Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Price I/- Net. I Just Published. A GUIDE TO HEALTH AND STRENGTH. FREE to 'Y TYST' READERS. (See below.) I- I Life is not to Live, but to Live Weil. Contains CONTRIBUTIONS from PHYSICIANS to ROYALTY, and 9 LEADING LONDON HOSPITALS. PRINCIPAL CONTENTS Illustrated: I. WHAT IS LIFE ?-What is the Motive Power in the Functions of Life? II. SECRETS OF THE NERVOUS SYSTEM. —How the Life (or Nerve) Force is lost- Nervous and General Debility- Weak- ness Exhaustion Breakdown A Physical Wreck-Bow Electricity quickly Infuses New Nerve (Life) Force in the Weakened System. III. OTHER NERVOUS DISORDERS. Neu- rasthenia—Depression—Lack of Energy Loss of Physical hnd Mental Powers- Diseases of Spinal Cord-Backache- Epilepsy — Paralysis — Electricity Re- stores Strength and Activity to every Organ. IV. KIDNEY AND BLADDER TROUBLES- Bright's Diseases—Diseases of Men— and Women-A simple Method of Cure, &e. V. RHEUMATISM Lumbago- Sciatica — Neuralgia-Gout, &c.-Sufferers' Stories of Relief and Cure. VI. CHEST, LUNG, AND RESPIRATORY MALADIES Asthma Bronchitis- Chronic Cough-Loss of Voice-Chest Weakness, &c.-How to relieve and Lastingly Remove. VII. DIGESTIVE DISORDERS-Dyspepsia- Weak Stomach-Liver Troubles—How the Nutritive and Depurative Functions can be restored to Normal Working. VIII. A HOME TREATMENT Proved I Superior to all Others- Successful Even when Everything Else Fails—Now Brought within the Reach of All. IX. SELF- APPLIED ELECTRICITY So Simple a Child can Use it Immediate and Continuous Relief and Lasting Cure Remarkable Experiences of Sufferers who had Tried Medicines without Avail, but cured themselves at Home without Interference with Daily Duties. In addition to the above highly interesting chapters, the Pulvermacher Appliances, for the restoration of strength and the curfe of disease by electricity, are fully illustrated and described. All health seekers should learn at once what these appliances are doing for others, and tben ask themselves why they should suffer any longer. Cut along this line CDCC PHI IPHN! T° introduce this' remarkab e new Book we have decided to 1 r\ t C. UvUruli' preseut a FREE COPY to every Reader of Y TYST who is suffering from ary of the nilments mentioned in above list of contents. All that is necessary to secure a copy (post free) is to cut out this Coupon and send with Name and Address (and describe Ailment) to the Publishers: J. L. Pulvermacher & Co., 251 Vulcan House, 66, Ludgate Hill, London, E.U. HYSBYSIADAU ENWADOL. DAUER SYLW.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am beb math arall o Hysbysiadau Enwadol, megys Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifenydd yr Eglwys, &c., neu Hysbysiadau ereill, dysgwylir y blaen- dal canlynol gyda'r Archeb :— 1 x 14 o Eiriau, Un tro, is. 6c., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. 6c., a 6c. eto 28. eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 2s. 3c., a is. eto Os na ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. QYNELIR yr uchod y tro nesaf yn Bettwsycoed, ar y dyddiau Mawrth a Mercher. Ebrill 16eg a'r 17eg, 1907 Y Gynadledd am 10 o'r glrch boreu yr ail ddydd. Cyfeillach am 2. Mater, Ffyddtondeb Cref- yddol yn ei walianol agweddau.' l'w agor, y Parch R. J. Huws, Bethesda. Cofier am y Casgliad arferol at yr Achosion Gweiniaid. L. WILLIAMS, Ysg- CYMANFA BREGETHU MON. YN LIR yr uchod eieui yn N haergybi, ar y Kj dyddi-u Liun a Mawrth, Goipheuhaf laf a'r 2il Pregethwyr :—Y Parchu John Thomas, Meitbyr Penar Griffiths, Abertawe; Peter Price, B.A., Dow lais a Gwylfa Roberts, Llaneili Ceir y manylion yn nghylch y Cynadleddau eto. j0N Ej^G weinuk^ CYMANFA MYNWY. YNELIR hon eleni yu Moriah, Rhymni Mawrth Vj a Mercher, Mehefin 4ydd a'r 6ed. Pregethir gan v Parchn Thomas Nicholson, Llundain, a J. J. Jones B.A., Llanelli ac hefyd gan rai 0 weinidogion y Sir Oeir manylion eto. FRED JONES. -r;J.DI8I.UL'LÀm:.I>r;¡:u;I1"¡¡;III&U&J." CYFARFOD CHWARTEROL CYFUNDEB MON. VR uchod i'w gyual yn Methel, Cemaes Llun a Y Mawrth, Mai 6ed a'r 7fed 1907. If gynadledd am 1.30 prydnawn y dydd cyutaf. Pregethir y noson flaeuorol gan y Parchn R. Morris, Llauerchymedd, ac R. I>. Williams, Oaergybi-y oyutaf ar IDdirwest '« r olaf ar Berthynas y Teulu a'r Vsgol Sabbath.ul, &c. j J. S. EVANS, Ysg. CYMANFA SIR GAERFYRDDIN QYNELIR y Gjmanfa uchod yn Bwlchnewydd ar y dyddiau Mercher ac Iau, Mai 29ain a'r 30ain. Ymddeugys pob manylion pellach yn fuan. T. W. MORG \N, Ysg. y Cyfundeb Gorllewinol. CYFUNDEB GOGLEDD MORGANWG. QYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yu Soar, Aberdar, uos Luu a dydd Mawrth, Ebrill 15fed a'r 16eg, 1907, o dan lywyddiaeth y Parch D Phillips, Trehatis. Y Gynadledd am 10.30 o'r gloch ddydd Mawrth. Dysawyiir y Parch J D Jones, Abercanaid i ddarllen papyr ar Ddiwygiad 1904-5 o fewn ein Cyfundeb,' a'r Parch M. Irwyn Thomas, Libanus, Quakers' Yard, i bregethu ar y pwnc Atdyuiad y Bywyd Duwiol.' Hirwaun. E WERN WILLIAMS, Ysg. CYMANFA ANNIBYNWYR MEIRION. PYNELIR yr uchod yn Dinas Mawddwy, Mehefin 12fed a r 13eg, 1907. PregethwyrY Parchn H. Elvet Lewis, M.I., Llundain Ben Davies, Pant- teg R. Gwylfa Roberts, Llanellf; a Thomas Nicholson, Llundain.. j R E. DAVIES. CYFUNDEB DWSREINIOL MORGANWG. VNKLIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Abertridwr, Ebrill 29ain a'r 30ain, 1907. Dyso-wylir i bregethu ar y Pynciau y Parchedigion Rowtand Hughes, B.D., Tylorstown, ac E. B. Powell, Efailisaf. Y naill ar Ddiiwest,' a'r llall ar < Ufudd- dod Efengylaidd.' Y Gynadledd am 10.30 boreu yr ail ddydd. Croesaw i'r holl frawdoliaeth. E. G. DAVIES, Gweinidog. CYFUNDEB DEHEUOL MORGANWG YNELl'R Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 14eg a'r 15fed, 1907, yn Seion Caerau. Bydd y Gy- 14eg a'r 15fed, 1907, yn Seion Caerau. Bydd y Gy- nadledd am 10.30. boreu yr ail ddydd, o dan lywydd iaeth y Parch Edmund Pavies, Seven Sisters, yn yr hou y darlleua y Parch W. Morley Davies, Nant- yffyllon, bapyr ar Y i, obeithlu Dysgwylir i breg- ethu yn ystod y cyfarfodydd y Parch Thomas George, Maesyrhaf, Oastellnedd, ar Person Crist; y Parch K E Williams, Resolven, ar Ddirwest; a'r Parch D leeB Bock, Owm «fou,ar y pwnc ymarferol, sef,' No I- weddion ymeriadau -ielodau E.;lwysig.' Gwahodda yr eglwys yu y lIe y frnwdolineth Weiuidogaethol yn nghyda chyuryhiolwyr yr eglwysi i'r cyf.rfodyny modd cynesaf. R. O. EVANS, Ysg. CYMANFA BRYCHEINIOG A GLANA, T YR WY. QYNELIR y Gymanfa uchod eleni yn Nhroedrhjvv- dalar, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 28aiu a'r 29ain, 1907. Y pxegethwyr arbenig ydynt y Parchn John Thomas, Merthyr, a W. J. Nicholson, Porthmadog. DAVID LLOYD, Ysg. EGLWYS ANNIBYNOL, CRAIG CEFNPARC. POB gohebiaeth mewn cysylltiad A'r Eglwys uchod J[. i'w hanfon i'r Ysgrifenydd-NOAH WILLIA MS, Craig Cefnparc, Clydach-on-Tawe, Swansea. TYSTEB I'R PARCH JOHN DAVIES, CADLE. 7 GAN fod y Parch John Davies wedi bod y" gwasanaethu eglwys Bethlehem, Cadle, am y tymhor o chwarter canrif, teimlir na ddylai.yr am- gylchiad hapus hwn basio ymaith heb ei gydnabod mewn dull ymarferol. Mae ei wasanaeth ardderchog i'r eglwys fel bugail, yn nghyda'i weithgarwch diflino gydag Addysg a Dirwest. a phob symudiad daionus araB, wedi bod mor eithriadol lwyddianus fel y teimla yr eglwysi yn Nghadle a Saron, Gendros, gyda nifer fawr o gyfeillion ereill, fod yn rhaid ei anrhydeddu a thysteb, a bydd yn dda gan y rhai sydd a'u henwau isod dderbyn tanysgrifiadau oddiwrth ed- mygwyr Mr Davies. Bwriedir cau y Drysorfaar y I3eg o Ebrill. Ar ran y Pwyllgor, ROBERT MANDRY, Cadeirydd. JAMES JONES, Trysorydd. jW. F. SAMUEL, ) V R. W. FRASER, M.D., F YS^N* UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. MEHEFIN 24AIN, 25AIN, 26AIN, A'R 27AIN, 1907. RHYBUDD Y PWYLLGOR LLEOL. GWAHODDA y Pwyllgor Lleol yn galonog holl aelodau yr Undeb i'r Cyfarfodydd yn Nghastellnedd, gan addaw gwneyd pobpeth yn eu gallu er sicrhau llwyddiant y Cyfarfod- ydd a chysur yr ymwelwyr lien a lleyg. Ni bydd y Pwyllgor yn gyfrifol am ddarparu llety i neb oddigerth aelodau yr Undeb yn unig, a'r sawl fyddont yn cymeryd rhan yn y Cyfar- fodydd. Dymunir ar bawb o r cyfryw fyddont am lety i anfon eu henwau a'u cyfeiriad llawn i'r Parch R. 0 EVANS, 47, Lewis-road, Neath, yr Ysgrifenydd Cyffredinol, neu i'r Parch J. EVANS-JONES, Wionfa, Skewen, Neath, erbyn dydd Sadwrn, Mai 18fed, 1907, pan y cauir y rhestr yn ddiffael mewn trefn i'w hargraffu a hanfon allan yn brydlon. Dros y Pwyllgor, JAMES EDWARDS, Cadeirydd. W. MORRIS, Trysorydd. R. O. EVANS, Ysgrifenydd. Meddyginiaeth Ddyogel AT Anhwylderau'r Croen a'r Gwaed Os ydych yn dyoddef oddiwrth unrhyw afiechyd sydd yn codi oddiar anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA SCRJFULA, GWENWYN Y GWAED, CLWYFAU o unrhyw natur, CHWYDDIADAU CROENOL CLUNIAU DOLURUS, CRYDCYMALAU, GOUT, &c., dylech broti gwerth Clarke's Blood Mixture, J Gwaed Burydd ac Adferydd bydenwog. Gwarenti* i glirio y Gwaed oddiwrth pob anmhuredd sydd yn CODI ODDIWBTH BOB ACHOS, ac y mae yn rhydd oddi- 1 wrth bobpeth sydd yn niweidiol i'r cyfansoddiad mwyttf gwanaidd i un o'r ddau ryw, o fabandod hyd henaiflt Miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd. Oddiwrth yr holl Fferyllwyr a'r Ystordai, 2s 9c y botel. Gofynwch am Clarke's Blood Mixture GWYLIWCH EPEliYCUlADAD DiWERTH.