Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Y XAIICIIITADOEDD. -

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y XAIICIIITADOEDD. NEW YORK, IONAWR 10. Aur a Bonds Gwertha yr aur am o 113 i 113 Pris punt o anan Prydain oedd $5 50. Bonds y Llyw- odraeth yn fywiog ac yn gwertha am y prisiau can- lynol. Dengys y golofn gyntaf y pris a ofynwyd, »> o-rvinfn nlaf v Dris a 2aed: a. J.. 6" oJ Sixes, 1881, registered 120 120 X Sixes, 1881, coupon 121 121 5-20,1864, registered 114^ — 5-20, 1864, coupon .114* — 5-20, 1865, registered 116% 116% 5-20, 1865, coupon .116% 116 5-20, 1865, registered, new 117% 117% 5-20, 1865, couoon, new 117 117% 5-20, 1867, registered 119} £ 120 5-20, 1867, coupon. 119 120 5-20, 1868, registered 120 120% 5-20, 1868, coupon 120J £ 121 1(M0, registered 117}$1173^ 10-40, coupon 118 H 118% Fives, 1881, registered 1<6% 116% Fives. 1881, coupon 117 117% Currency Sixes 123 123}$ Peillied a Blawd.-Vr oedd y farchnad vn gadarn ach. Shipping extra $5 00 i 5 30: 25 a 4 00 am No 2:$4 25 a 460 am superfine y Dalaeth;$4 90 a 7 25 am extra N. Y; $4 90 a 7 75 am extra gorllewinol; extra St Louis $5 25 i 9 25 y faril. Blawd rhyg yn drwel i sefvdlog,$4 25 a 5 40; blawd corn yn far- waidd $3 on a 3 80 y faril. Tdan GWENITH—lc yn nwch. Gwanwyn gwrth- odedig 95c a SI 05; ungraded Milwaukee fi 13: No. 3 Chicago $1 06 a 1 08; No 2 Milwaukee$1 22: coch gorllewinol da $1 20 a 1 30: amber dehenol $1 46; Genesee gwyn $1 50: No. 2 Chicago 11 22 y bwsiet. RHYG-Yn brin a chadarnach: y Dalaeth 97c; gor- llewinol 88 a 90c y bwsiel. HATDD—89c a $1 20 y bwsiel. CORN-Yn gadarnach, 58 a 73c y bwsiel. CEIRCH-46 a 50c y bwsiel. Gwair.—Gal wad cymMrol am wair: shipping 70 a 80c; i'w fanwerthu $1 05 a 1 15; clover 55 a 58c y cant. Hopys.—Nid oes unrhyw gvfnewidiad o bwys yn y farchnad hopys Mae y derbyn iadau a'r allforiad- au yn drymion, ond y prisiau yn sefydlog. Safon cyffredin y fasnach yw o 12 i 15c y pwys. DERRYN- IADAU am yr wvthnos 2,471 bales; yr holl dderbyn- iadan er Medi laf. bales, sef mwy o 10,000 na'r amser cyferbyniol yn 1874. ALLFORION am yr wyth- nos 1,054 bales; yr holl allforion er Medi 1, 20.553, sef 7 010 mwy na'r amser cyferbyniol yn 1874. Y pris- iau cyfanwerth yn New York: Hopys N. Y., lOa 15c: dwvreiniol 10 a 15c; Wisconsin 10 a 15c; blwydd oed 8 10c; hen 4 a 6; California 17 a 20c y pwys. Adroddiad D. W. Lewis, Ionawr 8. YMENYN—Derbyniadau am yr wythnos 15,535 o packages, ac allforiwyd 278. Y mae amryw berson- au i mewn gyrtag ymenyn o'r wlad. Gorfu i amryw werthu cynyrch en dairies am brisiau isel. Gwerth- wyd ymenyn un dairy o swydd Chenango am 23c, ac eraill o'r un swvdd am 25 a 25c. Gwerthir llawer o vmenym gwyn diweddar am 25c, a gadrwir llawer hcb ei werthu. Gwerthwyd cynyrch amryw o dair- i- Cymreig Remsen am o 27 i 28c. Os na phrvnir vriyn ar gyfer marchnadoedd (ramor yn ystod y i!-lair nen bum wythnos nesaf. canir hen ymenyn !)n o farchnadoedd LIoee-r. Fancy, wedi ei wneyd vn Hydref 35c; siroedd canol a deheuol 25 a.30c: ym- envn gauaf 22 a 25c; ymenyn gorllewinol -'mill" 18 a-?.lc; rolls gorliewinoi ffres 22 a 25c; gwaelaf yn y f.irchnad 15 a 18c, y pwys. CAWS—Derbyniadau am yr wythnos, 8,894 boxes; all fonndau 8,769. Saif y prisiau yn eyfEelyb i'r wyth- nos ddiweddaf; ond ymddengys pethau yn fwy gob- eithiol. Gwerthwyd 1,000 o foxes i Lundain am 13c; a thua 500 o factory skims am 5e. Cyfrifir fod yn Liverpool tua 140,000 boxes, 250.000 yn New York. ac oddeutu 150 000 yn y wlad. Yn wyneb pris uchel cigoedd yn Lloegrteimlir yn hyderus gyda golwg ar y prisiau presenol. Cofnodir y prisiau canlynol: Facto- ry fancy y Dalaeth, Medi a Hydref 12 a 13}$c; factory y Dalaeth. cyffredin neu wedi ei skimio mewn rhan, 8 a caws da. wedi ei wneyd yn gynar yn y tymor 113-2 a 123íc; skimmed 4 a 6c y pwys. MARCHNADOEDD ERAILL. Chicago, Ionawr 10.—PEILLIED.—Yn farwaidd. GWENITH-Yn fywiog, cadarn.ac yn uwch, uwan- wyn No. 1, 96Yc, arian parod; am Chwefror 96%c; Mawrth 97%c; No. 3 eio, 78J{c y bwsiel. CORN—Galwad cymerlrol am y mathau goraf, y prisiau yn tueddi i godi, No. 2, 43 a45c y bwsiel, yn ol y credyd a roddid. CEI- CH—Yn farwaidd. No. 2, 30Mc, arian parod; am Chwefror 30%c y bwsiel. HAIDD-Yn sefydlog, 79 Vc y bwsiel, arian parod. CIGOEDD.-Pork yn ansefydlogondyn uwch,$1925 a 19 45; cig eidionau vn gadarn, ysgwvddau 7 y cant. YMENYN, CAwS, WYAU—Ymenyn ffansi 25 a 33c; canolradd 18 I 24c; cyffredin 12 a 18c; rolls 17 a 26c y p vys. Caws o 8>s i 12%c y pwys. Wyau ffres 26c y awsin. Philadelphia, Ionawr 10.-Had clover 113-2 a 12%c; had llin$1 60 a 1 66; mesa pork$21 50 a 22; beef hams $20 a $22: smoked hams 15 a 15Mc; lard 13 a 13,<c y pwys. Peillied yn farwaidd. teulnaidd I )wa, Wisconsin a Minnesota$5 37 a 6 37)$; Penn- sylvania. Indiana ac Ohio $5 75 a 6 75; mathau uwch- raddol$7 25 a 8 50; blawd rhyg $5 00 y faril. Gwen- ith yn farwaidd, coch Penna. $1 35 a 1 38; gwyn $145al 50 y bwsiel. Ceirch, gwyn 45 a 50c; cym- Ysgedig 42 a 45c y bwsiel. YMENYN, CAWS, &C.—Prisiau ymenyn yn ddigyf- dewid; New York a swydd Bradford 33 a 34c; eto Firsts 28 a 3tc; gorllewinol 25 a28c: rolls gorllewinol extras 28 a 29c y pwys. Caws yn dawel, New York fancy 13^c; prime 12X a 13%c; gorllewinol teg 12% a 13cy pwys. Wyau yn wanwaidd, Pa., New Jersey a Delaware ffres, 30 a 31c; gorllewinol 29c y dwsin. Milwaukee, Ionawr 10.-Peillied yn farwaidd a digyfnewid. Gwenith yn gadarn, No. 1 Milwaukee $1 09; No.2, 90,4c y bwsiel. Corn yn sefydlog, No. 2. 46c y bwsiel. Ceirch yn brin a chadarn, No. 2, 3lXc y bwsiel. Haidd yn gadarnach ac nwch, No. 2 gwanwyn, 96 a 96i £ c; No. 3, 55cc y bwsiel. Rhyg yn brin ac uwch, No. 1, 69c y bwsiel. Mess pork $19; moch parotoedig $8 00 a 8 10. St. Louis, Ionawr 10.—Peillied yn dawel. Gwen- ith yn gadarnach ae nwch, coch 1 42; No 3.$1 26!$y bwsiel. Corn yn is, No. 2 cymysg- edig37}$cy bwsiel. Ceirch yn dawel, No. 2, 343íc y bwsiel. Rhyg yn is, No. 2, 67c y bwsiel. Cincinnati. Ionawr 10.—Peillied yn farwaidd a digyfnewid. Gwenith yn sefydlog,$1 25 a 1 28 y bwsiel. Corn yn sefydlog, 35 a 46c y bwsiel. Haidd yn farwaiid. Pork yn dawel a sefydtog $20- Moch byw yn sefydlog a chadarn, $6 75 a 7 15 y cant. Ym enyn, 27 a 30c am y mathau goraf; prime 24 a 25c: canolig 21 a 22c: cyffredin 16 a 18c y pwys. Caws yn sefydlog, 12 a 13c y pwys. Utica, Ion. 10.-PEILLIED yn sefydlog. Gwanwyn No. 1$7 00 a 7 25; coch gauaf $7 00 a 7 50; gwyn gauaf $7 50 a 8 50; pastri $7 75 a 9 00 y faril. CORN—Gorllewinol 72 a 75c; y Dalaeth $1 00 y bwsiel. BLAWD-Blawd corn teg $30 a$31; corn a cheirch $29 a $30 y dun. Blawd rhyg $6 y faril. Blawd ceirch §7 50 y faril; Ysgotaidd$8 50; Gwyddelig$16 a$18. horts$21 i$22; middlings$31 a$32 y dunell. CEIRCH- Yn is, 50 a 52c y bwsiel am geirch newydd. FFA—$1 50 a 2 50 y bwsiel. YMENYN-Ilres 28 a 31c; goreu 29 a 32c y pwys. CAws-Yn wan; newydd 10 a 13c; hen 11 a 14c y pwys. WYAU—28 a 30c; mewn calch 25c y dwsin. GWAIR-$12 00 y dunell am timothy da; yn fwrneli $14 y dunell. CIGOEDD-Cig moch mess $22 50 a $23 50 y faril. Hams plaen 14c; mewn llian 14%c y pwys. Moch wedi eu lladd, 0% a 10c y pwys. LARD—Yn gwerthu am 14 a 143(c ypwys. HALEN—Cyffredin$1 50 i 1 60 y faril; anthracite $1 75 i 1 85. GWLAN—Cnu teg 35 a 37c; mediums 38 i 43; wedi ei gribo 44 i 48c y pwys. LLYSIAu-Pytatws, 30 a 35c y bwsiel. Wynwyn 75cybwstel. „ J ADAR DOFION.—Cywion 12 a 14c; twrcis 14 a 16c; gwyddau 10 a 12c y pwys; petris 75c y par; hwyaid gwylltion$1 25 y par; colomenod $1 25 a 1 50 y dws- in; cyffylog$1 00 y par; ieir mynydd $1 25 y par; cig carw 18 a 20c; hwyaid 14 a 16c y pwys; cwningod 25c yr un. .1.

[No title]

[No title]

MARWOLAETH PREOETHWTR.

GOGLEDD OYMRU.

DEHEJJDIR CYMRU.

MARWOLAETEAU CYMRU.

MINERS VILLE, PA.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising