Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYFAILL ANFPAELEDIG MENYW Pelenau PEf™L Towle I FENTWOD- CYWIRA YN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD SYMUDA BOB RHWYSTR, a lliniara yr arwyddion poenus »ydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Is lfc, 2s 9c cynwysa firi ch Maint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan holl Fferyllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal Order am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE t' i Gyl, Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. Goehelwoh efelychiadan, y rhai ydynt niw-,idiol* a werth YN BAROD I'R WASG. I'W GYHOEDDI YN FUAN. LLOFFION GR AWN WIN, QEF Cyfrol Goffay Parchn WILLIAM ROBERTS O Lerpwl WILLIAM NICHOLSON D. M. JENKINS; H. PARRY THOMAS, eto; HUGH o NEB, Birkenhead; a DAVID JOHN, Manchester. Cynwysa y gyfrol ysgrif fywgraffyddol ar bob un o'r brodyr hyn, yn nghyda phregeth gan bob un, a darluniau rhagorol, dan olygiaeth y Parch 0. L. ROBERTS, Lerpwl. Pris 2s. trwy y post 2"s 3c. Yr elw arferol i ddos- barthwyr. Pob archebion i'w hanfon i'r awdwr, 7, Hampstead-road, Liverpool. Anfoner yr archebion ar unwaith, gan na chyhoeddir ond nifer arbenig. PRIS DWY GEINIOG YIN STMIST" w v ffvm CENAD_HEDD DAN OLYGIAETH Y Parchn, J, Thomas a J. Jones, Merthyr. RHIFYN EBRILL, 1907. Mr William Foulkes Joues, Y-H, Oorwen (gyda darlun) Yr Athraw a'i Ddosbarth—(Parhad) Crefydd yn y Toulti-Teulu y Parch J Jones, Bethel- (Parhad) Dydd y Pethau Byctwiu yn Nghwmbwrla, Abertawe, gan Shou William Dafydd Cofnodion Misol, gan y PMch John Thomas — Y C ybiau Unwaith eto- Beth sydd yn- Oynhyrfu y Bobl- Yr Auhawsderau Cyfarfod Blynyddol Cynghrair Ceuedlaethol yr Eglwysi Rhyddion— Dadgysyiltiad i Gymru ger bron y Gynadledd Fawr Y DdirprwyaethFreninol a'i Gwaith- Etholiadau y Uynghorau Sirol-Yr Arlywydd Roosevelt a Newyddiaduron ei Wlad Pethau Gwerth eu Cofio Cougl yr Adroddwr Ti Wyddost Beth Ddywed fy Nghalon,' gan Ceiriog-Y L ong ar D&n Tôu-Beta Y Golofn Farddonol :-Hunanaberth, gan Ab Heftn- Y Nefol Wlad, gan W. M, Peoywern, Alltwen- Aros gyda Ni, gan J E Morgan (ilirfryti), Allt wen—' Byw i Mi yw Crist,' gan y Plfch T Joues, Green a LlaDgwyfan Nodiadau Llenyddol Y Wers Sabbathol, gan y Parch E. Walter Thomas, Uefn Coed. Uyljoeddedig C» Swyld-r TYRT, Mwthvr W FOR- W JCOUQHS&COLDSf 3 US" 1[=cqhpoiihdH VymKAYS COMPOUND ESSENCEfttJjf c- or. LItiSEED AlilSEED r-Tc ■. 11IN5FFD COMPOUND" | i is a reliable old English home fl i remedy. It softens hard phlegm, B b pei rait ting it to be expectorated B •» without, strain, soothing the membranes and I f allaying the irritation so commonly ex- B }• Porienced. There is nothing to equal it. Of I y ail v -hemiats at home and abroad. Refuse the H ■ many substitutes offered. Price, 9jd., 1/1J, 2/9. H rr TT y T- » H1 SUT ■ suT f% YDYCH CHWI H L. ► Mae pawb yn gyfarwydd a'r myneg:ai hwn. Clywir ef dros y bvd fcyfan. Y mae < yn mhob iaith vr hyn sydd yn cyfateb i 'Sat ydych chwi ?' Iechyd da yw'r un « path mawr eyff/edinol yr biraethir no y dymunir am dano. Dywed-y dynioo ► enwooaf fel celfyddydwyr fod pejair sh-m allan o bob pinup I) afichyd yn d'od yn ► uniongyrchol oddiwrth ddlffyg treuliad, neu ynte sefyllfa afiach yr afu a'r < coluddion. Iacha i BEECHAM'S PILLS i ► bedwar o bob pump o bob math o afieehyd drwy symud yr achos oheno. Nerthant < ► chwi, a gwasgaraDt bob anmhtirdeb a achoaa farweidd-dra a thrymder—rhybuddion < K Natar o anhwylder Ceidw BEEOHAM'S PILLS bobl yn galonog a gwnant < I fywyd yn beulog. Maent y feddygioiaeth fwyaf sydd adnabyddus i roddi nerth J ► i'r cyllcywiro y treuliad, a thaola ddio yr afu, yr aienau, a'r coluddrou yn wir, < ► y coaeiit yn feddygiwiaetli anffaeledig t'ch CADW Yi\T IACH. Ar werth yn mhob man mewn blychau, pris Is l|e (56 o belenau) a 2s 9(3 (168 kGADW YN IACH. n i.) 'L.A." -t.LÀ. -rH- I. $A Is "B" dd S \.fora.fbst-ca.d t H SAMUEL wiU Ac&f 'J Clt.elm you by post his U\. GREA, r E VAf'tfJlm BAR6AIH GUIOWM I i{0^tt %Jf J from which you can select P GOLD GEM RINGS, 5/6 S hp l\ SOLID SILVER WATCHES, 6/6 H L i H > T I REAL GOLD BROOCHES, 3,6 H | I Mlf SILVER-PLATED DINNER CRUETS, 4/6 » n f \Jm 3000 BARGAINS. I ■Y i^ifW sSml \0},E PREE TRIAL WITH EVERY ARTICLE. S l\ FREE BONUS PRIZES TO ALL. CUSTdMEftS. I S Y A DON'T WAIT—SEt^B POST-CAr.B TO-DAY— g I WRITE WOW. 1 a a* A njRa ipi MS MARKET ST.» « I SAMUEL, mmchestei?. 1 LUNELL Y MOR Tawelog I TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSBU I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A MADRYN (AM TRELEW, RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL ARGEN- TINA), PUNTA, ARENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEUDIR AMERICA. Hefyd, Trainwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Serew Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Roclielle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dosbarth c_yntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau coxnfforddus, ys- tafell giniaw, baddonau, perdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbarth. Frisian rhesymol. Llwythi i'r trydydd dosbarth. Frisian rhesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaeth lawn gan Y Pacific Steam Navigation Co., 31-33, James Street, Lerpwl WYDDFA'!t TSST am bob math o Argraff- O waith-Cyfrohm Piegsthau, Programs C)- manfaoedd üanu, &a. Y CROiNICL CENADOL 001 N IC'L CEIN'A OYHOkjniAP MISOL DARLUNIADOL, DAN NA WOD Oymdeitbas Getiado.l LJuijdaiii. GOIiYGYDD Y PARCH W. DA VIES, LLANDEILO. Pris Ceiniog. CYNWYSIAD RHIFYN EBRILL. Johiiny Bach a'i Garden Genadol (Paraad) Wedi Parotoi erbyu y Tywydd Poeth (darlun) Oyfundeb Gorllewinol Morganwg—Adroddiad, &c Meioh Feehan a'r Dddu Destameut Tug of War (dftrluu) Pwya Ddiystyrodd Ddvdd y Pethau Byebairi ? Manion Ueuadol :—Y Genadaeth a Swyddouiot Llyw- ;jj odraeth Germany Ffrwyth Llafur Oymdeithas Geuadol f,lun(lain-Netvyu yn Rwsid, Gwerthu Merched-Darlithial1 Cenadol yn Mhriiysgoliou Germany-Bachgen Japltll Ffyddlon i Urist-Gref- ydd y Cymerwcb -Amddiifyniad Duw dros E Genadon—Otm' Mlynedd yn ol yn Chin-i Mabo- metaniaeth a Christionogaeth, I'w igael yn Swyddfa'r TYST.