Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

-----------. TEIMLAD DYCHRYNLLYD!

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TEIMLAD DYCHRYNLLYD! BI HYMLID GAN OFNAU DYEITHRIOI. GWAN, NERFUS, AC YN CAEL E1 DIRBOENI GAN DDIFFVG TREULXAD. GENKTH YN CAEL EI GWELLA 0 HIR- DDYODDEFAINT TRWY MOTHER SEIGEL'S SYRUP.' A ydych wedifciel eich poeni erioed gan y dych- ryn o ymlid fod rhywbeth dychrynllyd ar ddygwydd, o drychmeb ofnadwy anhysbys oedd yn myned i'ch dirwasgu chwi? Dyna y teimlad oedd yn pwyso ar Miss Martha. Bannister, 4, Arden Cottages West Malwern, ac oedd yn gwneyd ei bywyd yn un tru- enus Yr oedd yn cael ei achosi trwy nerfau dry! iedig, a gweithrediadau afreolaidd y galon, yr hwn oedd i'w briodoli i ddiffyg treuliad. Mewn myneg- iad dyddiedig Ionawr 8fed, 1907, dywed Miss Bannister I Collais bob chwant at fvvyd, a chefais fy hun yn fuan mor wan, fel nas gallwn weithio. Byddwn yn cael cur yn fy mhen yn wastad, a phenysgafnder yn ami, ac yn cael fy mlino gan wynt a phoenau yn y cylla. Aeth fy nerfau mor wael, fel mai o'r braidd y gallwn fod yn llonydd. Nis gallaf ddesgrifio pa fodd y byddwn yn teimlo weithiau yr oedd yn debyg fel pe buasai pethau dychrynllyd i gymeryd lie, ac arferwn daflu fy hun ar yr esmwythfainc. gan wylo yn ddiymadferth O mam, mam Yn ami, ar- ferwn fyaed i gyflwr o haner llesmair, ac o'r braidd y gwyddwn lie yr oeddwn i. Ni wnaeth dim unrhyw ddatoni i mi, ac yr oeddwn mor wan, fel yr oeddwn yn ddiallu. Ymddangosai yr holl fywyd fel yn myned allan o honof. Ar ol i'r meddyg fethu y c sfodd fy mam 'Mother Seigel's Syrup' i mi, a dynar peth cyntaf i wneyd dim daioni i mi. Rhoddodd derfyn ar y gwynt a'r car yn y pen, a tliawelodd fy nerfau; daeth fy chwant at ymborth yn 01 ac yn fuan yr oeddwn yn hollol iach drachefn.' MeddyHwch y fath ddyoddefaint fuasai Miss Bannister yn ei ochel pe cymerasai hi Mother Seigel's Syrup ar y dechreu. Llawn sylweddohvch hyn, ac ni bydd i chwi esgeuluso arwyddion cyntaf diffyg treuliad, neu 'bitiousiiesi, Itra yr oedd y fath feddyginiaeth wrth law. Cynwysa y Botel 2s 6c dair gwaith cymaint a'r un is ilc.

[No title]

NODION O'R MAERDY.

-_._--____-- ----------.--------_n_.____--NODION…

._-------__-----_._-LERPWL.