Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWYNFRYN SCHOOL, AMANPOED. —————— One of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) The Curriculum of the School is adapted to the requirements of the London and Welsh Matriculation. Candidates are also prepared for the English Theological Colleges, as well as the various Profes- sional and Commercial Preliminary Examinations. TUTORS Rev. J. WELDON DAVIES (Late Jesus College, Oxford). Rev. T. JAMES. Mr. JOHN LEWIS. Further Particulars may be obtained from the Head Master. Next Term begins on April 9th. COLLEGIATE SCHOOL; PONTYPRIDD- CLASS T]O S JENKYN JONES, B.A. (Lond.), HEADMASTER. English and Mathematics JOSEPH J. JONES, B.A. (HONS. WALES). T Jogic REV. EDWARD JONES, M.A. (LOND.) Scripture History REV. T. G-WILYM JONES, B.D. (CHICAGO). Student Teacher A. J. EDWARDS. IITcollege SCHOOL, CARMARTHEN. PRINCIPALS REVS JOSEPH HARRY AND J. 13. THOMAS. SUCCESSES FOR 1905-6. 15 MATRICULATION OF WALES.; (5 in First Division)- 14 Presbyterian College. 7 Baptist College, Bangor. (i Brecon College. 6 College of Precepto s. 5 Bala-Bangor.College. 4 SCHOLARSHIPS 2 Bank Clerkship. 2 Normal St,udentsliip-I- 1 Baptist College, Cauliffi. 1 Trcvecca College. 4 Pharmaceutical^ Commercial posts. Total for Two Years, 75. For complete List of Successes apply as above. Limited number of Boarders kept at Mr Thomas's House. tA 'tA ,(A tA ItA !tA tA 't F F 't }{ argrappu i t 't Swyddfa'r 'Tyst' Merthyr,* f jtr Am bob math o J Argraffwaith yn ddestlus, a rhesymol. ,.4. l 1 'f 't ,.t" GWIN" ANFEDDWOL WELCH AT Y CYMUNDEB. « MAE Y GWIN HWN WEDI ei fabwysiadu yn ystod y tair blyn- edd diweddaf gan 8,000 o Eglwysi a Chapel i gan roddi y flaenoriaeth iddo ar bob gwin arall. Danfoner 6e am ddwy botel sampl, a'n Llyfryn ar Communion Wine,' What shall we use? Chwartiau Cyfrifedig, 2s. a Is. 6c. Peintiau Is 6c. a Is. THE WELCH GRAPE JUICE CO., LIMITED, 61-63, Farringdon-road, I Llundain, E.G. UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH. SHORT COURSES IN LAW A SIX-WEEKS Course of Lectures on English Law will be delivered by Professor T. A. LEVI, M A., R.C.L., at the College from April 29tlt to June Wi, 1907. These Lectures are specially adapted for Articled Clerks, and are open to them without payment of fee. Ten Lectures will be delivered each week, namely:— Three on the LAW of CONTRACT, two on the LAW of TORT and CRIME. Three on the LAW of REAL and PERSONAL PROPERTY, and two on the PRINCIPLES of CONVEYANCING. The Lectures will be equally suitable for Inter- mediate and Final Students, and the Students will be entitled to the use of the Law Library, as well as partake of the privileges of other College Students. All applications for admission to the Course should be directed as soon as possible to J. H. DAVIES, M.A., Registrar. ————————————————— CYMANFA MALDWYN. CYNKJJ !i yn Drefnewydd, ar y dyddiau Mercher ac Liu, Mehefin 19eg a'r 20fed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf, yn yr lion y traddodir Anerchiad y Cadeirydd am y flwyddyn. Pregethir gan y Parchn J. Miles, Aberystwyth; II. Elvet Lewis, M.A-, Llundain: W. J. Nicholson, Porthmadog; a Penry Evans, Portb. J. C. JONES, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL MALDWYN. CYNELIR yn Machynlleth, nos Fercher a dydd Iau, Ebrill lOfed a'r lleg. Y Gynadledd am 10 o'r ffloch boreu ddydd Iau. Pregethir ar y Pynciau gan j parchn E- Wnioir Evans, Derwenlas, ac H- Parry, Bwlchyflfridd. J. C. JONES, Ysg. BITTERS Gwilym Evans. -0 CYNWYSA y Meddyglvn rhagoroi hwn rinweddau iachaol ac adgryfhtlol y pris lysiau meddyginaethol adnabyddua trwy yr Loll fyd. —.— Bitters awilym rvANn ITTERS y WILYM LVANQ, Cymeradwyir gan Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYU A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni feI Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU, GWENDID GIEUOL, A phob math oWendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau, a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt. BITTERS GWILYM EVANS. Iacba Dwymynau ac Anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. MJWDYGINIAETR EFFEITLLIO L. MEDDYGINIAETH LWYDDIANITS. MEDDYGINIAETH OREU YK OES. MAE PAWB YN m GANMOL. NED YW BYTH YN SIOMT. RTIYDD NERTH I'R GWAN, ADFERTAD IECHYD L'R CLAF, A MWYNHAD BYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blakehey Nook, gar Oldham. ANWYL SYR,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4s 60 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Va. genyf eieh hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Lerpwl. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'cli Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweyd oi fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. CW RH YB UDD. GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Ctwilym Evana ar bob label otatttp, a pliotel, Gwerthir ef mewn poteli 2% 0c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchodYll ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion, PHR BSTTERS MDFARSUlft COM LIMITED, LLANELLY, SQUTH WA^S,