Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

■y rrtS1rr. DALIER SYLW. Dechreuir Cyfres Newydd o'r TYST, a gos- tyngir y Pris i Geiniog, yr Wythnos hon, HYDREF 5, HEFYD, Cyhoeddir ynddo yn Gymraeg Gyfieithiad o'r 'DOCTOR; GAN Y Parch. John Watson, D.D. (IAN MACLAREN.) Cjfieithjdd-Mr, t, 8. JONES, Lsrpwl, • The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' ELOH^^E PE JEST Send for 6d Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. SEED! SEED!! SEED! THE most extraordinary value for the money in Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. The latest and the best. You caunot ask for the wrong Seed. Send for a Sample Parcel of Garden and Flower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets of Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 Stamps.-LEWIS, SEED DEALER, Eastchurch-street, Sheerness, Kent. CYiAILL ANFFAELEDIG MENYW Pelenau TSEST Towle I FENYWOD. CYW1RA VN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD SYMUDA BOB RHWYSTR, a IIiniara yr arwyddion poenus sydd mor gyflredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Is lic, 2a 90 cynwyta dri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan holl p Fferyllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal Order am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE a'i Gyf.. Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. Gochelwch efelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a diwerth. At y Cyhoedd. Dymunir galw sylw, os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Canu Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr. Hefyd, Argreffir pob math o Lyfrau yn Gymraeg a Saesoneg. JONES IIOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to MR ROBERTS, Thanet Place.) Most Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—' Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. LLINELL Y MOR TAWELOG TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL AR- GENTINA), PUNTA ARENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEU- DIR AMERICA. B.S. Orcana 4,803 tun. o Lerpwl ar y 14eg o Ionawr s.s. Orellana 4,829 II ary lOfed o Fawrth Hefyd Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Rochelle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dosbarth cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comHorddus, ystafell giniaw, baddonau, petdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbartb. Prisiau rhesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Lerpwl. Bywyd o Wir Lawenydd, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. TYSTIA lluaws o wr o safle fod y gwaith hWll yn rhoddi iddynt syniad newydd am Lyfr y Pregethwr, ac yn profi ei fod yn JJyfr liawor mwy dyddorol a chysurJawn nag y tybir yn gyffredin. Pris 2s 6c, gyda'r post 2s 9c. Rhoddi bump am bris pedwar (10a), gydadarlun o'r Awdwr, y Parch HU GI-I DAVIES (Pencerdd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. Mae cyfres o ddarnau at wasanaeth plant, i Soprano ac Alto, yn awr ar law. Pris dwsin, 9c 50, 2s 6c 100, 4s 6c. CIRXSTIA-IST A. I'R PT j A.ISTT (GRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau lais-S. ac A. (B,.os dewisir). Pris yn Sol-ffa, 4c. MARI JONES A'I BEIBL. Pris yn Sol-ffa, 3c. I'w cael gan yr Awdwr— HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plasmarl Landore, R S.O., Glam. Anfonir rhestr o Gerddoriaeth yn rhad. SWYDDFA'R I TYST 1, am Lythyrau Cymeradwy- S aeth a Llyfrau Cyfrifon. Cyfrolau o Bregethau a phob math o Argraffwaith. BITTERS Gwilym Evans. 6 Cynwysa y Meddyglyn rhagorol hwn rin- weddau iachaol ac adgryfhaol y prif lysiaumedd- yginiaethol adnabyddus trwy yr holl fyd. BITTERO ITTERO GwSIM EVANO VANO. Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf ami, fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU GWENDIDGIEUOL A phob math o Wendid. Mae yn gwella doluriau a cblwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt BITTERS GWILYM EVANS. I iachau tywmynau ac anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH EFFFITHIOL, MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, MEDDYGINIAETH OREU YR OES. MAE PAWB YN EI GANMOL, NID YW BYTH YN SIOMI, RHIDD NERTH I'R GW AN, ADFERIAD IECHYD I'R CLAF A MWYNHAD BYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blakehey Nook, ger Oldham, Chwefror 24ain, ANWTB STE,—Byddaf ddiolchgaros anfonvrch i I'mi botelaid 43 6c o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd Ilea mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymaryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd Yoik, ac yo Liver- pool. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitteis chwi, a gallaf ddyweydei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. igir RHYBUDD. GOCHELWCH DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel, ge. yr un Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cynwys talr potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,— pin BITTEAS muFACiiiim corns: LIMITED, LLANELLY, SOUTU WAIVES,