Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWYNFRYN SCHOOL, AMANFORD. One of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) The Curriculum of the School is adapted to the requirements of the London and Welsh Matriculation. Candidates are also "prepared for the English Theological Colleges, as well as the various Profes- sional and Commercial Preliminary Examinations. t V T TUTORS Rev. J. WELDON DAVIES (Late Jesus College, Oxford). Rev. T. JAMES. Mr. JOHN LEWIS. Further Particulars may be obtained from the Head Master. COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD 0 L A s s ijo s: JENKYN JONES, B.A. (Lond.), HEADMASTER. English and Mathematics: JOSEPH J. JONES, B.A. (HONS. WALES). Logic: REV. EDWARD JONES, M.A. (LOND.) Scripture History REV. T. GWILYM JONES, B.D. (CHICAGO). I Student Teacher A. J. EDWARDS. OLD COLLEGE SCHOOL, i; CARMARTHEN. J PRINCIPALS — REVS JOSEPH HARRY AND J. B. THOMAS. ■; SUCCESSES FOR 1905-6. 15 MATRICULATION OF WALES.; (5 in First Division). Presbyterian College. Baptist College, Bangor. 6 Brecon College. 6 College of Precepto s. Bala-Bangor.College. "L_' m" 4 SCHOLARSHIPS 2 Bank Clerkship. 2 Normal Studentships. 1 Baptist College, Cardiff. 1 Trcvecca College. 4 Pharmaceutical. 8 Commercial posts. ,(T. xotai lor j. wo 1 cars, I óJ. complete List of Successes apply as above. Limited number of Boarders kept at Mr Thomas's House. Cycle. Marvellous Sacrifice Gent's New 1907 machine highest grade, fitted with Clincher tyres, Orabbe roller lever front and back rim brakes, the very- latest Perry's ballbearing free wheel, plated roller lever front and back rim brakes, the very latest Perry's ballbearing free wheel, plated lXis, coloured centres, black enamelled and lined frame, guards: magnificent machine, not soiled; complete gas lamp, bell, pump, spanner, etc— £ 4 10s. 0d.; great 1 j^Sain, worth doable; will send on approval any distance oefore cash seat.—M. HOUSE, St. Madge, Pitman-road, Weston-super-Mare. Y CRONICL CENADOL. Yr unig Gylchgrawn Cenadol perthynol i'r Anni. bynwyr Cymreig, yn llawn darluniau a hanesion dyddorol o'r meusydd Cenadol Pris ie. Pob archebion i Swyddfa'r TYST, Merthyr. GWIN ANFEDDWOL WELCH AT Y CYMUNDEB. -+- MAE Y GWIN HWN WEDI ei fabwysiadu yn ystod y tair blyn- U edd diweddaf gan 8,000 o Eglvsysi a Chapeli gan roddi y flaenoriaeth iddo ar bob gwin arall. Danfoner 6c am ddwy botel sampl, a'n Llyfryn ar Communion Wine,' What shairwe use? Chwartiau Cyfrifedig, 2s. a Is. 6c. Peintiau Is 6c. a IS. THE WELCH GRAPE JUICE CO., LIMITED, 61-08, Farringdon-r-oad, Llundain, E. w. UJMIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH. SHORT COURSES IN LAW A SIX-WEEKS Course of Lectures on English Law will be delivered by Professor T. A. LEVI, M A., B.C.L., at the College from April 29th to June 8th, 1907. These Lectures are specially adapted for Articled Clerks, and are open to them without payment of fee. Ten Lectures will be delivered each week, namely:— Three on the LAW of CONTRACT, two on the LAW of TORT and CRIME. Three on the LAW of REAL and PERSONAL PROPERTY, and two on the PRINCIPLES CONVEYANCING. The Lectures will be equally suitable for Inter. mediate and Final Students, and the Students will be entitled to the use of the Law Library, as well as partake of the privileges of other College Students. All applications for admission to the Course should be directed as soon as possible to J. H. DAVIES, M.A., Registrar. CYMANFA MALDWYN. CiNELIR yn Drefnewydd, ar y dyddiau Morcher ac lau, Mehefin 19eg a'r ^Ofed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf, yu yr hon y traddodir Anerchiad y Cadeirydd am y flwyddyn. Pregethir gan y Parchn J. Miles, Aberystwyth; H. Elvet Lewis, M.A., Llundain • W. J. Nicholson, Porthmadog a Penry Evans, Porth. J. C. JONES, Ysg. GWAKENTIR y byddi un blychaid o CLARKE'S B 41 PILLS i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol yn un o'r ddau ryw, wedi ei enill neu yn gyfa,nsoddiadol, Graianast, poenau yn y cefn. Gwarentir ei fod yn hollol rydd oddi- wrth Mercury. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Eferyllwyr a Gwertbwyr Meddyginiaeth Breintlythyrau, neu anfonir ef i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau gan y Lincoln and Midlaud Counties Drug Company, Lincdln. BITTERS Gwilym Evans. —-—»— CYNWYSA y Meddyglvn rhagorol hwn rinweddau iachaol ac adgryfhaol y prig lysiau meddyginaethol adnabyddus trwy yr Loll fyd. Bitters pwtlym tvano ITTERS yWILYM LVANQ. Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YRAFU, GWENDID GIEUOI, A phob math oWendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau, a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt. BITTERS GWILYM EVANS. Iaeha Dwymynau ac Anhwylderau 0 bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. MEDDYGINIAETH EFFEITHIOL. MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. <■ MAE PAWB YN EI GANMOL. NJD YW BYTH YN SIOMI. RHYDD NERTH I'R GW AN, ADFERIAD lECHYD I'R CLAF, A MWYNHAD BYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blakehey Nook, ger Oldham. ANWYL STR,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4s Co o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's chwal mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Lerpwl. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweyd oi fod -yu well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. RHYBUDD. n GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob labt stamp, a photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr on Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y poet oddiwrth < perchenogion,- pins sums MWACTJMS MW LIMITBD, LLANEILLY, SQUTH WA-LBS,