Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DALIER SYLW. Dechreuir Cyfrol Newydd, a gostyngir y Pris i Geiniog, yr Wythnos nesaf, HYDREF 5, HEFYD, Cyhoeddir yn Gymraeg yn y TYST, Gyfieithiad 0'1' DO CTO R,' GAN Y Parch. John Watson, D.D. (IAN MACLAREN.) Cyfieilhydd-Mr. f H. JONES, Lerpwl, (Gwel Tudalen 8). The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' KLONDYKE FEN Send for 6d Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. SEED! SEED!! SEED! THIS most extraordinary value for the money in Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. The latest and the best. You cannot ask for the wrong Seed. Send for a Sample Parcel of Garden and Flower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets of Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 Stamps.—LEWIS. SEED DEALER, Eastchurch-street, Sheerness, Kent. CYFAILL ANFI'AELEDIG MENYW Pelenau PEfNiAL Towle A STEEL I PENTWOD. CYW1RA YN GYFLYM BOB AEREOLEIDDRWYDD SYMUDA BOB RHWYSTIl, alliniara yr arwyddion popnus sydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Is lkc, 28 9c cynwysa dri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan lioll Eferyllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal Order am Is.3c 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE a'i Gyf., Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. Gochelwch efelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a diwerth. At y Cyhoedd. Dymunir galw sylw, os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Canu Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r 'TYst,' Merthyr. Hefyd, Argreffir pob math o Lyfrau yn Gymraeg a Saesoneg, < JONES' HOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to MR ROBERTS, Thanet Place.) Most Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—' Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. LLINELL Y MOR TAWELOG TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEVV, RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL AR- GENTINA). PUNTA ARENAS, AC ARFOEDIK GOKLLEWTITOJJ UJiliJBU- DIR AMERICA. s s. Orcana 4,803 tuD. o Lerpwl ar y 14<eg o Ionawr s.s. Orellana 4,829 arylOredoFawrth Hefyd Tiamwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Rochelle, a'r Poithladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Llefcyoedd ardderchog i deithwyr y dosbartb cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ystafell giniaw, baddonau, peidoneg, Hyfrgell, &c., i'r trydydd dosbarth. Prisiau rbesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isei. Gwybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Lerpwl. Bywyd o Wir Lawenydd, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. TYSTIA iluaws o w^r o safle fod y gwaith hwn yn rhoddi iddynt syniad newydd am Lyfr y Pregethwr, ac yn profi ei fod yn llyfr llawor mwy dyddorol a chysurlawn nag y tybir yn gyffredin. Pris 2s 6c, gyda'r post 2s 9c. Rlioddi bump am bris pedwar (10s), gydadarlun o'r Awdwr, y Parch HUGH DAVIES (Pencerdd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. Mae cyfres o ddarnau at wasanaeth plant, i Soprano ac Alto, yn awr ar law. Pris dwsin, 9o 50, 2s 6c: 100, 4s Cc. CRIBTIA-IST-A. I R 3?X.i A-IsTT (CRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau lais-S. ac A. (B,.os dewisir), Pris yn Sol-ffa, 4c. MAR1 JONES A'I BEIBL. Pris yn Sol-ffa, 3c. I'w cael gan yr Awdwr- HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), PJasmarl Landore, R S.O., Glani. Anfonir rhestr o Gerddoriaeth yn rhad. SWYDDFA'R I TYST' am Lythyrau Cymeradwy- aeth a Llyfrau Cyfrifon. Cyfrolau o Bregethau a phob math o Argraffwaith. BITTERS Gwilym. Evans. 0 Cynwysa y Meddyglyn rhagorol hwn rin- weddau iachaol ac adgryfhaol y prif lysiau medd- yginiaethol adnabyddus trwy yr holl fyd. Bittero ITTBRO C^M Eyano VANO, Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni, fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YK AFU GWENDID GIEUOL A phob math o Wendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sier iddynt BITTERS GWILYM EVANS. I iachau tywmynau ac anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH EFFFITHIOL, MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, MEDDYGINIAETH OREV YR OES. MAE PAWB YN EI GANMOL, NID YW BYTH YN SIOM1, RHYDD NERTH I'R GWAN, ADFERIAD IECHYD I'R OLAF, A MWYNHAD LSYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. <II TYSTIOLAETH. Blakth^y Nook, ger Oldham, Ch wefror 24ain. ANWYH SYR,-Byddaf ddiolchgar os anfonvrch i mi botelaid 43 6c o Quioine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag yd wyf er's chwe' mis ar ol tr eio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd Yotk, ac yn Liver- pool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bittei s chwi, a gallaf ddyweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JA-MES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. ggr RHYBVDD. Jm GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Biychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,- QUININE BITTERS MANUFACTURING CXPAJ: LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES,