Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWYNFRYN SCHOOL, AMANPORD. One of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) The Curriculum of the School is adapted to the requirements of the London and Welsh Matriculation. Candidates are also prepared for the English Theological Colleges, as well as the various Profes- sional and Commercial Preliminary Examinations. TUTORS Rev. J. WELDON DAVIES (Late Jesus College, Oxford). Rev. T. JAMES. Mr. JOHN LEWIS. Further Particulars may be obtained from the Head Master. Next Term begins on April 9th. COLLEGIATE SCHOOL, PO NTYP- R-f DT). C J, A s s 1J0 s: JENKYN JONES, B.A. (Lond.), HEADMASTER. English and Mathematics JOSEPH J. JONES, B.A. (HONS. WALES). Logic RPV. EDWARD JONES, M.A. (LOND.) Scripture History JtEV. T. GWILYM JONES, B.D. (CHICAGO). Student Teacher A. J. EDWARDS. OLD COLLEGE SCHOOL, CARMARTHEN. PRINCIPALS: REVS JOSEPH HARRY AND J. B. THOMAS. SUCCESSES FOR 1905-6. 5 MATRICULATION OF ,R WALES.; U J5 in First Division). 7 resbytcrian College. baptist College, Itangor. 6 ^econ College. 15 ^°'l«ge of Precepto s. B%-Bangor College. 4 SCHOLARSHIPS 2 Bank Clerkship. 2 Normal Studentslilps.71 1 Baptist College, Caidiff. I Trovecea College. 4 Pli,,trintteeiitical 8 Commercial posts. Total for Two Years, 75. »'?r complete ist of Successes apply as above. fitted number of Boarders kept at Mr Thomas's House. 't}} 'I ¡ A.RGRAFFU A 'T fj Swyddfa'r'Tyst' Merthyr, J* Am bob math o }:{ A h γ- 11 1 'i" |Argraffwaith,a rhesymol a rhesymol L"" 'I ,){ jf 'i GWIN ANFEDDWOL WELCH AT Y CYMUNDEB. • ♦ MAE Y GWIN HWN WEDI ei fabwysiidu yn ystod y tair blyn- edd diweddaf gan 8,000 0 Eglwysi a Chapeli gan roddi y flaenoriaeth iddo ar bob gwin arall. Danfoner 6c am ddwy botel sampl, a'n Llyfryn ar Communion Wine,' What shall we use? Chwartiau Cyfrifedig, 2s. a Is. 6c. Peintiau 15 6c. a Is. THE WELCH GRAPE JUICE CO., LIMITED, 61-63, Farringdon-road, Llundain, E.G. AT SWYDDOGION EGLWYSIG- LLYTHYRAU CYMERADWYAETH WEDI eu Hargraff'u ag enw yr Eglwys arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf Prisoedd am Flaendal, 38. 6c., 5s., a 6s. 6c Cludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w roddi i'r Trosglwyddedig; Un Ran i'w hanfon at Weinidog, neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu hysbysu ohyny a chedwir y Rhan arall gan yr glwys ei hun. ej, I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS VND SONS, Swyddfa'r TYST Merthyr. GELLIR CAFjL Beiblau a Thestamentau Cymraeg a Saesoneg, y Feibl Gymdeithas, o Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr GWAUKNTTii y bydd i un btychaid o CLARKE'S B 41 PILLS i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol yn un o r ddau ryw, wedi ei enill neu yn gyfansodcliado Graianast, poenau yn y cefn. Gwarentir ei lod yn hollol rydd oddi- wrth Mercury. Ar werth mewn blychau 4s oc yr un gan yr holl JTferyllwvr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Bremtlythyrau, neu anfonir ef i unrhyw gyfeiriaiam 60 o lythyroodau gan y Uncolll and Midland Counties Drug Company, Lincoln. BITTERS Gwilym Evans. OYNWYSA y Meddyglyn rhagorol hwn rinweddau iachaol ac adgryfhaol y prig lysiau meddyginaethol adnabyddus trwy yr toll lysiau meddyginaethol adnabyddus trwy yr toll fy d. BITTERS ITTERS GWILYM WILYM EYANO YANO. —.—♦ Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLUIZIATJ YR AFU, GWENDID GIEUOI, A phob math oWendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau, a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sier iddynt. BITTERS GWILYM EVANS. Iacha Dwymynau ac Anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. R M KDDYGINIAETH LYSIEUOL. MEDDY GINIAETH EM'EITHIOL. MEDDYGINIAETH LWYDD1ANUS. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. MAE PAWB YN EI GANMOL. NTD YW BYTH YN SIOMI. RHYDD NERTH I'R GWAN, ADFERIAD IECEYD I'R CLAP, A MWYNHAD BYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blakehey Nook, ger Oldham. ANwyr, SYR,—Byddaf ddiolcligar os anfonwch i mi botelaid 4s Gc o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefaia wedi gwneyd lies mawy- i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's chwal mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Lerpwl. Yr wyf yn rhoddi y clod ya benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. U-r RHYBUDD. M GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel, Gwertliir ef mewn poteli 28. 9c., a 4s. 6c. yr an Blychau yn cynwys talr potel 4s. 6c., am 12s. 6Q. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,- QUININE BITTERS unriRinm COMPAlqi LIMITED, LLA NELLY, SOUTH WALICS,