Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYR. -0- PWYSIG! Dymunir ar ein Gohebwyr a'r Beirdd i ddal sylw ar y Cyfarwyddiadau canlynol mewn perthynas a'u cyn I yrchion. Mae danfon Barddon- iaeth i'r Swyddfa yn lie eu danfon i Pedrog, a chyfeirio Gohebiaethau i breswylfod y Golygydd yn lie i'r Swyddfa, yn peri dyryswch ac anghyfleusdra mawr. I. I aufon eu Gohebiaethau yn uuioiigyrchol i'r Swyddfa, gyda'u henwau priodol a'u cyf- eiriadau. 2. Rhaid danfon Barddoniaeth yu union- gyrchol i Olygydd y Farddoniaeth-y Parch. J (). Williams (Pcdrog), 30, Stanley-street, Fair- field, Liverpool. 3. Ni ellir sicrhau cyhoeddiad unrhyw oheb- iaeth yn y Rhifyn dyfodol os 11a chyrhaedda y Swyddfa y boreu Gwener blaenorol. AT EIN GOHEBWYR. Y Parch J. Beynon Davies, Castelltiedd.-Derbyn- iasom oddiwrth Mr Davies lythyr cryf yn cwyno fod rhywrai wedi ailgodi chwedl ei fod ef wedi uno a'r Eglwys Sefydledig, neu wneyd cais am hyny. Yr oeddym ninau wedi clywed y chwedl; a da genym, ar ei awdurdod ef, fynegi y ffaith yn y TYST mai cwbl anwireddus ydyw. Biau yr atalia hyny ledaeniod pellach ohoni. MewnLlam—Jerusalem, Pem bre-Cwm wysg-Vym- anfaoedd Canu Merthyr-Brynteg a'r Cylch—Cymer a'r Cylch Gwynfryr., Amanford-Penybontfawr-- Llandeilo, Penfro-Ffaldybrenin-Gofyniadau ar Yr Un Maes Llafur-Cyfarfodydd Uhwarterol Mynwy a Dinbych a Fflint-Beirniadaeth ar Farddoniaeth Cym- anfa Ganu Dowlais-Aberdar a'r Cylcb-Nodion o Lundain—Arholiad Undeb Ysgoliou Sabbathol Anni- bynwyr Cylch Dyffryn Towy-Whitland, &c.

Y DIWEDDAR BARCH JAMES .JONES,…

Y DIWEDDAR ANWYL MR THOMAS…

POB OCHR I'R HEOL., __■rtfi