Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"L.1.A. jI "),.T 1 jI jI){ jI *4, $ JjJ Georges || Pile and Gravel I Pills. ct .of -'J-, JI JI-, t; Å t; ¡ JI JI-, J GEORGES {(PILE^ GRAVEL «pi||«^ PILLS 4- ,4,k4 f jf 1 jf It ————————" P41, Georges f Pile and J y.. Gravel | 1 s. î Pills, t -<v *v f- jfcr JL /tyVR ydwyf wec*i edrych dros ganoeid o la^ys»rifaa Ci* gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, 1JJ Hirwaun yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- «• 00 iantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth k., ei Pile and Gr vel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfryaol yn tystiolaethu am ryfeddol riniveddau, peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel Tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniarn poenau tyrfa luosog o ddyoddefwyr— D. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon & Glamorgan. Wele ddetholiad bychan o'r canoedd Uawysgrifau "jv gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod:— 4 Yr vvyf wedi bod yn defnyddio eich, Pile and Gravel Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hir-hoedledd(96 0 lfynyddau <0v o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei wnefd ohonvnt. Mae ganddynt weithrediad unrhywol ar y cyfan- f soddfad, a thra mae eu heffeithiau yn hynod iachusol, ni 114", wnant beri unbyw anghyfleusdra 0 gwbl. Gallaf yn onest }:{ eu cymeradwyo. Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog; am V* dri mis bu yn yr ysbyty yn D ac er fod tri 0 feddygon dv yD gweini arn0> yr oedd yn gwaethygu bob dydd Oddiar •Nv hyny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn hyn yn agos bod yn iach I Yr wyf wedi cymeryd blychaid nea ddau o'ch peleni anmhrisiadwy—peleni at y Piles (No. 3 pills), ac yr wyf yn galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbenig acyn mawr [ ddymuno i ereill i wybod am danynt. Gellwch wneyd def- }'{ nydd o'm henw; ac unrhyw berson ddymuna wybodaeth • belaethach am y peleni rhinweddol h n, bydd yn dda genyf xtw gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, ond am ereill hefyd un yn neilldnol, yr hwn na chymerodd ond pedair o'ch peleni.' 4 Cefais flychaid o'ch peleni (No. 1) i gymydoges. Cafodd leshad dirfawr oddiwrthyn. Dywed eu bod nid y 11 unig yn 1.. werthi gini y blwch, ond yn werth gini y belen wrth ystyried y da oni dir fawr wnaethant. Eich peleni chwi ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minau wedi eu cymeryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w cymeryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae nn person yn yr ystryd hon wedi jfcr ei gaethiwo i'w wely er's deg lllis; danfonwyd am flychaid ei ga 11 :1- o'ch peleni, ac y mae yn gweila yn gyflym. "✓C Dygwyddais fod yn talu ymweliad a'm gwlad enedigol tua blwyddyn a haner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn VIA; dyoddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn r znl eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. Yn mhea pedwar dtwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi caefy hollol wella, ac }!{ nid wyf wedi cael uurhyw boen byth odiar hyny. Dygais •thr ddwsin a haner o'ch peleni i'r Unol Dalethau, ac yn mhob man lIe y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant yn It nrhyw actios. rX ——— <w Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythder ar ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda hefyd J( mewn achosion 0 ddiffyg treuliad. Gall pob un sydd yn yt; dyoddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad drwy eich *4* peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dyoddef am wythnosau, J misoedd, neu flynyddoedd.' 1 Y mae yn dda genyf eich hysbysu fod fy nghwsmeriaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mkie llawer wedi eu gwella fu yn dyoddef oddiwrth y piles a'r gravel am ugan mlynedd/ «> Nid oes eisieu i chwi ddigaloni, er fod eich meddyg yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan drinioeth feddygol am dymhor, a dyoddef poenau arteithiol, anogwyd fi i wneyd prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid ryddhad i mi "F a gwnaeth yr ail fy llwvr wella. Rhoddais ychydig beleni i V gyfaill—cadben llong-ae y mae yntau hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw yr unig un sydd wedi cytfwrdd a'm dolur. Bum 0 dandrin- iaeth feddygol am bum' mlynedd. Yn mhen ychydig amer V ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflanodd y piles.' Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn anmhris- P,41 iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddjnt fel 4-11 meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn awyddus i ysgrifenu atoch er datgan fy niolchgarwch i chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r dyoddefydd.' V Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni -11 wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae hyny -41, I yn hollol yn llaw Duw), y maent wedi cyfranu llawer at fy nghysur a'm mwynhad Yr wyf yn priodoli fy hir- hoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni chwi.' 1 Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad wedi bod yn hynod foddhaol. Nid ocs genyf yr un amheuaeth ;o: mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau ar; enig; a thrwy ,t eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun yn gymwynaswr i laweroedd.' Tua. phymtheg mlynedd yn ol pan "yn Wolverhampton V (Lloegr) darfu i fy ngwraig wneyd defnydd o'ch peleni. a darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn dyoddef yn fawr yn bresenol. A wnewch chwi ddanfon dau flychaid iddi.' J¡{ Y MAE Y FEDDYGINIAETH WEKTHFAWH HON I'W CHAEL ji, MEWN TRI FFURF. No. 1.—George's Pile & Gravel Pills (label wen). tx No. 2.-George's Gravel Pills (label las). t No. 3.-George's Pills for the Piles (label goch). — ——————————————————————————————— l Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man mewn 31ychau Is. l £ c. a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post am Is. 2c. a 2s. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYR. if M Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a gwelwch 11 eich bod yn eu cael. tie I PEKCHENOG: J. E. GEORGE, M.K.P.S., HIKWAUN, ABEKDAE | 4^^ k/ Atgraffedig a Chyhoeddedig gan JOSITPEE WITLIAMS AND SONS, yn eu Swyddfa 21 & 22, Glebeland, Merthyr Tydfil-Dydd Mercher, Ebrill 3, 1907,