Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' KLOlSrXDYICEi ZPEJST ■saggS&irefefr i- f. iVt' V Send for 6<1 Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. SEED! SEED!! SEED! THIC most extraordinary value for the money in Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. The latest and the best. You cannot ask for the wrong Seed. Send for a Samp!e Parcel of Garden and Flower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets of Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 Stamps.-LEWIS. SEED DEALER, Eastchurch-street, Sheerness, Kent. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. LLYTHYRAU CYMERADWYAETH. WEDI eu Hargraffu Ag enw yr Eglwys TT urnynt, ao wedi en rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal, 3s. 6c., 5s., a 6s. ëc. Cludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Ehan, sef Un Ban i'w roddi i'r Trosgiwyddedig; Un Kan i'w hanfon at Weinidog, neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu hysbysu o hyny a chedwir y Rhan arall gan yr eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, Swyddfa'r TYST, Merthyr. At y Cyhoedd. Dymunir galw sylw, os am gael PROGRAMS §gS35 £ Cymanfaoedd Canu Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr. Hefyd, Argreffir pob math o Lyfrau yn Gymraeg a Saesoneg. CYFAILL ANFFAELEDIG MENYW Pelenau PENNYROYAL Towle rFENYWOD- OYWlRA VN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD SYMUDA BOB RHWYSTR, a lliniara yr arwyddion poenus ydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Islc, 2s 9c 5yuwysa dri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. (Sc., gan holl J. feryllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal urder am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE a'i Jjyf., Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. wochelwch pfelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a diwerth. y JONES HOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to Ma ROBERTS, Thanet Place.) Most Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. An Ideal Hotel to stay at. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address-' Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. JONES wnaeth ei Lys yn dlysach-yn LLUNDAIN, A'i llawnder wnai'n rhatach Hiliodd ei fyrddau'n haelach 0 fael i bawb am Fil BACH. HWFA MON. LLINELL Y MOR TAWELOG TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW. RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL AR- GENTINA), PUNTA ARENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEU- DIR AMERICA. s s. Orcana 4,803 tun. o Le. pwl ar y 14eg o Ionawr s.e. Orellana4,829 „ „ ar y 10eed o Fawrth Hefyd Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Rochelle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deitbwyr y dosbartb cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comfiforddus, yatafell giniaw, baddonau, perdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbartb. Prisiau rhesymol. Llwythi a pbarseli am brisiau isel. Givybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Lerpwl. Bywyd o Wir Lawenydd, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. TYSTIA lluaws o wjr o safle fod y gwaitli hwn yn rhoddi ■ iddynt syniad newydd am Lyfr y Pregethwr, ao yn profi ei fod yn Ilyfr llawor mwy dyddorol a chysurlawn nag y tybir yn gyffredin. Pris 2s 6c, gyd¡Ú post 2s 9c. Rhoddi bump am bris pedwar (10s), gydadarlu.ii o'r Awdwr, y Parch HUGH DAVIES (Peneeidd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. I Mae cyfTes o ddarnau at wasanaeth plant, i Soprano ac Alto, yn awr ar law. Pris dwsin, 9c 50, 2s 6c 100, 4s 6c. CRISTIANA I'R PTi AJSTT (CRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau lais-S. ac A. (B,.os dewisir). Pris yn Sol-ffa, 4c. MARI JONES A'I BEIBL. Pris yn Sol-ffa, 3c. I'w cael gan yr Awdwr- HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plasmarl Landore, R S.O., Glam. Anfonir rhestr o Gerddoriaeth yn rhad. OS am Envelopes wedi eu hargraffu amcanion Eglwysig, anfoner i Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil., i BITTERS Gwilym Evans. 0 Cynwysa y Meddyglyn rhagorol hwn rin- weddau iachaol ac adgryfhaol y prif lysiau medd- yginiaethol adnabyddus trwy yr holl fyd. BITTERO ITTERO CwilyM EYANO VANO, Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni, fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAI), DOLURIAU Ya AFU GWENDIDGIEUOL A phob math o Wendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt, BITTERS GWILYM EVANS. I iachau tywmynau ac anhwylderau o bob math. Yn v meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, I MEDDYGINIAETH EFFFITHIOL, MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, MEDDYGINIAETH OREU YR OES. MAE PAWB YN EI GANMOL, KID YVV BYTH YN SLOML, RHVDD NERTH I'R GWAN, ADFERIAD IECHYD I'R CLAF A MWYNHAD HYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Bltik. h,y N,)ok, ger Oldham, Chwefror 24ain. ANWYU SYR,-Byddaf ddiolchgar os anfonvrch i mi botelaid 43 6c o Quiaine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eicb bysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr j mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymaryd pich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol t-eio llawec o ddoctoriaid yma, yn swydd Yoik, ac yn Liver- pool. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitteis chwi, a gallaf ddyweyd ei fod ya well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. ifir RHYBTJDD. m GOCHELWCH DWYLLWYK. Edrychwch fod enw GwlIym Evans ar bob label stamp, a photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,— juiNiits BITTERS ^hufactueins mm LIMITED, LLANELLY, SOUTH WAJUES,