Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

WAUNARLWYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

WAUNARLWYDD. ^'UVVNO TYSTEB I'R PARCH J. BE VAN AR 1:1 YMNEIIXDUAD O'R WEINIDOGAETH AR 46 MLYNEDD I DDYDD Y CYIILWYNIAD- MAWRTH 2 IAIN, 1907. j Yr oedd hwn yn ddydd pwysig a liir ddysgwyl- >?% gauddo ef, ei anwyl briod, a'r eglwys. ^eth cynulleidfa fawr yn nghyd, ac amryw K Weillidogion :-Parehll J. Davies, Cadle Davies Williams, Gowerton J. John, f\vys ■ J. Stephens, Brynteg; D. H. Thomas, p°rseiuion; D. O. Davies, Gowerton Penar ^•filths, Pentre; J. Harold Williams, Pen- a Davies (B.), Waunarlwydd. abscnoldeb cadeirydd y dysteb, Mr J. Qwell, Y.H., Abertawe, yr hwna rwystrwyd 4f«d yn bresenol gan afiechyd, pasiwyd pen- ie%uiad cyues o gydymdeimlad ag ef a'i ^lu, gyda dyniuniad am wellhad buan iddo, Mr Powell a'i briod liawddgar yn aelodau bv ^8Iwys lion am yn agos i 17 mlynedd, a dcr- Jttiodd Mr Bevan eu dau blentyn yn aelodau A'^ysig, y rhai sydd, yn nghyda'u rhieni, yii Ij -'dau yn uu o eglwysi Annibynol Abertawe y dydd liwn. Yn absenoldcb Mr Powell, QwlIIcrwyd y gadair gan Mr Davies, Cadle, yr () 11 a agorodd y cyfarfod mewn geiriau tyner j^Syfeiriadau caredig at Mr Bevan a'i briod. <*odd Mr Davies lawer o betliau yn ngwrth- 4 y dysteb, fel gweinidog, pregethwr, cyfaill, j^yniydog, ag oedd yn dyfod i fyny a. dysgwyl- uchaf ei eglwys a'i holl gyfeillioti. 'aiHa ar Mr S. Harris, uu o'r diacon- %t>yr lnvn a siaradodd yn bwrpasol iawti. am g^^evan fel pregethwr a gweinidog, a gvvnaeth ^iriadau caredig at Mrs Bevan fel un o wrag- 4ca cymhwys y Testament Newydd i weinidog, e%nodd y pcnill caulynol i'r ysgrifeuydd :— Fob llwydd i Mr Bevan, A Mrs Bevan fwyn, I fyw am hir flynyddau Mewn mwyniant pur digwyu A'u mynwes gaffo'u llcnwi Gall bethau goreu'r nef, A chael mynediad lielaeth I'w nefol gwmni Bf.; ^esaf i siarad ydoedd Mr J Harold Williams, )wbont—un o blant Mr Bevan yn y ffydd. ^'edodd ei fod yn ddyledus iawn i Mr Bevan g0~ei Weinidog a'i athraw, ac fod ganddo ad- yn,?n hyfiyd am ei bregetliau effeitliiol, a'i ^"echion gyda'r ieuenctyd yn yr ysgol gan, ber Neillduol yn yr Ysgol Sul a'i fod ef yn ydo>l yn gwbl ddyledus iddo am yr hyn ?d(l fej pregethwr a gweinidog. galwy(I ar Mr D. E. Williams, prifathraw Ganolraddol Gowerton. Siaradodd Mr laais tnewti termau uchel o gymeradwyol H^^drechion Mr Bevan gydag addysg o bob y^ r yn Waunarlwydd a'r wlad o gylch, a'i fod i fod 311 ffyddlawn yn yr un cyfeir- elf YUa daeth Mr Rowlands, prifathraw ysgol yr y Waunarlwydd, yn mlaen, a hen log-book yn ei law, a daugosodd trwy benod ac f°d Mr J. Bevan wedi gwcithrcdu fel W«*ydd yr ysgol ddyddiol yn y lie o'i a,CUa^ ddyfodiad y Bwrdd Ysgol, ac '\v ciysgrifenodd am dani, ac a fu y prif offeryn a'i a'i sefydlu yn ysgoldy ei eglwys ei hun wedi cael profiad o 28 mlynedd o'i a ffyddlondeb a'r bob amgyleh- addysg a phethau ereill er daioui yr <la ^aradodd y ddau athraw fel rhai wedi {ll1 fly,'1 Weinidogaeth Mr Bevan—un ohonynt c' Mr Rowlands—yn uchel am dano v Sethwr a gweinidog cymeradwy iawn. f Salwyd ar y Parch Penar Griffiths. yntau eiriau cryfion am ein hauwyl yift^ ^arllenodd y gan ddilynol, a lryuy gyda a^Wyaeth a llwyddiant neillduol. j, dydd i'r prollwyd ffyddion (lroi 1 4 1 cysgod i noswylio; 1Wyn ci weled hwyr brydnawn V'lewyr uefoedd arno. l,¡r yradwy amscr liir A piU, ^Iwyfcbu'r udgorn ariau, blywodd gwlad ei alwad glir Ot; ddeugaill mlynedú eyfan. hi- b yn pwyntio lawer awr A'r 11 ortli y bywvd nefol, ais yn taflu'i alwad fawr Bu'r pyfoeth cariad Dwyfol; athrawiaeth hyd y Waun A'r sor 'o n °&oncddus Y r 81,1 groes a olior.on ddrain 11 Vnu'r dorf i Sardis. y Hosgi'n laa A yn ei galon xleth Ihvybr bywyd ilawer un Yu tvyn dan y golenni, A. llawer hen bererin bUn A gafodd fodd i ganu. Pe wynodd aelwyd llawer un A'i gynghor rhad, caredig, A lifai'n addfed fel y gwia I gynal y blinedig; Oynaliodd ami i ysgwydd wan A blygai dan ei beichiau, A 1 lawer bywyd crwn ci wir Ga'dd ganu ar y rhiwiau, Ond bu ei gymhar yn y gwaith Yn ddyfal fel bu yntau, Yn rhanu baicli y lilldir faith— Yn rhanu'r gwg a'r gweiiau; a bu y proilwyd dymlior hir Yn amIwg ei wasanaeth, Bu hitilau, fel y gloew ddw'r, Yn Hyddlon ei cliefnogaeth. »' 1 Wei, ddau bererin, ceuwell gan Gorfoledd ary talar, Mae heddyw wenitli addfed, glan, YIi son am weithio cynar; Yn dawel yn y cysgod elyd Gorpliwyswcli enyd eto; Ac yna adre'n wyn eicli byd, A Sardis yn blodeuo. PEN Alt. Yn awr, galwodd y cadeiiydd ar Mr Ù. Lewis, un o'r diaconiaid, i gyflwyno cheque am yr ariaii ocddynt wedi d'od i law i Mr Bevau, yr hyn a wnacth yn gymeradwy dros ben. Cyflwynodd hefyd ffon hardd i Mr Bevan. Yiia rhoddodd Mr B. Davies Williams, uu o'r ysgrifeuyddion, adroddiad am waith y pwyllgor, ac o'r tanysgrifiadau, a daugosodd fod y cyd- weitlirediad a'r ffyddlondeb mwyaf trwyadl wedi ei gad yn yr oil o'r gweithrediadau. Ac fel un arall o blant Mr Bevau, nis gallai lai ua dwyn tystiolacth o'i weithgarweh, ac o'i ofal ncillduol am y bobl ictiaitic ac niai efe a ddech- renodd yr eglwys vSaesoueg sydd yu awr yn Gowerton, yn ysgoldy ei gapel, ac a'i cadwodd yu mlaen anj bedair blynedd ar ddeg. Ivfe hefyd a gododd brydles ac a adciladodd ysgoldy i ddechreu yr achos Cymraeg yn Gowerton. Yn awr, galwyd ar un o'r aelodau henaf yn yr eglwys, Mrs Edmunds, i gyflwyno rhodd y gwragedd yu yr eglwys a'r gymydogaeth i Mrs Bevan, yn eynwys morocco bag, ac aur melynion oddifewn. Diolchodd Mrs Bevan yn wylaidd ac mewn teimladau dwys iawn am eu caredigrwydd. Yna cododd Mr Bevan i ddiolch am y rhoddion dros Mrs Bevan a throsto ei hun. Yr oedd yn amlwg fod ei deimladau wedi eu gorchfygu o'r; dechreu. Dywedodd ei fod yn hynod ddiolch- gar i'r eglwys ac i'w gyleillion am eu caredig- rwydd iddo ef a'i atnvyl briod yn y rhoddion gwerthfawr oeddynt wcdi eu derbyu, ac y buasent yu cael lie uchel a chyncs iawn yn eu meddyliau am ran helaeth o'r daith oedd yn ol. Yr oedd yn ddiolchgar neillduol i'w anwyl frodyr am eu geiriau caredig iddo ef a Mrs Bevan yr oedd yu teimlo mai gcirial1 gwir- ionedd ydoedd yr oil, ae nid sebon gwastraffus, ac yn gobeithio cael eto nerth am y gweddill o'r daith i fyw yn deihvng o'u sercli ac o'u meddyliau caredig am danynt. Cyn eistedd, darllciiodd y peuillion a ganlyn, a rhoddwTyd cymeradwyaeth tanllyd iddynt:— Mae arnaf awvdd canu Can feclian bur o glod, I'r bwyllgor am eu kymdreeh Yn parotoi ygod; Nid purdeb mewn barddomaeth Feddylir yrna 'nawr, Ond purdeb diolchgarwcb, Digymysg fel y wawr. NidcanamfnitttydyMLeb (Br trymcd ydyw lion), Olid can o gariad cywir Sy'n euro dan fy mrou, I'r pwyllgor a'm cyfeillion Am eu ffyddlondeb pur Yit gronfa werthfawr, A bar mewn cof yn hir. llliiHid fuddiol a rhagoroi Yw'r dysteb hon, yn wir Nid ydyw yn ddiangeiirliaid- Heb gelu, dyna'r gwir— I'll codi ni rliyw 'chydig Uwclilaw anitaeuou gwael; A chofiwn bycfii heb fethu Bicli serch a'eh rhoddion liael. Alae'r wraig a niiiiau'ii uilo I ddiolch am y cwd, Ac am yr aur melynion Sydd ynddo heb ddim rliwd; Yn sier, nid anghoflwn Mewn aimer maith a ddaw I Am sereh y grwagedd flfyddlawn Gymerodd hyn mewn liaw. Itym id ein dau yn diolch I'r brodvr.am y ffon- Ffon hardd nad oes ei tliebyg I Mewn unrhyw Manse yw hon; Pfon ef'n Ile iiiaxcli a, cherbyd, Tra'n teithio Cvmru gron, Dwg fi drwy anliawsderau, A'm pwys ar ben y ffon. Ni fedr neb ddarlunio, Na neb amgyffred chwaith, Deth vdyw y teimladau Sydd ynom heddyw'n gaetli, y Yn methu tori allan Mewn dagrau gloewon ulir- Ond yma maent, er hyny, Fel lefain byw a I)Ilur. illac iiiraeth yn ein calon Am yr ymado IIY"; Gobeitillio caWll gyfarfod Fry draw ar Seion fryn, Pryd cawn ni yno dysteb Gwerth son am dani hi, A chauu yn dragywydd Ir IIwu a'n carodd Hi. Ffarwel i uhwi, hawddgaraf Ac hotl gyfcillion gwiw, Dyuiunwn bob daioni Å. gwenau cyson Du", I bawb fu'n cydweitliredu Mewn cydrnlfleimlad nou, A rhoddi cyfran fechan I ffiurfio'r dysteb hon. Ni dalwn niuau rywbryd Yn ol i'r cyntaf dda,w, Oud peidiweh oedi llawer, llhai' ini ddiauc draw; Yr unig wir nodweddau Fydd eisieu cyn y gwnawn, Fydd angen ncu dnilyngdod, A gwneyd y gwaith yu iawn. Amser a balla i fynegi am Mr J. Bevau, ysgol- feistr GoNvertQii y Parchu J. Johns, Crwys; J. Stephens, Brynteg D. H. Thomas, Gors- eiuion D. 0. Davies, Gowerton; D. Jones, Cwmbwrla a T. J. Davies (B.), Waunarlwydd, y rhai hyn oil hefyd a ddywedasaut beth au tytier a charedig am Mr a Mrs Bevan. IY mae tri wyr ereill, tri o'r diaconiaid, ac yn aelodau ffyddion a gweithgar o bwyllgor y dysteb-Mri W. Jones, J. Griffiths, ac A. Warren yn dcilwng iawlilo gael eu cyfrif yn mhlith cyfeillion ffyddlonaf Mr Bevan, be yn barod iawn i ddyweyd ychydig yn y cyfarfod hwn pe buasai amser yn caniatau a gwyddotn fod calon Mr Bevan yn ddigon eang i'w myiiwesu yn anwyl yr un fath.

CWMBWRLA.

Advertising