Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

a f VP.J n (""rA £1 1 1i"I:7-c-' ? —~ | George's 1 Pile & 1 Gravel 1 PiUs' aaaaaaa GEORG I L EI+,o G R AV E L PILLS aaaaM I Is wjsr Georges ? Pile & m Gravel §? Pills. 1 i I IIDDIYSGOG FEL Y GRAIG. | 1 (FIRM AS A ROCK.) 1 §i r 158 /fss3 ■ ■■■ ^=^=^-==; == —— ■fH> m .z J. gjj Cymeradwyaeth. — Yr ydwyf wedi edrych dros gan- oedd o Jawysgrifau gwreiddiol a ^ssa dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthYlms i'r gwelliantau a ddygwyd @if oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei *91 'Pile and Gravel Pills.' Y mae £ || ygrifenwyr y llythyvau hyn yn un- f@j| frydol yn tystiolaethu am ryfeddol *2i riniueddau peleni Mr George. Ys- vjjA tyriwyf y bwndel Tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf ji hollol foddhaol fod Mr George drwy vJJa ei ddarganfyddiad wedi bod yn fN fcddion i liniaru poenau tyrfa luosog ^s| o ddyoddefwyr.— D. E. WILLIAM?, ^2 J. P., for the Counties of Brecon and Glamorgan. 1 TRA mae CYFFEIRIAU EREILL wedi codi ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae U N ddarpariaeth yn ein gwlad wedi casglu nerth o fiwyddyn i liwyddyn ar hyd y Chwarter Can! if diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant a phoblogrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin eisieu crybwyll mai y Feddyginiaeth y cyfeirir ati yw y fyd-enwog GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. Y MAE Y FEDDYGINIAETH WERTHFAWR HON r'w CHAEL MEWN TRI FFURF. No. 1.-Geol'ge's Pile & Gravel Pills (label wen). No. 2,-George's Gravel Pills (label las). No. 3.-George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man, mewn BIychau Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post am Is. 2c., a 2s. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYR. fidr" Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a gwelwch eich bod yn eu cael. Cymeradwyaeth. B TREFGARN (PEM.) RA Anwyl Syr,—Diolch yn fawr i a chwi am eich meddyginiaeth werth ESj. fawr, gwnaeth les sylweddol i mi r ydym bob amser yn cadw eich ||$ peleni yn y t$, ac ed ychwn arnynt Kg fel rhai o'r pethau hyny ag ydynt yn |f^ angenrheidiol i gysur a dedwyddwch |p teuluaidd. Mae i'ch Peleni ganmol- j|tf iaeth gyfFredinol, ac yn bendifaddeu nid heb deilyngdod. Nis gwn am ip un Feddyginiaeth yK Nghymru ||$ mewn cymaint o fri, nac ychwaith gfo wedi gwneyd cymaint o ddaioni. |p Edrychir arnoch gan filoedd fel cym- jjsiij wynaswr i'ch cenedl. Ni fn genyf Kg erioed nemawr o ymddiried mewn if: Patent Medicines, ond ystyriwvf yr eiddoch chwi yn eithriad anrhyd- IBs eddus. Gobeithiwyf y cewch flyn- yddau lawer i wneyd lies i gleifion ein gwlad. m Yr eiddoch yn serchus, D. OLIVER EDWARDS, g5g (Gweinidog). ||» w 54 Perchenog: J. E.GEORGE, M.R.P.S., i HIRWAUN, ABERBAR, e l;g' I] c \25l" [ awaö Argraffedig a Ohyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, yn eu Swyddfa, 21 & 22, Glebeland, Merthyr Tydfil-Dydd Mercher, Hydref 5, 1904.