Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yn y Wasg, TYWYSENAU ADDFED, Sef PREGETHAU AC ANERCHIAD Y diweddar BARCH PRYCE HOWELL, Ffestiniog, Gyda DARLUN a RH AG AR W EINIA D DYWGRAFFYDDOL. Dan Olygiaeth y PARCH OWEN EVANS, D.D., Diweddar o Lundain. Pris 2s 6c. Cyhoeddedig yn Swyddfa y Tyst, Merthyr Tydfil. Y Wers Sabbathol am 1905. GELLIR CAEL TAFLENI YN CYNWYS festynau am y Flwyddyn, GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, Swyddfa'r TYST a'r Cenad Hedd, Merthyr, am Is. 6c. y cant, ibydd. Mae yr uchod wedi eu har- 'f Beibrr en gyfle,1s i'w gosod o fev.-n clawi f Pedwerydd Argraffiad F A M A'R PLENTYN, COT NEU ^^DDOREG I BLANT AR HANES IESU GRIST. IESU GRIST. GAN Y DIWEDDAR BARCH. WILLIAMS, CASTELLNEWYDD. L »o 9e'n^?S Yr un, neu 10c. y dwsin, gyda'r JoS^rlan Par°d. Gellir eu cael gan VddKH WILLIAMS AND SONS, at**Twx, Merthyr. J-ONES' HOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to MR ROBERTS, Thanet Place.) Most Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minntes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—'Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. At Swyddogion Eglwysig. Dymuuir galw sylw mewa pryd, os am gael Adroddiadau Eglwysig Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r Tyst,' Merthyr. AT SWYDDOGION EGLWYSIG- LLYTHYRAU CYMERADWYAETH. WEDI eu Hargraffu ag eaw yr Eglwys tr arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal, 3s. 6c., 5s., a 6s. ce. Cludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w roddi i'r Trosglwyddedig; Un Ran i'w hanfon at Weinidog, neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu hysbysu o hyny a chedwir y Rhan arallgan yr eglwys ei kun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, Swyddfa'r TYST, Merthyr. "=-M'> tlyfrau Cyfrifon Eglwysig l AT gadw Cyfraniadau at y Weiuidogaeth &c., wedi ea rulio a'u hargraffu yn arbenig. Pris 8s. 6c. yr un. Cludiad yn rhad I'w cael yn Swyddfa'r XYST, Merthyr Tydfil. ANHWYLDERAU CAUAFOL i YM A AUAF AFIACH!' yw y gwyn a glywir y A J dyddiau hyn mewn llavver parth o'rjwlad—cwyn Sydd yn cadarnhau yr hen ddiareb Gymreig :— < GAUAF GLAS, MYNWENT FRAS!' Mae afiechyd ac anhwylderau Gauaf yn ffynu yn fwy cylfredinol ar ddiwedd y Gauaf, fel rheol, nag yn ei ddechreu, yn enwedig os bydd yn 1 Auaf Glas,' neu agored, fel y dywedir. Dylai pawb, yn ystod y tymbor hwn o'r flwyddyn, gryfhau eu cyfansoddiad i wrtli- sefyll yr ymosodiadau a wneir ar yr iechyd gan Y storm- ydd, Oerni, a Lleithder, y misoedd dyfodol. Y ffordd effeithiolaf i gyrhaedd yr amcan hwn yw gwneyd def- nydd prydlon o BITTERS CWILYM EVANS, Yr hwn a gymeradwyir gan Feddygon, Dadansoddwyr, a Fferyllwyr, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf ami fel y Feddyginiaetli fwyaf effeithiol gafwyd erioed at Wendid, Iselder Ysbryd, Pruddglwyf, Diffyg Treuliad, Dim Archwaeth at Fwyd, Anhwylderau y Frest, Anwyd, Gwaed Anmhur. B I TITERS GWILYM EVANS. ITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Blakehey Nook, Near Oldham, Chwefror 24ain. GWENDID. ANWYL SYR, Byddaf yn ddiolchgar os anfou- wch i mi botelaid 4s 60 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe'mis ar ol treio 11awer o ddoc- torioid yma yn Yorkshire ac yn Liverpool. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweyd ei fod yn well nt'r un fedd- yginiaeth wyf wedi dreio erioed. Yr eiddoch, &c., JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. LLESGEDD. I Pyle, Awst 17eg. ANWyL SYR, Pan ddychwelais adref ychydig ddyddiau yn ol, ar ol llafurio yn galed am rai wyth- nosau, teimlwn yn lluddedig iawn, ac wedi llwyr ddiffygio, ac mewn augen am dome da i'm hadgryf- hau. Anogwyd fi i roddi prawf ar oich Quinine Bitters enwog. Gwnaethum hyny, a chefais ef yn hynod effeithiol. Mae yn rhoddi yni newydd ynof, ac yn bywiocau yr ysbryd; mewn gair, teimlaf ei fod yn gwneyd dyn newydd o honof. (Parch) GURNOS JONES. BITTERS GWILYM EVANS. Igr RHYBUDB. 491 GOCHELWCH DWYLLWYlt. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label Stamp, a. photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. ge., a 4s, Øe. yr un Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddlwrth y perchenogion,— pil Sllim WSIBOm COMPACT LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES.