Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

(I (A Georges Pile & Gravel Pills. GEORG GRAVR.L PILLS Georges Pile & Gravel Pills. YNBDIYSGOG FELY GMIG. (FIRM AS A ROCK.) @< Cymeradwyaeth. Yr ydwyf wedi edrych dros gan- oedd o lawjsgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei 'Pile and Gravel Pills.' Y mae ygrifenwyr y llythyrau hyn yn un- frydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ys- tyriwyf y bwndel Tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa luosog o ddyoddefwyr.—D. E. WILLIAMS, J. P., for the Counties of Brecon and Glamorgan. ■OODO"O'80O»O60O' TRA mae CYFFEI RIAL) EREILL wedi codi ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae UN ddarpariaeth yn ein gwlad wedi casglu nerth o fiwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant a phoblogrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin eisieu crybwyll mai y Feddyginiaeth y cyfeirir ati yw y fyd-enwog GEORGE'S PILE & GRAVEL J[. s. Y MAE Y FEDDYGINIAETH WEItTlIFAWB. lION I'W CHAEL MEWN Tlil FFUHF.' No. l.-Geo'rge's Pile &Gravel Pills (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). No. S.-George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man, mewn 3I)chau Is. ljc., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post am Is. 2c., a 2s. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYR. (jdr* Gofynwch yneglur am GEORGE'S PILLS, a gwelwch eich bod yn eu cael. Cymeradwyaeth. THEFGAUN (PEM.) Anwyl Syr,—Diolch yn fawr i chwi am eich meddyginiaeth werth fawr, gwnaeth les sylweddol i :mi Yr ydym bob amser yn cadw eich Peleni yn y ty, ac edrychwn arnynfc fel rhai o'r pethau hyny ag ydynt yn angenrheidiol i gysur a dedwyddwch teuluaidd. Mae i'ch Peleni ganmol- iaeth gyffredinol, ac yn bendifadden nid heb deilyngdod. Nis gwn am un Feddyginiaeth yn Nghymru mewn cymaint o fii, nac ychwaith wedi gwneyd cymaint o ddaioni. Edrychir arnoch gan filoedd fel cym- wynaswr i'ch cenedl. Ni fn genyf erioed nemawr o ymddiried mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eiddoch chwi yn eithriad anrhyd- eddus. Gobeithiwyf y cewch flyn- yddau lawer i wneyd lies i gleifion ein gwlad. Yr eiddoch yn serchus, D. OLIVER EDWARDS, (Gweinidog). Perchenog: J. E.GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN, ABERDAR. Argraffedig a Ohyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, yn eu Swyddfa, 21 & 22, Glebeland, Mertbyr Tydfil-Dydd. Mercher, Awst 24, 1904.