Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SWYDDFA'R 4 Tyst' I Cenad Hedd,' a'r Cronicl Cenadol,' Merthyr Tydfil. ;h ,}'\ Q. ()- ) MAE Joseph Williams & Sons, Argraffwyr a Chyhoeddwyr, Yn barod i ymgymeryd ag Argraffn POB MATH 0 LYFRAU- Cyfroiau o Bregethau Adrodd- iadau Eglwysig Programs Cy- manfaoedd Canuac Eisteddfodau pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau Gvvyliau Te, Cyngerddau, Darlithiau, a Cliyfar- fodydd Blynyddol; Envelopes at Wasanaeth Eglwysig a Llyfrau Cyfrifon o bob math. Os am gael Cardiau Nadolig AC Adroddiau Eglwysig, Wedi eu Hargraffu yn Ddestus, ymofyner â'l' Swyddfh'l' rryS'l' Pob Archebion i'w hanfon i- Joseph Williams & Sons, 21 a 22 Heol Glebeland, |W|nir+h\/r a 88 Heol Fawr, ,VI^' Ulyr, Ta w t t cT 'U) a B a t M. taat FOR ALL wis B BIB nms. Sick Headache, Constipation, Wind, Weak Stomach, Impaired Digestion Disordered Liver & Female Ailments In Boxes, Is. Hd., and 2s. 9d. each, with full directions. 2 THE Is. Ud. BOX CONTAINS 56 PILLS. -1_- ALBUM ABERHOMDDU Crown 4to.. 324 pp., wedi ei rwyma yn hai-dd PRIS 7s. 6c. DAN OLYGIAETII Y PARCH T. STEPHENS, B.A., F.R.G.S. LLUNDAIN. Yn cynwys Byr-Gofiantau o Hen Fyfyr- wyr ac Atbrawon y Sefydliad pan yn y Fenni, Uroesoswallt, Gwiecsam, l.Jlf\ntyllIlJ, y Drefnewydd, ac Aberhonddu, o 1755 1880. Wedi eu hysgrifenu gan luaws o Weinid- ogion adnabyddus. Gycla 267 o Ddarluniau ohonynt, yn nghydar Colegaai. CYNWYSA HEFYD YR ERTHYGLAU CANLYNOL. Hanes Boreuol yr Athrofa, gan Proff. D. Rowlands, B.A., Aberhonddu. Y Coleg ya Abevhonddu, gan y Parcii E. Powell, Pontardulais. Pregetbwyr yr Chs a Fu, gau y Parch W. Thomas, Wbitiand. Pregetbwyr Cymru Fydd, gan y Parch D. Adams, B.A., Liverpool, a D. Silyn I Evans, Aberdar. Ystafell y Oolev, gan C. R. Jones, Ysw. Y. IT Safle yr Enwad a'r Weinidogaeth yn America, gan Dr. Cynonfardd Edwards. Barddoniaeth gan Hwfa Mon, Watcyn Wyn, Corwg, Dcwi Medi, a Penar. Pob archeb t'tf; hanfon gyda blaendal i- Joseph Williams and Sons, Swyddfo'r Tyst xViEimiY R TYDFtL- LLYFRAU UYMRAEQ AR WERTIi GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, s w lJDF A'R "TYST," MERTHYR TYDFIL. ANFONIE unrhyw un o'r Llyfrau canlynol yn rhad drwy y Post ar dderbyuiad eu gwerth mewn Stamps Oeiniog ueu Bostal Order, taledig i Joseph Williams & Sons. Ooflant Dr. Rhys Gwesyn Jones, Utica, 3s. 10c. Cofiant y Parch. Phylip Griffiths, A1 twen gan y Parch. S. Thomas, Newmarket. Pris 3s. Y Beibl a'i Ddehongliad, gan y Parch. Hugh Jones, D.D. Pris 5s. Yr Eglwys, ei Sacramentau, a'i G-wein- idogaeth, gan y Parch. W. -James, B.A., D.D., Manchester, Pris 3s. Gd. Hanes Duwinyddiaeth, gan y Parch L. Edwards, D.D. Llian,2s. Sc. Gwyrtliiau yr Arglwydd Iesu, gan y Parch Owen Evans,D.l)., Llumlain. Llian,2s. 6o. Cydyiiaith Dyddanus. yn cynwys agos i 600 o Fyr- liancs-ion am d dyoddoiiadaii a erwaredieraethau pobl Dduw Hanes Pregethwyr ae A wJ wyr enwog. Llian. 2s. 3e. Hanesion y Reibl, g-yda 300 o Ddarluniau, gan y Parch Thos. Levi. Llian, 2s.3c. Pris grostyngol. b YProfiedvdd Y sgrythyrol, neu Eirlyfr cryno ar fatcrion Ysifiytliyrol dan adra iadau priodol. Llian,ls.6c. Y Cofiadur YsgrythyrOl, sef dosraniad manwl o'r lioll Feibl,yn cymvys dygwyddiadau hynod wedi eu gosod yu oly drefn Ysgrytliyrol. Llian, Is. 6c. Athrawiaeth yr lawn, gan y Parch. Lewis Edwards, D.D. 2g. 9e. Llysieu-lyfr Teuluaidd, o waith yr enwcg I 'nlpepper, gyda 120 a Odnrluniau Llysieu, at yr liyn vi ychwanegwyd LL VSIEUAj £ TU MEDDYGOL Parry, Glan- ygors. Llian. 4s. fc'c. Arweiniad i'r Efengylau gan y Parch. Griffith Pany, Aberystwyth. Llian, Is. fie. Y Testament Daearyddol, gyda sylwadau ar dros dair mil o adnodau, gan Scorpion, t'r (liweddar Proff J.Peter. Hefyd, cynwys Eiriadur Daearyddol, Taflen o ft n Pwysau, Mesurau, tic. Liian 3a. (k Lledr, 5s. Oaearyddiaeth Pa'esLina. Ltiau, Is. 6c. Llawlyfr v Baibl, gau Dr Angus. Llyfr o wertaanmhrisiadwy iktlirawoii a DysgybliOIl yr rsgol Sul Lliau. 5;. Pregethau y Parch Owen Thomas, D.D., Liverpool. 58. Testament yr Ysgol Sabbathol. Cyuwysa y Oyfeiriadau CyftitWntLt, Noiliadau Eeirniado], EglurhaoI, a Daearyddol: Sylwadau ar Eiriau, Arferion, &e., yn nghyda Tru-thawd yn e^iuro Aincan, Materion, ac leithwedd pob Lljlr, h!iii arnryw o Weinido/ion. oyf. 1, Mattliew i ltliut'eiuiaxd. 113. Cyf. 2, Corinthiaid i Oadguddiad. 12s. Cymru fu, Cas«i'.ad o Hanesion, Traddodiadau, Cliwcdlau. a Oameffion Oyrnreiar. Llian, Prig srostyngol, 2s Y Dyn Ieuanc. Cyfres o Aneichiadau, gan y Parch. O. L. Roberts, Liverpool. Pris Is. 6e. Coftant y Tri Brawd o Lanbrynmair, gan Dr Pan Jones, lilian Hardd, Argrafliad ricwydd Ohwedlau neu Ddamcgion Æsop. Dwy Gyfrol yn mi. Llian, 2s. Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel v Daniel Owcn. LliHii,2s. ac. Profedig&ethau Enoc Huws, gan awdwr 'Rhy Lewis.' Uián, 2a. 9c.