffredin, ac yn fiitio y troed yn berffaith, gofyn- wch am =' VIOLBI:t,eOli & SurEuror. GnADE. 37qent yn berffaith 6 xan ffurfa gwueuthuriad. ARNOLD & GRIFFITHS, 194 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. [GARDNER BLOCK.] Yw eu Goruchwylwyr yn Utica. Mae ganddynt am- rywiaeth mawr o lxsb mathau o esgidiau a botasau. Byddwch yn siwr o alw. 43 ARNOLD & GRIFFITHS. Temperance Hall. NO. 53 BEACH STREET, NEW YORK. YR HEN SWYDDFA YMFUDOL. Mae JOHN W. JONES, brawd DAFYDD Mor.GANWG. yn dyinuno rhoddi ar ddeall i'w gydgenedl, yn Amer- ica ac yn Nghymrn, ei fod wedi symud y "TEMPER- ANCE HAL:. ychydig o ddrysau heibio y■ gonsrl, I'R heol uchod; ac yn awr y mae ganddo G^ARTI:F I"" YMFUDWYR, yn cynwys 22 o yetafelloedrl da. yn awr wedi cael blynyddoedd o brawf fel hyffn] "e!- wr i'r ymfudwyr: a dymuna ddiolch i'w am y gefnogaeth a dderbyniodd. Bwriada ddybin ei ddiwydrwydd yn eu gwasanaethu JT. y dvfodol. Saif ei dy o fewn pum' cant o latheni o'r He y cych- wyna ageriongau ardderchog John G. Dale a'i Gwm., yr hyn sydd yn ei wneyd y mwyaf cyfleus yn New York i ymfudwyr i neu o'r Hen Wlad. Sicrheir CARTREF CYSURUS I BAWB. BWYD DA a llety glan a chlvd, am y TRTSIATT TPT^T Bydd Mr. Jones yn cyfarfod ymfudwyr yn Castle Garden, a cheir ganddo bob cyfarwyddyd yn ei fillu er iddynt gyraedd pen eu teithiau yn ddioge] a "bv- eurus.. Cofier peidio prynu tocynau yn y wlad. finvs maent yn rhatach yma yn ami; ac wrth rvix-viin yma cymerir eich gofal, a chewch ddewis 1. '!e vTi Y llong, Mae y Jersey City Ferry Cu; s ''1' v .*•„ rr^V y ty newydd. Cyfeirier ato fel y canlv JOHN W. JO\Fs No. M Beaoh Street. New York.