Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWYNFRYN SCHOOL, AUANFOBD. One of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) The Curriculum of the School is adapted to the retiuirements of the London and Welsh Matriculation. Candidates are also prepared for the English theological Colleges, as well as the various Profes- a'°nal and Commercial Preliminary Examinations. TUTORS Rev. J. WELDON DAVIES (Late Jesus College, Oxford). Rev. T. JAMES. M r. JOHN LEWIS. Further Particulars may be obtained from the ftead Master. COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD JENKYN JONES, B.A. (Lond.), HEADMASTER. English and Mathematics JOSEPH J. JONES, B.A. (HONS. WALES). Logic: ]bw. EDWARD JONES, M.A. (LOND.) Scripture History Illtv. T. GWILYM JONES, B.D. (CHICAGO). Student Teacher A. J. EDWARDS. OLD COLLEGE SCHOOL, CARMARTHEN. PltlNCIPALS: Riovs JOSEPH HARRY AND J. B. THOMAS. h SUCCESSES FOR 1905-6. ,40 MATRICULATION OF ,R WALES.: >}«> in First Division). 7 %,re8l>yterian College, g £ aPtist College, Bangor, fe i^econ College. U Y,°'lege of Precepto s. 1a. Bangor. College. 4 SCHOLARSHIPS 2 Bank Clerkship. 2 Normal Studentships.il l Baptist College, Cardiff. 1 Trcvecca College. 4 Pharmaceutical. 8 Commercial posts. Total for Two Years, 7G. ji *■?* complete List of Successes apply as above. ^^ited number of Boarders kept at Mr Thomas's House. GELLIR CAEL eiblau a ^hestamentau -= Cymraeg a Saesoneg, y Feibl Gymdeithas, o ^^yddfa'r 'Tyst,' Merthyr UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH. SHORT COURSES IN LAW A SIX-WEEKS Course of Lectures on English Law will be delivered by Professor T. A. LEVI, M A., B.C.L., at the College from April 29ih to June 8th, 1907. These Lectures are specially adapted for Articled Clerks, and are open to them without payment of fee. Ten Lectures will be delivered each week, namely:- Three on the LAW of CONTRACT, two on the LAW of TORT and CRIME. Three on the LAW of REAL and PERSONAL PROPERTY, and two on the PRINCIPLES CONVEYANCING. The Lectures will be equally suitable for Inter mediate and Final Students, and the Students will be entitled to the use of the Law Library, as well as partake of the privileges of other College Students, All applicationp for admission to the Course should be directed as soon as possible to J. H. DAVIES, M.A., Registrar. UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. MEHEFIN 24AIN, 25AIN, 26AIN, A'R 27AIN, 1907. RHYBUDD Y PWYLLGOR LLEOL. GWAHODDA y Pwyllgor Lleol yn galonog holl aelodau yr Undeb i'r Cyfarfodydd yn Nghastellnedd, gan addaw gwneyd pobpeth yn eu gallu er sicrhau llwyddiant y Cyfarfod- ydd a chysur yr ymwelwyr lien a lleyg. Ni bydd y Pwyllgor yn gyfrifol am ddarparu llety i neb oddigerth aelodau yr Undeb yn unig, a'r sawl fyddont yn cymeryd rhan yn y Cyfar- fodydd. Dymunir ar bawb o'r cyfryw fyddont am lety i anfon eu henwau a'u cyfeiriad 11awn i'r Parch R. O. EVANS, 47, Lewis-road, Neath, yr Ysgrifenydd Cyffredinol, neu i'r Parch J. EVANS-JONES, Wionfa, Skewen, Neath, erbyn dydd Sadwrn, Mai 18fed, 1907, pan y cauir y rhestr yn ddiffael mewn trefn i'w hargraffu a'i hanfon allan yn brydlon. Dros y Pwyllgor, JAMES EDWARDS, Cadeirydd. W. MORRIS, Trysorydd. R. O. EVANS, Ysgrifenydd. r r r I A FREE TRIAL for One rTfifi I rTftft I Month. Pay at the end of 1 the month when better-if yon can truly say you are no better, tell us so, and we will cross your name off. Our marvellous remedy cures Kidney, Liver, Blood, Stomach, and Skin Complaints, Rheuma- tism, Sciatica, Gout, Anaemia, Nervous Debility, and Female Weakness. Send no money not even postage. Try it for four weeks, and then pay us 4s 6d if benefited but not unless. Write to-day giving age and ailment. Why wait ? You run no risk. We will send by return. Mention Y TYST. Theo Noel Co., Ltd., Dept. 71, 29, Lud- gate Hill, London. A I Marvellous Sacrifice Gent's New 1907 machine; I .\lf^ I O highest grade, fitted with Clincher tyres, Orabbe V/ 1 V/i wi roUer lever front and back rim brakes, the very latest; Perry's ballbearing free wheel, plated rims, coloured centres, black enamelled and lined frame, mud guards; magnificent machine, not soiled; complete with gas lamp, bell, pump, spanner, etc— £ 4 10s. Qd.; great bargain, worth double; will send on approval any distance before cash sent.—M. HOUSE, St, Madge, Pitman-road, Weston-super-Mare. BITTERS, Gwilym Evans. CYNWYSA y Meddyglyn rhagorol hwn rinweddau iachaol ac adgryfhaol y prii Iysiau meddyginaethol adnabyddus trwy yr boll fyd. BITTERS ITTERS WILYM WILYM EVANO VAN0. C-vmeradwyir gin FEDDYGON, DADANSODDWYR A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb aydd wedi rhoddi prawf arni feI Meddyginiaeth Oreu. yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YB AFU, GWENDID GIEUOL, A phob math oWendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau, a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sier iddynt. BITTERS GWILYM EVANS. Iacha Dwymynau ac Anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR. MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. MEDDYGINIAETH EFFEITHIOL. MEDDYGINIAETH LWY DDI ANUS. MEDDYGftflAETH OREU YR OES. MAE PAWB YN EI GANMOL. NIl) YW BYTH YN StOMI. RHYDD NERTH I'R GW AN, ADFERIAD 1ECHYD I'R CLAF A MWYNHAD BYWYD I BAWB. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blakehey Nook, ger Oldham. ANWYL SYR,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4s 6c o Quinine Bitters Gwilym Evans. D& genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefaia wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Lerpwl. Yr wyf yn rhoddi y clod yn beuKf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweydji fod yn well na'r uu feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. fir RHYBUDD. in GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob tabs stamp, a photel, Gwerthir et mewn potell 2s. 9c., a 4,s. 6c yr an Blychau yn cynwys talr potel 4s. 6c, am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am » prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddlwrth i perchenogfon,- PIE BITTSIS KAHUMIU COHFAXT LIMITBD, LLANELLY, SOUTH WALIDS,