Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CRYNNODEB WYTHNOSOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CRYNNODEB WYTHNOSOL. Pa mor annymunol bynag ydoedd yr' Sinnghydfod diweddar yn nghymmydog- I aeth Bethesda, nid oes aaiheuaeth bell- .ach nad ydyw wedi profi yn offerynol i ddwyn oddiamgylch ddiwygiad pwysig yn mglyn a chwarelyddiaeth, ac wedi dwyn y meistr a'r gweithwyr i well cyd-ddealltwr- iaeth. Wrth gwrs, y mae llesiant y meistr a'r gweithwyr yn gydfynedol ac yn anwa- lianol a'a gilydd a chredwn fod y mis diweddaf w.edi rhoddi prawf ymarferol ar hyn yn Chwarel Cae-braich-y-Caf-n. Deallwn fod y dynion, er adeg eu dych- weliad at eu gorcttwylion ar deleran y trefniant newydd, wedi gweithio yn galonog a ehynnyrchu Jlawer mwy nar cyfartaledd o lechi. Erbyn hyn y maent wedi derbyn eu taliad misoi,.Pyntaf ar ol y sefyll allan, ac yr ydym yn deal I fod y eyflogau a enniilwyd wedi rhoddi bodd- lonrwydd cyffredinoL Hyderwn y bydd i'r gweithwyr a'r goruchwylwyr barhau ij gyd-dynu yn dangnefeddus, ac na chym-i mylir wybren fasnachol Bethesda am lawer, -Y i,,o flynyddoedd i ddyfod. cofus gan ein darllenwyr ddarfoci, ychydi^ wythnosau yn ol, i ddyn o'r enw' Richard Morgan gael ei gicio i farwolaeth •a y dull mwyaf llwfr ac ysgeier yn T, 'thebarn Street, Lerpwl, gan nifer o dd -Y -hirod ereulon. Yr oedd y dyn, druan, yii d., vehwelyd adr-If o bleserdaith gyda'ij wraicy ei ii:anvd ar Doson y 3ydd ° Awst, mn ru ^rwyd iddo ar gongl yr heol gry- bwvlledi '« is™ »» ,°'r anwariald spmirllvd yn bla y tmi¥dd mawrion. ■Cofvnodd adyn iddo meWB iaith haer" 0\' i dalu am gT^rw; a phL .to tefd y eais bwnwg y trangcedig i'r holl ymdrecli el, a,' ,f™wd lw waredu baeddw ,et ,i iarwolaeth gan yr waredu bdedow dd mQr adyna i gymdeil an_ ^Sd^rg™ W. Y mae y feth ymosodiadau ysgeier caefln fath gytiymder fel na ? barnwyr yn gweinydu bPe 1^ e lymaf ar y cyfryw drose^ r T fyniad prawf y cyllu, icle,ii-ion-John M'Crave, Michael Mullen, a Pveter Camp- bell-pa rai a brofwyd yn euog o gicio Morgan i farwolaeth, dedfrydwyd hwy i gael eu dienyddio am y trosedcl arswydus. Hyderwn y bydd y ddedfryd ddifrifol hon yn wers i ddyhirod anwaraidd sydd yn peryglu diogelwch bywydau y cyhoedd. Arddengys adroddiadau o'r brawdlys- 9 oedd gauafol fod trosedd au ysgeier ar' gynnydd aruthrol drwy y wlad. Yn Lerpwl cyhuddid dau ddyn ieuangc o lofruddiaeth gwirfoddol, ond wedi ystyried y cyhuddgwvii, cyfarwyddodd y Barnwr Mellor y dadleuydd erlynol i fyned yn rnlaen yn gyntaf gyda'r cyhuddiad o ymosodiad. Trosedd y carcharorion ydoedd ymosodiad ar ddynes, a'i gadael yn farw mewn cae, o'r hyn y profwyd hwy yn euog ac y dedfrydwyd hwy i bymtheng mlynedd o lafyr penydiol. Yn Worcester cafodd dynes o'r enw Liddell, yr hon a adewsid gan ei gwr, ei dedfryrlur i gael ei denyddio ar y cyhuddiad o ladd ei phlentyn, tua phedair blwydd oed. Yn Warwick, dedfrydwyd dyn i bum mlynedd ar hugain o lafur penydiol am ymgeisio at lofruddio dynes a'r hon y bu yn cydfyw, a chafodd dau ereill eu dedfrydu i bym- theng mlynedd o lafur penydiol am archolli yn ei lygaid ddyn oddiar yr hwn y ceisiasent dynu arian. Pwngc ag sydd yn tynu sylw mawr y dyddiau hyn ydyw prawf Count Arnim, diweddar lys-genadwr Germani yn Fframgc, ar y cyhuddiad o gadw niter mawr o ysgrifau swyddogol sydd ar goll. Ar derfyn yr yjxichwiliad, daliai un o'r dadleuwyr amddittyiiol nas gallai fod gan y Count unrhyw anicau i gglu neu ddin- ystrio y cyfryw ysgrifau, a eiiyfeii7#i at y ffaith fod y Llywodraeth yn feddiannol ar gyfysgrif o honynt. Dywedai nad oedd yr hyn a brofasid yn dwyn unrhyw berth- ynas ,asr aehos, ac nad oedd yr hyn a berthynai i'r s wedi ei broli o gwbl. Wedi i'r amddiffynlad gael ei gau i fyny ddydd Mawrth, gwnaeth -CGUR.^ Arnim fynegiad byr ar ei ran ei bun, ac yua go- hiriwyd y llys hyd ddydd Sadwrn, pryd y eyhoeddir y dyfavniad, Hysbysir fod yr ymchwiliad yn creu dyddord^b angerddol yn Paris, a hernir y gall effaith yr ysgrif- au ddylanwadu ar y mwyafrif yn y Gyd- gynghorfa Genedlaethol 'yn erbyn sefydl- iad y Weriijiaeth, Nid yw yr anhawsder gyda golwg ar gyssegriad ac agoriad Egiwys newydd i Dinbych yn debyg o gael ei symmud am beth amser etto. Cyrmaliwyd eyfarfod o'r tanysgrifwyr at yr adeilad nos VVener, pryd y daethpwyd i'r penderfyniad o ohldo pob gweithrediadau ya nglyn ag achos ;]yd onis cyhoeddir y ddYfal-Úd ar gyffelyb faen tramgwydd Exeter. Dywedai y periglor ei fod ef yn bersonol yn gyfrif- ol am ddeuddeg cant o bunnau yn nglyn a'r adeilad, ac ond i'r tanysgrifwyr dalu y swrn hwn byddai ef yn dra boddlawn i ganrattau iddynt wilelid a welent yn oreu a'r Egiwys ond hyd ties rhyddheid ef 0 gyfrxfoldeb pwysig, amh.eis'ai a oedd ganddynt hawl i wneud a fynant hi.

-______L__.------___----------.HYN…

LLOFFIO^ CflfREIG. ""I'",

Family Notices

i ETHOLIAD BWRDD YSGOL BANGOR:.