Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYr AILL ANFFAELEDIG MENYW Pelenau PENNYROYAL Towle A STEEII I FENYWOD. CYWIRA YN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD 8YMUDA BOB RHWYSTR, a lliniara yr arwyddion poenus sydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Is ljc, 2a 9c cynwysa <lri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan holl Fferyllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal Order am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE 1' i Gyf.. Ltd., Gwnenthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. Gochelwch efelvchiadau, y rhai ydynt niweidiol a werth YN BAROD I'R WASG. l'W GYHOEDD1 YN FUAN. LLOFFION GRAWNWIN, OEF Cyfrol Goffay Parchn WILLIAM ROBER TS O Lerpwl WILLIAM NICHOLSON D. M. JENKINS H. PARRY THOMAS, eto; HUGH ONES, Birkenhead a DAVI D JOHN, Manchester. Cynwysa y gyfrol ysgrif fywgraffyddol ar bob un o'r brodyr hyn, yn nghyda phregeth gan bob un, a darluniau rhagorol, dan olygiaeth y Parch 0. L. ROBERTS, Lerpwl. Pris 2s., trwy y post 2s 3c. Yr elw arferol i ddos- barthwyr. Pob archebion i'w hanfon i'r awdwr, 7, Hampstend-road, Liverpool. Anfoner yr archebion ar unwaith, gan na chyhoeddir ond nifer arbeuig. PRIS DWY GEINIOG YN Y VIIS. CENAD HEDlJ DAN OLYGIAETH Y Parchn, J, Thomas a J. Jones, Merthyr. RHIFYN EBRILL, 1907. Mr William Foulkes Jones, Y-H, Oorwen (gyda darlun) Yr Athraw a'i Ddosbarth—(Parhad) (3refydd yn y Teulu-Teulu y Parch J- Jones, Bethel- (Parhad) Dydd y Pethau Bychaiu yn Nghwmbwrla, Abertawe, gan Shon William Dafydd Cofnodion Misol, gau y Potlch John Thomas — Y C ybiau Unwaith eto Beth sydd yn Uynhyrfu y Bobl- Yr Anhawsderau Cyfarfod Blynyddol Cynghrair Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion- Dadgysylltiad i Gymru ger bron y Gynadledd Fawr Y Ddirprwyaeth Preninol a'i Gwaith- Etholiadau y Uynghorau Sirol—Yr Arlywydd Roosevelt a Newyddiaduron ei Wlad Pethau Gwerth eu Cotio Congl yr Adroddwr Ti Wyddost Both Ddywed fy Nghalon,' gan Ueiriog-Y L ong ar D&n Ton-Beta V Golofu Farddouol :—Hunanaberth, gan Ab Hefin- Y Nefol Wlad, gan W. M, Penywern, Alltwen— Aros gyda Ni, gan J E Morgan (Hirfryn), AUt weu—' Byw i Mi yw Crist,' gan y P.irch T Joues, Green a Llaugwyfan ^odiadau Llenyddol Wers Sabbathol, gan y Parch E. Walter Thomas, Cefn Coed. Oyhoeddedig yn Swy,ldfa'r TYST, Merthyr. D H -& 0^ 5 YEARS EFFICACY. [ I AN EVER READY HOUSEHOLD REMEDY. LOOSENS PHLEGM. -1 ALLAYS COUGH. GIVES IMMEDIATE RELIEF, "lINUM CATHARTICUM"PILLS. •> "1 FOR iNDICESTftoN & ITS EVILS. SICK+IEAOACHE BILIOUS DERANGEMENT Sc. V AN AGREEABLE APERIENJ. J J(A YSTICPI LLS" ••• 77% Vl- CUBE FACEACHE & NEURALGIA. REFUSE SUBS T/ Tares. •> « :la.OlrrALLCMEMISTS THROUGHOUT GREAT BRITAIN t THE CiOLOIIII!S, rf T T Tt T YO SYCUDHT YWCI H V r YDYCH OHWI ► Mae pawb yn gyfarwydd a'r mynegiad hwn. Clywir ef dros y bvd leyfan. Y mae J yn mhob iaith yr hyn sydd yn cyfateb i 'Sat ydvch ohwi?' Iochyd da yw'r un < I peth uuawr cyffrediool yr hiraethir no y dynaunir "00 dano. Dywed y dynion < ► enwooaf fel oelfyddvdwyr fod pedair chan a!lan o bob pump u afiohyd yn d'od yo uniontiyrchol oddiwrth ddlffyg treuliad, neu ynte sefyllfa afiach yr afu a'r « coluddion. Iaoha « | BEECHAM'S PILLS ► bedwar o bob pump o bob math o afieohyd drwy symud yr «chos oh-no. Nerthant ► ohwi, a gwasgarant bob anmhurdeb a achosa farweidd-dra a thrymder-rhybuddion « Natur o anhwylder. Ceidw BEEOHAM'S PILLS bob) yn galouog a gwnant < I fywyd yn beuiog. Maent y feddygio>aeth fwyaf sydd adnabyddus i roddi Derth >• i'r eyll., oywiro y treuliad, a rheole ddio yr afu, yr arenau, a'r coluddiou yn wir, y maent yn feddyginiaeth antfaeledig 'ch kCADW YN IACH. r Ar werth yn mhob man mewn blychan, pris Is l^o (56 o belenau) a. 2s 9c (168 o belenau) /M§v 2 o belenau) /M§v b:-t) ..Â.A. "Å.A..Â.A.a.a.A''Ã.A' AC SIL it,,n TO ALL WHO SEND A POSTCARD 7 REQUEST 5- ol -iod- In return t for a Post-card sci" i.Ol 81o,xp!ry H. SAMUEL will se 0 A you by post his Rr. S'great Fn^ij ARftAIN GUIDE 1 from which you can select s mmi h^riliSX ?OLID ^FLVI;R 'WA'TCHKS, 6/8 ra k I 2S==§1H |T I V REAL GOLD BROOCHES, 3/6 |pj ft I ^M|| SILVER-PLATED DINNER C.RUETS, 4/6 g m I VM 3000 GENUINE BARGAINS. j :,H\ Mi I\V JmW J? \o.HE MONTHS'FREE TRIAL WiTH EVERY ARTIGIE. 1 I ^HiPi^ FREE BONUS PRSZES TO ALL CUSTOMERS. I l\ DON'T WAIT-SEKD PSST-CftHD 70-CAY- 1 I WRITE N0W" i I OSTIR: J LLINELL Y MOR Iawelog TRAMWYPA GYPLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A i PHORTHLADDOEDD EREILI ARGEN- TINA), PUNTA, ARENAS, AC ARFORDTR. GORLLEWINOL DEHEUDIR AMERICA. Hefyd, Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Rochelle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dosbarth cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ys- tafell giniaw, baddonau, perdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbarth. Prisiau rhesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaeth lawn gall Y Pacific Steam Navigation Co., 31-33, James Stre, Lorpwl. ^WSDDFA'R TXST am bob math o irgraff- O waith—Cyfrolau Piegethaa, Programs C^- manfaoe id Oanu, &o. Y CEO^ICL CENADOL CFROAJMAD MISOL DARLUNIADOL, DAN NAWDD Cymdeithas Genadol Llundain. QOLYGYDD: Y PARCH W. DA VIES, LLANDEILO. Pris Ceiniog. CYNWYSIAD RHIFYN EBRILL. Johnny Bach a'i Garden Genadol (Paruad) Wedi Parotoi erbyn y Tywydd Poeth Cdarlun) Gyfundeb Gorllewinol Morgauwg-Adroddiad, &c Merch Fechan a'r Ddau Destaraeiit Tug of War (darlun) PS Pwy a Ddiystyrodd Ddydd y Pethau Bychain ? Mauion Genadol V* Geuadaeth a Swyddogion Llyw- odraeth Germ»uy Ffrwyth Llafur jymidittias Genadol Llundain Newvn yn Bwsiu, .werthu Merched-D-i-litbiati Ceiiadol yn Mhrifvs^olion G. lila' v—Bachgen Japan Ffyddlon i ef- ydd y Cymerwch' —Am ldirtyniad Duw lios Ei Genadon—G«n' vilynedd yn ol yo China-Maho. metaniaeth a Ohristionogneth. I'w gael yn Swyddfa'r TYST.