Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I 0 ) 0 0 II I MAI RHAID M Y NED AT Y G W AE D! Y Gwaed yw'r Bywyd Y Gwaed yw'r Nerth Y Gwaed yw Pob- peth V MAE pawb—a cliwi yn eu rnysg—yn adored i nifer fawr o g'lefydau. Paliam felly ? Oherwycld fod Anmhurdeb yr Awyr, Anmhurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydydd, ac Anmhurdeb pethau amgylchiadol, yu creu Anmhurdeb yn y Gwaed. A phan y bydd y Gwaed yn cael ei lygru a'i wen- wyno, y mae yn gwneyd yn bosibl i'r SCURVY, TARDDIANTAU Y CROEN, RASH, PENDDYNOD, CORNWYDON, ECZEMA, LLYGRIADAU, GWYNEGON, COESAU CLWYFEDIG, CANCER, CLWY'R BRENIN A llu o glefydau ereill y corff a'r ymenydd i ruthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. J?o ellir atal a rhagflaenu y rlian fwyaf o'r clefydau ag sydd yn blino yr liil ddynol, drwy gadw'r Gwaed yn Bur. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofl fod HTJGrHESS BLOODPILts Yn Puro y Gwaed, ac yn ei gadw yn Bur. Os byddwch yn dyoddef oddiwrth DDOLUR PEN, DIFFYG TRAUL, POENCEFN, BILIOUSNESS, GWYNT, AFU DDRWG, CORFF-RWYMEDD, NERVES WAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU Coflwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y Gwaecl cyn y gellir cael iachad gwir- ioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS yn cael effaith uniongyrchol ar y Gwaed, ac ar yr holl gyfansoddiad. — RHODDWCH BRA WF ARNYNT. w Mynwch weled Llun y Galon ar Bob Box. I" 17 1, 't, I I -1 t 14 T -9003 Heb Hwn Twyll Ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is 1-c,, 2s 9c., a 4s Cc, neu danfoner eu gwerth mewn P. O., neu stamps, at Jacob Hughes, M.P.S L.D.S., Manufacturing Chemist, "P enarth, Cardiff. RODDASOCH OHWI BRAWF AE GOMER'S BALM? ELI YW HWN Al HWN AT BOB CLWYF. Mae Gomer's Balm yn iachau braidd yn wyrthiol holl glefyd au allanol y corff, megys C wyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Piles, Penau Crachlyd, Llygriadau Plant a Benywod, Dwylaw Toriadol, Malaethau, Tarwden, Crafu, Cymalau Poenus, at GOESAU DRWG 'Does dim o'i fatli. Rhoddwch brawf arno. Gofynwch am I Gomer's Balm," a mynwch weled enw .TACOB HUGHES ar bob box, heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is lkc, neu danfoner ei werth mewn stamps, neu P. 0., at Jacob Ilughes Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. OLD COLLEGE SCHOOL, CARMAETH J-J JST. +- Principals j Rev. JOSEPH HARRY. Mr. WM. ROBERTS. Rev. J. B. THOMAS. List of Distinctions Gained by Pupils 1st at Entrance Exam., Presbyterian College, Car- marthen (1898) 1st at Entrance Exam. Trevecca College, Talgarth.. („) 1st Seven places at Entrance Exam. Presbyterian College. (1899) 1st and 2nd Division Matriculation of University of Wales (.,) Six at Entrance Exam. Trevecca College (,,) Four Matriculation of University of Wales (1900) Six at Entrance Exam. Presbyterian College Two to Baptist College, Bangor. Two to Trevecca, Two to Baptist College, Cardiff. (,.) 1st at Entrance Exam. Baptist College, Bangor (1901) Two to Brecon Memorial College. (,,) 1st at Entrance Exam. Baptist College, Bangor (1902) 1st at Entrance Exam. Presbyterian College (,,) 1st at Entrance Exam. Brecon Memorial College („) 1st Division Matriculation of University of Wales (,,) The John Jones' Scholarship (.,) 1st and 2nd at Entrance Exam. Baptist College, Bangor.. (1903) 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 6th, at Entrance Exam. Presbyterian College (,,) Two Matriculations of University of Wales (,,) The John Jones' Scholarship (,,) 1st Division King's Scholarship („) For complete List pf Successes and Terms apply as above Limited number of Boarders kept at Ifr. Thomas' House. CYFUNDEB DWYREINIOL MORGANWG. CYNtiLIR y Cyfarfod Chwarterol nesaf yn Nhon- yrefail, nos Fercher a dydd Iau, Hydref 12fed a'r 13eg. Bydd y Gynadledd am 10.30 yr ail ddydd, o dan lywyddiaeth y Parch J. Hughes, Blaengarw, y cadeir- ydd. Dysgwylir y Parch T. H. Jenkins, Bethesda'r Fro, i bregethu ar Ddirwest yn ei chysylltiad a. rhin- weddau ereill a liiwlit crefydd;' a'r Parch J. C. Jones, Poiityclun, ar I Ffyddlondeb i Gydwybo(l.' Bydd trees yn d'ód o Lantrisant am 8.35 a.m., ac o Benygraig (am 10.10 a.m. Rhoddir gwahoddiad cynef; i'r holl frawd- oliaeth J. GYVRHyD LEWIS, Gweinidog. CYFUNDEB DWYREINIOL SIR GAERFYRDDIN. ( 'YNELIR Cyfarfod Chw .rteiol y Cyfundeb nchod yn Soar, Llanelli, dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref Ueg a'r 12fed. Cyfarfod pregethu yn dechreu nos Fawrth am 7 o'r gloch. Gynadledd boveu Mercher am 10 30. Pregethu am 2 a 7 o'r gloch. Pregethir ar y s)r.rd Crist' gin y Pilreb Gwylfa Roberts; ar Ddirwest' gaD y Parch J. J. Jones, B.A., Llanelli a'r Parch D. B. Richards, Crugybar, ar I Rwytnediaetli Aelodau i fod yn tfyddlawn yn Moddion Gras.' Dy- munir am bresenoldeb gweinidogion ac ereill yn y cyfarfodydd. W. T. DAVIES, Gweinidog. j R. W. DAVIES, Ysg, EGLWYS EBENEZER, TYDDEWI. DYMUNIR hysbysu fod yr eglwys uchod yn wag. Anfoner pob gohebiaoth i'r Ysgrifeuvdd— M. C. OWEN, Harglodd. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1905. CYNELIR yr uchod yn Nghaernarfon, dyddiau Mercher a Iau, Mehefia 28ain a'r 29ain. j W. H. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB CYMREIG PENFRO. YN Hebron y cynelir Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod, Mawrth a Mercher, Hydref lleg a'r L2fed. Cynadlodd am ddau o'r gloch ddydd Mawrth. Mater i siarad arno-I Siticteiddi-Nvyd(i Bywyd fel cymhwysder i Ddefnyddioldeb Grefyddol.1 Dysgwylir y Parch J. Lewis, Carfan, i bregethu ar I Ddir,vest.' Cynes wahoddir holl weinidogion y Cyf- undeb ac ereill i roddi eu presenoldob. j J. TEGKYN PHI LLIPS, Gweinidog. CYFARFOD CHWARTEROL MALDWYN, A CHYFARFOD URDDIAD. CYNELIR yr uchod yn Llansilin, ar y dyddiau Iau aGwener, Hydref 13eg a'r lie/. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar Eiriolaeth Crist,' gan y Parch T. M. Evans, Carno, acar Ysbryd- olrwydd"yr Addoliad Cyhoeddus,' gan y Parch D. M. Harris, Sardis. Bydd y cyfarfod hefyd yn Gyfarfod Urddiad Mr R. J. Mason, o Atllrofa Bala-Bangor, yn Weininog yr eglwysi yn Llansilin a Plienygroes. Dys- gwylir i'r cyfarfod y Prifathraw Dr Probert, a'r Parch J. M. Williams, Towyn. Bydd cerbydau yn cyfarfod y tren 11.53 yu Llansilin-road, dydd Iau. Dymuinr ar i'r rhai a fwriadant ddyfodn cyfarfod, anfon gair i'r perwyl i Mr W. Edwards, Shop, Llansilin, erbyn Hydref 6ed. J. C. JONES, Ysg. NEWID CYFEIRIAD. YEARCH J. T. GREGORY o Tynewydd, Brynberiac, i Iscoed, Velindre, R.S.O., Pemb. YN EISIEU. ORGANYDD yn eisieu yn Eglwys y Tabernacl, 0 Kiug's Cross, Llundain. Rhaid ei fod yn byddyyg yn y Gyvaraeg. Y ceisiadau, yn ngbyda'r cymhwysderau ¡'r swydd, a'r gyflo,, i f01 mewn llaw erhyn y 25iin o Hydref.-Cyfdr- ial-Parch H. ELVET LEWIS, 37, Highbury New Paik, London N. j NEWID CYFEIRIAD. < Y PARCH T. MILTON HOWELLS, o 27, Elm-street, Cardiff, i Rhiacva, Hengoed, near Cardiff. CYMANFA MALDWYN. CYNELIR y nesaf yn Llangynog, Mehefin 22aiu a'r 23ain, 1905. J. C. JONES, Ysg. EGLWYS ANNIBYNOL MOUNT STUART, CAERDYDD. DYMUNIR ar i bob gohebiaeth yn nglyn a'r eglwys uchod gaelei anfeni WILLIAM JOHN, 216, Bute-street, Cardiff. CYFARFOD CHWARTEROL MEIRION. NEWID DYDDlAD. CYNELIR y nesaf yn Maentwrog ar y dyddiau Mercher ac Iau, Hydref 5ed a'r 6fed, Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar y pwnc gan y Parch R. C. Evans, Abergynohvyn. Taer erfynir am bresenoldeb y frawdoliaeth. j J. PRITCHARD, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL CEREDIGION. YNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfuudeb Vy uchod yn Nhroedrhiw-AUtwal s, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Tach weld 8fed a'r 9fed. Y Gyn- adledd am 2 o'r gloch dydd Mawrth, pryd y traddodir Anerchiad gan y Cade rydd, y Parch H. H Williams, Llechvyd. Pregethir ar 0 loiriadaeth y Saint. gan y Parch J. Davies, Glynarthen. Bydd cerbydau yn Ngorsaf Pencader, am 11 o'r gloch dydd Mawrth, yn cyfarfod y trens o gyfeiriad Aberystwyth a Chastell- newydd-Emlyn. Gwahoddir yn gynes holl weinidogion y Cyfuiideb, ae ei-eill, i i-oddi eu preseiioldeb. e. T. LLOYD JONES, Gweinidog. CYMANFA MYNWY. YNELIR y Gymanfa uchod yn Carmel, Cendl, ar d yr 20fed a'r 2lain o Mehefin, 1905. WILLIAM HARRIS, Ysgrifenydd, 124, Beaufort Hill, Beaufort, R.S.O. MYNYDD SEION, ABERCYNON. Dydd Llun, Hydref 24:iin, am 3 o'r gloch, cynelir Cyf nfod Sefydlu y Parch T. W. Jones, diweddar o'r Graig, Iihymni, yn weinidog ar yr eglwys uchod. Rhoddir gwahoddiad i holl weinidogion y Cyfundeb, ac ereill. i fod yn bresenol. j W. GOUGH, Ysg. AT SWYDDOGION EGLWYSIG- LLYTHYRAU CYMERADWYAETH. WEDI ea Hargraff'u ag enw yr Eglwys arnynt, ac we<Ii eu rhwymo yn gryf. Prisoedd. am Flaendal, 3s. 6c., 5s., a. 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w roddi i'r Troslwyddedig; Un Ran i'w hanfon at Weinidoej, neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu hysbysu oliyny a chedwir y Rhan arall gan yr eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, Swyddfa'r TYST, Merthyr. DALIER SYLW. DEOHliEUIR Cyfres Newydd o'r TYST yr wythiios hon, Hydref 5, agostyngir y Pris i Geiniog. Rho'weli arelieb'ain dano ar unwaith.