Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Price I I/- Net. Just Published. A GUIDE TO HEALTH AND STRENGTH. FREE to Y TYST' READERS. (See below.) I 'Life is not to Live, but to Live Contains CONTRIBUTIONS from PHYSICIANS to ROYALTY, and 9 LEADING LONDON HOSPITALS. PRINCIPAL CONTENTS Illustrated: I. WHAT IS LIFE?-What is the Motive Power in the Functions of Life ? II. SECRETS OF THE NERVOUS SYSTEM. —How the Life (or Nerve) Force is lost— Nervous and General Debility- Weak- ness Exhaustion Breakdown A Physical Wreck -How Electricit, quickly Infuses New Nerve (Life) Force in the Weakened System. III. OTHER NERVOUS DISORDERS. -Neii- rasthenia—Depression—Lack of Energy Loss of Physical hnd Mental Powers— Diseases of Spinal Cord—Backache— Epilepsy Paralysis Electricity Re- stores Strength and Activity to every Organ. IV. KIDNEY AND BLADDER TROUBLES- Bright's Diseases-Diseases of Men- and e. Women—A simple Method of Cure, &c. V. RHEUMATISM Lumbago- Sciatica Neuralgia—Gout, &c.—Sufferers' Stories of Relief and Cure I VI. CHEST, LUNG, AND RESPIRATORY I MALADIES Asthma Bronchitis- Chronic Cough-Loss of Voice—Chest Weakness, &c.-How to relieve and Lastingly Remove. VII. DIGESTIVE DISORDERS-Dyspepsia Weak Stomach—Liver Troubles—How the Nutritive and Depurative Functions can beirestored to Normal Working. VIII. A HOME TREATMENT Proved j Superior to all Others—Successful Even when Everything Else Fails-N,ow Brought within the Reach of All. IX. SELF-APPLIED ELECTRICITY So Simple a Child can Use it-Immediate and Continuous Relief and Lasting Cure Remarkable Experiences of Sufferers who had Tried Medicines without Avail, but cured themselves at Home without J Interference with Daily Duties. | In addition to the above highly interesting chapters, the Pulvermacher Appliances. for the restoration of strength and the cure of disease by electricity, are fully illustrated and described. All health seekers should learn at once what these appliances are doing for others, and then ask themselves why they should suffer any longer. Cut along this line CDCC nOilPON To introduce this re/naikab 0 new Book we have decided to rrkL-1- v-mt preseot a FEEE COPY to every Reader of Y TYST who is suffering from ary of the ailments mentione i in above list of contents. All that is necessary to secure a copy (post free) is to cut out this -"oupon and seud with Name and Address (and describe Aiimeut) to the Publishers: J. L. Pulvermacher & Co., 251 Vulcan House, 56, Ludgate Hill, London, E.\ ). HYSBYSIADAU ENWADOL. DALIER SYLW.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfojlydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am beb math avail o Hysbysiadau Enwadol, megys Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifenydd yr Eglwys, &c., neu Hysbysiadau ereill, dysgwylir y blaen- dal canlynol gyda'r Archeb :— 140 Eiriau, Un tro, is. 6c., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. 6c., a 6c. eto 28 oto eto is.,gc., a oc. eto 35 eto eto 2s. 3c., a is. eto Os na ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. YNELIR yr uchod y tro nesaf .yn Bettwsycoed, ar J y dyddiau Mawrth a Mercher, Ebrill 16eg a'r 17eg, 1907. Y Gynadledd am 10 o'r glcch. boreu yr ail ddydd. Oyfeillach am 2. Mater, 'Ffyddlondeb Cref- yddol yn ei walianol agweddau.' I'w agor, y Parch R, J. Huws, Bethesda. Cofier am y Casgliad arferol at yr Achosion Gweiniaid. L. WILLIAMS, Ysg. IBRYNTEG, ABERTILERI. YNELIR Cyfarfodydd Sefydlu y Parch Samuel Jones, Llantrisant, yn weinidog i'r eglwys uchod dydd Mercher, Ebrill lOfed. Am 4 o'r gloch traddodir pregeth gan y Parch A. Penry Evans, Portb, ac am 7 cyneiir Oyfarfod Cyhoeddus, pryd y cymerir rhau gan y Parchu J. Marks Evans (Oadeirydd Unde b Cynulleidfaol Mynwy); E. Griffith Davies, Thorn- bury; A. Penry Evatis; ae ereill. Rhoddir gwahoda- iad cynes i bawb all fod yn bresenol. E. W. GRIFFITH. CYMANFA BREGETHU MON. GYNBLIR yr uchod eleni yn N;haergybi, ar y dyddiau Llun a Mawrth, Gorphenhaf laf a'r 2il. Pregethwyr Y Parchn John Thomas, Merthyr 2il. Pregethwyr Y Parchn John Thomas, Merthyr Peuar Griffiths, Abertawe; Peter Price, B.A., Dow- lais a Gwylfa Roberts, Llane,li Ceir y manylion yn nghylch y Cynadleddau eto. E. li. JON^S, iiweinidog. CYMANFA MYNWY. i YNELIR hon eleni yn Moriah, Rhymni Mawrth V a Mercher, Mehefiu 4ydd a r 5ed. Pregethir gan y Parchn Thomas Nicholson, Llundain, a J. J. Jones B.A., Llanelli; ac hefyd gan rai o weinidogion y Sir Ceir manylion eto. FRED JONES. CYMANFA SIR GAERFYRDDIN Q YNELIR y Gjmanfa uchod yn Bwlchnewydd ar y dyddiau Mercher ac Iau, Mai 29ain a'r 30ain. Ymddengys pob manylion pellach yn fuan. T W. MOEiG N, Ysg- y Cyfundeb Gorllewinol. EGLWYS MOUNT STUART, CAERDYDD. Q YNELIR Cyfxrfodydd Sefydlu y Parch E. Pryce Evans, yn Mount Stewart. ar y 7fed a'r 8fed o Ebrill. Gweinyddir ar yr achlysur gan y Parchn J. Howel, Llwyncelyn; Wern Williams, Hirwaun a H. M. Hughes, B.A. Rhoddir gwahoddiad cyties i frodyr i cylch, a charedigion yr achos i fod yn bres enol W. JOHN, Ysgrifenydd. CYFUNDEB GOGLEDD MORGANWG! QYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Gyfundeb uchod yn Soar, Aberdar, nos Lun a dydd Mawrth, Ebrill 15fed a'r'16eg, 1907, o dan lywyddiaeth y Parch D Phillips, Trehaiis. Y Gynadledd am 10.30 o'r gloch ddydd Mawrth. Dysgwyiir y Parch J D Jones, Abercanaid, i ddarllen papyr ar Ddiwygiad 190-1-5 o fewn ein Cyfundeb,' a'r Parch M Irwyn Thomas, Libanus, Quakers' Yard, i bregethu ar y pwnc Atdyniad y Bywyd Duwiol.' Hirwaun. E WERN WILLIAMS, Ysg. -= '1iV"' .i:> _iI(;r' CYFARFOD CHWARTEROL CYFUNDEB MON. VR uchod i'w gynal yn Methel, Cemaes, Llun a Mawrth, Mai 6ed a'r 7fed 1907. Y Gynadledd am 1.30 prydnawn y dydd cyntaf. Pregethir y noson flaenorol gan y Parchn R. Morris, Llanerchymedd, ac R. P. Williams, Caergybi-y cyntaf ar Ddirwest,' a'r olaf ar Berthynas y Teulu ar Ysgol Sabbathol,' &c. j J. S. EVANS, Ysg. EGLWYS ANNIBYNOL, CRAIG CEFNPARC. POB gohebiaeth mewn cysylitiad <I'r Eglwys uchod JL i'w hanfon i'r ¥sgrifenydd-NOAH WILLIAMS, Craig Cefnparc, (jlydach-on-Tawe, Swansea. BRYNSEION, DOWLAIs" CYNELIR cyfarfodydd yn nglyn a sefydliad y Parch D Emrys James, Bootle, yn weinidog i'r eglwys uchod, dydd LIun, Ebrill 8fed. Pregethir ar yr ach- lysur gan y Parchn Penry Evans, Porth Penar Griffiths, Pentre Estyll D Evans, Caerfyrddin a E J Kosser Kvans, Amanford- Am 10.30 a 6 o r glocb pregethu. Am 2 yn y pryd- nawn cyfarfod croesawu. Hydera yr eglwys t'r gweinidog y cant weled y brodyr yn y weinidog'6th ac ereill yn lluoedd ar yr achlysur. T'refnir bwyd i'r dyeithriaid. Dros yr eglwys, w D T EVANS, Ysg. CYMANFA ANNIBYNWYR MEIRION. CYNELIR yr uchod yn Dinas Mawddwy, Mehefin 12fed ar 13eg, 1907. Pregethwyr :—^ Parchn H. Elvet Lewis, M.A., Llundain; Ben Davies, Pant- teg R. Gwylfa Roberts, Llanellf a Thomas Nicholson, Llundain. j R E. DAVIES. CYFUNDEB DWSREINIOL MORGANWG. lYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Abertridwr, Ebrill 29ain a'r 30ain, 1907. Dysgwylir i bregethu ar y Pynciau y Parchedigion Rowland Hughes, B.D., Tylorstown, ac E. B. Powell, Efailisaf. Y naill ar Ddiiwest,' a'r llall ar I Ufudd- dod Efengylaidd.' Y Gynadledd am 10.30 boreu yr ail ddydd. Croesaw i'r holl frawdoliaeth. E. G- DAVIES, Gweinidog. CYFUNDEB DEHEUOL MORGANWG YNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai I4eg a'r 15fed, 1907, yn Seiou, Caerau. Bydd y Gy- nadledd am 10.30, boreu yr ail ddydd, o dan lyw/dd- iaeth y Parch Edmund Davies, Seven Sisters, yn yr hon y darllena y Parch W. Morley Davies, Nant- yffyllon, bapyr ar Y Gobeithlu.' Dysgwylir i breg- ethu yn ystod y cyfarfodydd y Parch Thomas George, Maesyrhaf, Castellnedd, ar Person Crist; y Parch R E. Williams, Resolven, ar 1 lidirwest; a'r Parch D Rees, Rock, Uwmafon, ar y pwnc ymarferol, sef, No weddion Cymeriadau Aelodau Eglwysig.' Gwahodda yr eglwys yn y lie y frawdoliaeth Weinidogaethol yn nghyda chynrychiolwyr yr eglwysi i'r cyfarfod yn y modd cynesaf. R. 0. EVANS, Ysg. -0. CYMANFA BRYCHEINIOG A GLANAU YR WY. C YNELIR y Gymanfa uchod eleni yn Nhroedrhiw- dalar, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 28ain a'r 29ain, 1907. Y pregethwyr arbenig ydynt y Parchn John Thomas, Merthyr, a W. J. Nicholson, Porthmadog. DAVID LLOYD, Ysg. U_J:4.Ä'I)O.&800. TYSTEB 12R PARCH JOHN DAVIES, CADLE. GAN fod y Parch John Davies wedi bod yn gwasanaethu eglwys Bethlehem, Cadle, am y ~f tymhor o chwarter canrif, teimlir na ddylai yr am- gylchiad hapus hwn basio ymaith heb ei gydnabod mewn dull ymarferol. Mae ei wasanaeth ardderchog i'r eglwys fel bugail, yn nghyda'i weithgarwch diflino gydag Addysg a Dirwest, a phob symudiad daionus arall, wedi bod mor eithriadol lwyddianus fel y teimla yr eglwysi yn Nghadle a Saron, Gendros, gyda nifer fawr o gyfeillion ereill, fod yn rhaid ei anrhydeddu a thysteb, a bydd yn dda gan y rhai sydd a'u henwau isod dderbyn tanysgrifiadau oddiwrth ed- mygwyr Mr Davies. Bwriedir cau y Drysorfa ar y I3eg o Ebrill. Ar ran y Pwyllgor, ROBERT MANDRY, Cadeirydd. JAMES JONES, Trysorydd. ,W. F. SAMEL, ) V R. W. FRASER, M.D., > ysSn* 'OES Y BYD I'R IAITH GYMRAEG.' Un o'r pethau goreu i'w chadw'n fyw ydyw drwy ganu Gymraeg. DEW I SANT, Deuawd Gwladgarol, i T. neu S. a B. 6c. MAE CYMRU'N MYN'D I FYNY, Can yn y Ddau Nodiant. 6c. MAE CORON GAN DDUW I TI, Deuawd cysegredig (S. F. a H. N.) Pris Is. YR IESU WRTH Y LLYW, Deuawd cysegredig (S. F. a H. N,) Pris Is, YR IESU, Cantawd i Gorau Ieuainc (S. F.) 6c. BRWYDR BYWYD (S. F 6c., H. N. 2s 6c). Cantawd i Gorau mewn oed, pri odol iawn i'r amserau, o nodwedd botlogaidd. Anfonwch am restr o Gerddoriaeth i Gorau Plant a Chorau mewn oed; 27ain i ddewis ohonynt, ac amrywiaeth mawr o Ganeuon, Deuawdau, Triawdau, Anthem, a Chyd- ganau, i Gorau Cymysg, a Meibion. Dros 600,000 wedi eu gwerthu. I'w cael gan yr Awdwr, HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Pen- cerdd Maelor) Plasmarl, Landore, R.S.O., Clam. Os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd CaM, Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner i Swyddfa'r Tyst,'Merthyr.