Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SYLW ARBENIG. ♦, fcrYRAIL FIL YN AWR YN BAROD ORIEL 0 WEINIDOGIONI YR ANNIBYNWYR I YN NGHYMRU. {jrj- Yr Oriel y mae pawb yn ganmol. Dros 500 o Gopiau wedi eu gwerthu mewn pythefnos ♦ — CYNLLUN YR ORIEL. Mae yr ORIEL yn un hardd, yn argi-affedig mewn dau liw, ac yn myn'd yn ol y cynllun canlyDOI -Coeden braf, a'i gwraidd yn bachu am y Beibl, a phedwar o enwogion y PWLPUD Fu i edrych ar ol y PREN, sef y diweddar John Thomas, D.D., Lerpwl, i ofalu am Buritaniaeth y Pren Herber Evans, D.D., Caernarfon, ei Hyawdledd Thomas Rees, D.D., Abertawe, ei Hanesiaeth; a'r Prifathraw Morris, D. D., Aber- honddu, ei Dduwinyddiaeth. Ar y Pren ym- ddangosa 80 o Ddarluniau Cywir o Weinidogion yr Annibynwyr Cymreig. iW Addurnwch eich Cartrefi trwy brynu y DARLUN HARDD HWN, YN f\ ¥ 0 WEINIDOGION CYNWYS DAU- X/L/ YU ANNIBYN- LUNIAU CYWIB 0 V 1 WYE, CYMREIG. MAINT-40 Modfedd wrth 25 Modfedd, ac yn un cymhwys i'w osod mewn Frame dda. PRIS 4s., trwy'r Post, 4s. 3c. CWMWL 0 DYSTION. Y mae y Cyhoeddwyr wedi derbyn nifer luosog- o lythyrau yn canmol yr ORIEL. Ym- ddengys yr hyn a ganlyn yn Tywysydd y Plant am ymia hwn Y mae swyn neillduol i'r Cymru Crefyddol yn narluniau Cenadon Hedd. Clywsom fod rbai yn eu hawydd am Oriel yn tori y darluniau allan o Tywysydd y Plant, yn eu rhoi wrth eu gilydd, ac yn eu crogi ar y mur. Ni raid tra- fferthu i wneyd hyny mwyacb, gan fod Mri. Evans, Caerfyrddin, wedi gwneyd Oriel barod, hynod o gelfydd, ac am bris rhesymol. Mae yr ORIEL yn cynwys darluniau rhagorol o 84 o weinidogion adnabyddus, y rhan fwyaf ohonynt yn fyw, a llawer yn anterth eu dydd, ac yn boblogaidd yn yr Eglwysi. Bydd yr ORIEL yn addurn i unrhyw ystafel), ac y mae yn rhad am y pris, sef Pedwar Swllt.'—Parch. T. JOHNS (Taborfryn), Capel Ala, Llanelli, yn Tywysydd y Plant. -40. Byddai yn dda gan y Cyhoeddwyr glywed oddiwrth y rhai garent ddosbarthu yr Oriel. "U Telerau :-Y Setthfed Copi yn rhad tflF Rhoddwch eich enwau ar unwaith i'r Dosbarthwr yn eich Capel, neu an- fonwch yn ddioedi at y Cyhoedd- wyr am Gopi. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Cyhoeddvvyr, Caerfyrddin ————————————————— 1 LLINELL Y GREAT WESTERN. GWYLIAU YR HAF. GWIBDEITHIAU 0 FERTHYR I Eiuw GORLLEWIN LLOEGR, CORNISH RIVIERA, Aberystwyth, YNYS MANAW, YSGOTLAND, IWERDDON, ac i lawer o fanau CANOL GWLAD, IECHYD, a PLESER. Tocynau diwedd yr wythno's am y Flwyddyn. Am fanylion gwel y biliau a'r p tmphledau, neu anfoner post card i unrhyw Orsaf neu Swyddfa y Cwmni. fflMlflBMBmim AWST 30ain a'r 31 am, a MEDI laf, 2il, 5ed, a'r 6ed, Gwibdeithiau am Ddiwrnod i ABERTA WE (GROCERS' EXHIBITION), o BONTYPOOL-ROAD, Pontypool (Clarence- JD street), Mountain Ash, ae Aberdar. DYDD IAU, MEDI 1ar, Gwibdeithiau am Un Diwrnod i ABERGAPENI (ARDDANGOSFA GEFFYLAD) o Pontypool (Clarence-street), Pontypool-road, Aberdar, Mountain Ash, Merthyr, Dowlais, Crumlin, &c. NOS WENER, MED] 2il, i GAERLLEON, BIRKENHEAD, LERPWL, a MANCHESTER, Am 1 neu 6 Diwrnod, o Aberdar, Mountain Ash, Merthyr, Quakers' Yard, Rhymney Junction, Tredegar Junction, Crumlin, Pontypool (Clarence-street), Pont- ypool-road; &c. Y SADYRNAU, MEDI 3ydd a'r IVfed, Gwibdaith am Haner Diwrnod i ABE RTAWE o Mountain Ash, Aberdar, Merthyr, &e. DYDD LLUN, MEDI bed, Gwibdeithiau am Un Ddiwrnod i DREDEGAR JUNCTION (ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL BEDWELLTY) o Usk, Pontypool-road, Pontypool (Clarence- street, Dowlais, Quakers' Yard, Merthyr, Mountain Ash, Aberdar, &c. Am fanylion, gwel y biliau, neu anfoner Post Card i ua o orsafoedd neu swyddfeydd y Cwmni. JAMES C. INGLIS, Prif Oruchwyliwr. AT EIN GOHEBWYR. Libanus, Cwmsyfiog.—Ni ddanfonwyd yr enw priodol. Rhaid gw ueyd hyny cyn yr ymddengys. Mewn Llaw.—Uaredigrwydd Oristionogol yn Llan- wrtyd-J. P.-Cyfarfod Chwarterol Geredigion- Tyddewi-J. B. L.—Treffynon, &c.

YMDAITH FUDDUGOLIAETHUS Y…