Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

NODION 0 SIR BENFRO.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION 0 SIR BENFRO. Rboddir croesaw oynes a chalonog i weinidog newydi Glandwr. Dlmunir ei lwydd gan bawb yn eia Cyfondeb. Mae yn d'od yn olynydd i ddynion teilwng ac enwog, a diamheu geuym y codir y faner yn nwch eto gan Mr Price. Gweinidog sydd wedi gwneyd gwaith mawr mewn byr amser yw y Parch J. Williams, Saun- dersfoot. Nid oes ond chwe' blynedd oddiar pan y symniodd o Carfsn a Brycseion, ac y mae yn ystod yr amser hyny wedi hetaethu ac adaewyddu Capel Coffadwriaetbol Thomas (tad y Parch David Thomas, Sto(;kwell), ac wedi talu yr holl ddyled y flwyddyn hon. Pan ystyi ir fod ganddo fil o bunau i'w clirio, ac adnoddiu arianol yr eglwys cni ych- ydig, mae yn syn ei fod wedi llwyido i wneyd mor rhagorol. Mae gwedd lewyrehus iawn ar yr achos erbyn hyn, a'r aelodau yn mynei ar gynydd yn Saundersfoot ac yn Sardis. Nid ces derfyn ar gan- mol yr ymwelwyr lluosog a fynychant y Capel Ooffadwriaethol, gan mrr deilwn, y mae Annibynia yn cael ei chynrychioli yn y He dymunol hwn ar Llawenydd mawr i Annibynwyr sir Benfro oedd clywed am etho'itd Mr Hugh Jtmes, B.A., yn Gyfarwyddwr Addysg y sir. Mab i Mr Edward James, Y.H., Pontygafel, Glacdwr, yw y C dar- wyddwr newydd, ac y mae yn fab ardderchog i dad teilwng. Clywsom fod y Bedyddwyr yn siomedi* am n t etholwyd yr ymgeisyJd Bedyddiedior. Mae rhai ohonynt wedi ysgrifenu i'r wasg i'a hysbysu ein bod fel Annibynwyr yr enwad culaf yn Nghymru Gwarchol pawb Y Bedyddwyr yn dan oculni i'r Annibynwyr Dymunwn Iwyddiant y Parch L. Jones, Ty- ddewi, ar ei symudiad o waelod tir Penfro i'r Uchdir yn Nhredegar. Mae cryn wahaniaeth rhwrg hen dref Tyddewi a threflan newydd yr Uchdir mewn mwy nag un ystyr, cn I yr un yw angen pob lie am yr Blengyl. Boed y Meistr yn amlwg iawn gyda/r biawd hynaws, Mr Jones, yn ei gylcb newydd. Clywsom fod eglwys enwog yn Morganwg a'i Jlygad ar un o weinidogion ieuainc sir Benfro, Teimlad Annibynwyr y sir yw fod digon a gormodr o symud wedi bod yn ddiweddar yn ein mysg, ac nid oes angen am ragor, Newyddbeth yn hanes eglwysi Penfro yw y symudiadau gweinidogaethol. AroBed y brodyr yn eu lleoedd i wneyd daioni i'r Dyfedwyr, ac na ddoed ysfa symudol yn agos atynt. MAB Y MEUSYDD.

YMW ELIAD 'RAHEL 0 FON.'

Advertising

[No title]

PENILLION COFFA:

DR DOWIE.

IMR D. LLOYD GEORGE, A.S.

EISTEDDFOD Y RHYL.

Family Notices