Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BUDD-GYMDEITHA8 ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDLWYD YN 1872. CYFRANAU, 10r. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDDIRIEDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor LLYWYBD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYR • Mr-John Lloyd, Bronderw, Bangor. I Mr John Parry, Draper, etto. Mr Joha Pritchard, Ai wertbwr, etto. MrTbos. Pritchard, Town HallBuildings,Beaumarip Mr Zecharias,Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tauner, Bangor. Mr John Slated, Beaumaris. > Mr James Southwell, Port Penrhyn. l ( Mr. W. Francis- Williams, Bangor. Mr Thomaa WiMfams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFAfiWTDDWR GWEITHIOL.. iii \fj '■ Mr John lJoydr leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PKIF amcan ffurfiad y Gymdeithas ton oedd naeithrin arferion darbod^l ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol odd 2s 6c y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithaw i eyrhaedd pawl) sydd yn ■ dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyfiawn dalu i fyny mewn ehwe blynedd-yr Aelod yn talu 9p. aT Gymdeithas yn ychwanegu Ip. fel Llog am y cyfnod, Os bydd aelodau yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewh 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ae wedyn byddganddynt hawl i log yu ol 5p y cant, i w dalu ynflyny Q(?-. Y q ychwanegol at hyn, bydd dwy ran o aa:ir o*r ennilliori gael eu rhanu ar gyfer pob aelod y ° Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y ym dair blynedd,-y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 niwrnod a rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y. Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiegeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w had-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cvnnhelir y CYFARFODYD D MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o hanner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrood nesaf i derbyn taliadau ac i ganiat It an cyfranau fydd Odydd Llun, Ioiiawr 11. 10 ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. dvTtibj J 0 N E 3. f/•• (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, lAs now .established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVJ3, TONIC RBMICDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Bloed, Jpc. Sold bv all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Ketailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is I'd, 2s 6d, and 4s 6d each Great Baying in procuring either of the aige Boxes. $'I" Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box 33 for 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. f _i O AMMHUREDD Y GWAED. r 1 Mae y pelenau hyn yn cael eu gwerthfawrogi ar yr aelwydydd tlottaf yn ogystal ag yn y tai lie mae llawn- der a chyfoeth. Efieithiant bureiddiad trwy yr holl gyfansoddiad, heb niweidio un rhan o hono, a symmud- ant ymaitb hadau yr anhwylderau hyny sydd yn tros- glwyddo dega'u o filoedd i fedd anamserol. GWENDXP, DIFFYG AWYDD AT FWYD, CUR YN Y PEN, AC ISELBER YSBRYD. Bydd i'r pelenau hyn mewn ychydig ddyddiau effeithio cyfnewidiad tra rhyfeddol mewn cyfansoddiad- an metfredig ;(pa beth bynag fyddo yr achos gwreiddiol o'r gwepdid); canys creant awydd iachus am fwyd, meddyginiaethant ddiffyg treuliad, symmudant ormod- edd o'r bile, gwellhant y bendro, ysgafnder dyrys, a chur yn y pen, a'r holl anhwylderau annifyr hyny sydd yn codi oddiar yatumog ddrwg neu dreuliad ammher- ffaith. Y PHYSIGWRIAETH I VENYWOD, YN HEN AC IEUANGC. I oresgyn bob rhwystrau yn y peiriannal1 treulio, ac fw hadnewyddu panfyddant wedi myned yn fethedig, pid oes un math o fethyginiaeth i'w chymmharu i'r pelenau hyn. Mabwysiedir hwynt yn gyffredinol fel "uuig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merched, ac nis gallant fethu, canys y maent yn cryfhau y ga an. cyfarisoddiad, a phob amser yn dwyn odc;iamgylch yr hyn y byddis yn aincanu atto. I ferched yn tynu at addfedrwydd, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrisiadwy, canys y maent yn ddiogelwch per- ffaith rhag y dropsi, cur yn y pen, curiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol fydd yn nodedig o boenus ar yr adegau hyny. AKHWTLDERAU FEUTHYXOL I BLANT. Trwy y Pelenau pureiddiol hyn gellir rhoddi attalfa ebrwvdd, a gwelIa yn IlIan, y pas, y frechl goch, scarla- tina, twymynau, ac afiechydon y croen. Ni ddylai un fam fod bebddynt. Gelhr rhoddi uu,dwy,neu dair, (wedi y eu gwueud yn bowdwr) bob nos, gyda'r sicrwydd y gwnantles. ANHWYLDKRAU GBWYKOI, Mae unrliyw ddyryswch ar y gewynau yp effeithio yn ddinystriol ar y cerpb a'i' meddwl. I'r aflach gewyuol mae y Pelenau hvD yn hanfodol anghenrl.euho), canys rh odd ant yni a Berth i'r -jel'^au mewnol, ac o ganlyniao i'r gvfundrefn gewynol sydd yn eu cyssylltu a* I hyn y rtaaid priodoli eu i 9 nodedig tuag it wtlla hyet'eria, lselder ysbryd, ^.pabmp, ffitiau, dirdyniadsu gewynol, ac anhwylderau cyttelya. Gwerthir y Pelenau'a'r Enaint gan y Proffeswr HOLLOWAY, yuei sefydliad, 533, Oxford-street, LlwDddin, hefyd gan braidd bob cyfferiwr parcbus trwy r Byd Gwarei idiedig, mewn Potiau a Boxes, am 1". lc:, 2s. 9c., 4a. 6c., 29^ a 33s. yr un. Cynnwysa y Pot Lleiaf owns o Enaint, a'r Box Lteief bed air dwsin o 1-eieoau.' • Gydai^nob Box a Phot y mae eyfarwyddiadau print dig cjflawh, a gellir eu cael yn unrhyw iaith, hyd yn d yr Arabaeg, Armenianaeg, PerBiaeg, ar 5 i* HYNOD! HYNOD! HYNOD GWAED BURYDD GYFFREDINOL. JONES A i GWMNI, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Mark-" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawd, a'r cryd- eymalau a wellhpuir yu fuan gyda'r cymmysgedd pur- edig hwn. Mae yn sicr o fod y moddion goreu yn y byd i wella: pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yrymgraftl, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, csesau drwg, y piles, a phob; math o afiechyd yn y gwaed a'r cnawii, a rhoddir eynH meradwyaeth ucbel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ag yn ddiogel. Ar: werth mewn potelau 2a 6c a 4s 6c yr un, ac mewn cistiau, yn cynnwys pump o botelau 2s 6c am lis yr un, yn ddigon i effeithio gwellhad perffaith 0 hen afiechyd. ELI PA WBW ELLHAOL JONES. (Trade Mark—registered), Neu, Cyfaill Pob !)ya.—Y feddyginiaeth adnabyddus oreu at wellhau pob math o ddoluriau. Bu yn foduion i weVla coeaau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn, ychydig o wythnosau. Cyrameradwyir ef gyda'r ymddirieaaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at fflameg yn y llygaid, bronau yn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, ilosg,,pendduynodj piles, a, doluriau o bob math. Mae gan y. meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is lic, 28 9c, 4s 6c yr UD, PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buaD, ac effeithiol at beswch, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaetb, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhadi Prisiau, Is lie, 2s 9c, a 4s 6c y gostrel. Pelenau Llysieuol a Braintlytliyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddyginiaeth oreuyn y byd at ddiffyg treuliad, poeti yn yr ystumog, anbwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cn?,wd, pendduyuod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenaa yn y cefn a'r ochr, piles, poen ac ysgafnder yn y pen, &c!. Ar werth mewn blychau, Is lie, 2s 3c, a 4s 6c yr uu, 15c, a 3s mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W. Jones and Co., chemists, 157, Gieat Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y personau canlynol :—Yn Nghaernarfoa-Mrs Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberta, a Mr Edward Foulkes. Menai Bridge—Mr Jones. Pwllheli—Mr Roberts. Llanrwsjt -Mr Jones. Conway—Mr Edwards. Llandudno- Mr Williams. Flint—Mr M. Jones. Wyddgrug-Mr Williams. Bala—Mr Williams. Ffestiniog—Mrs T. R. Williams. Caergybi-—Mr Roberts, Market-street Llanidloes—Mr David Rees, druggist; nou oddiwrth y meddiannwyr, W. Jones and Co., 157, Great Howard street, Lerpwl. Anfonir bwynt yn ddidraul drwy y posti am bymtheg|j^neu| un-ar-bymtheg-ar-hugain o stamps. 55 SWYDDFA AGERrARGRAFFU Y NORTH WALES CHRg^JCLE," Y BRODYR POUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., A'r cwbl yn cael ei orphen gyda'r buander ar prydlon-" deb mwyaf. Rhagleni Cwmniau Cardiau Coffadwriaethol Trefnleni Cyfarfodydd Llen- yddol Rhestrau Nwyddau Cylchlythvrau Hysbysleni Eiateddfodol, Tocynan Cyfarfodydd Invoices Billheads Llyfrau o bob math Derbynir Hysbysiadau i'w cyhoedd yn boll babyrau- Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda tbroad y post. SEFYDLWfD YN 1874. LLAIS Y W L A P NEWYDDIADUR RHAD I AT WASANAETH Y GWEITHIWR CYMREIG I Ya cynnwys Wyth Tudalen, wedi ei argraffl1 mewn llythyrenau eglur ar bapyrda. Erthyglau Arweiniol ar Byngciau y Dydd. Hanes y Marchnadoedd, crybwyll- ion amaethyddol, a holl Newyddion yr Wythnos. p,( PklS "UN GEJXtOG. Y cyfrwng goreu ynNghymru i Hysbysiadau, cany Is iirgreffir t. DENG MIL 0 GOPIAp BOB WYTHNOS- yn barod, ac y mae ei gylchrediad yn leynnyddii n barhaus ymysg boneddig a gwreng. Dyma yr umg newyddiadur Cymraeg sydd yn cael ei ddarllen gan j BOB DOSBARTH Q GYMDpitHAS. I$ Pob archebion a thaliadau i'w hanfon at Mr K' W". DOUGLAS, Bangor, yr hwn sydd hefyd yn barod j roddi telerau manteisiol i DDOSBARTRWYR VbT, MHOB ARDAL. 'A' SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Nowyddiadur Teulua-idd o'r dosbarth blaenaf Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, ac ymledaeoa yn belaeth bob bore Sadwin drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, M eirionydd, Tre taldwyu, Diubych, a Fflint; yn Ngheredigion, ac ymysg' y Cymry yu Lioegr, Iwerddon, ac Ysgotland; j cyfrwng goreu i roddi cyboeddusrwydd i Hysbysiadau 1 Telerau i Dd rbynwyr AR GOEL-6s 6dl yr han uer blwyddyne; ''13s y fiwyddyn. Os TELIB YMLAEN LL AW—5s 6d yr hanner blwyddyn 1 Is y flwyddyn. Archebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon i'rCyhoeddwr, KENMUIR WHITWORTH DOUGLAS, North Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. CARNARVON. SEIONT, GWRFAI, AND LLYFNI SALMON FISHERY DISTRICT. NOTICE IS HEREBY GI-V EN, that the ■ Board of Conservat(;rs acting for the above Salmon Fishery District intend to apply to one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, to increase the License duty for a Single Rod and Line to One Pound and Ten Shillings for the Season. By order of the Board, H. P. MANLEY, BON. SEC. Brynteg, Carnarvon, 21st Dec., 1874. 164-5761 BYDDiiD HibBYS. CYNNELIK CONCERT ynyCalifornialn Rhosfawr, Dydd Calan, gan Mr Richard Evams (Hynaf) Fferam, Llangristiolus, Ap Morus, a W. P. Mooda. Yr elw tuag atgael glo i'r tlodion. Myupdiad i mewu trwy docynau Tair Ceiniog yr UD, 163 AREDIG AREDIG MILL BANK, LLANDEGFAN, MON. CyJNNELIR CYSTADLEUAETH MEWN ) AREDIG ar dir Richard Parry, Ysw., yn y fferm uchod, ddydd ivlevchet, yr 20fed o Ionawr, 1875, pryd y gwobrwyir yr Aridrwyr fel y canlyn.-Goreti, 3p., ac o hyny hyd yr wythtVd gwobrwyir yn ol teilyngdod, &c. Hefyd, rhoddir 2s. 6c. yr un i'r gweddill o'r ym- geiswyr. Rhoddir gwobr o 10s. hefyd i berchenog y W6dd oreu, a 10s. i wneuthurwr yr Aradr oreu. AMMODAU. 1. Fod y gystadleuaeth yn agored i bawb a ewyllys- iopt ymgystadlu. 2. l od i bob ymgeiaydd anfon ei enw a'i gyfeiriad (address) i i ysgrifenydd erbyu boreu Sadwrn, yr 16eg o lonawr, 1873, 3. Fod yr holl V efydd" i fod at y maes t-rbyn naw o r gloch y bpreu, a r gystadleuaeth i ddechreu arn ddeg o r gloch, ac l derfynu am driy prydnawn i'r funud. Am fauylion pellach, ymofyner ä'r Yagrifenydd, MR, 0. OWEN, (Meaaiwysiin), 165 L MJSiNAI BRIDGE. HYSBYSIAD PWYSIG. YARD NEWYDD BANG A CHYFLEUS WILLIAM THOMAS YN MHORTH AMLWCH. D'SMUNA WILLIAM THOMAS hysbysu ei holl gyfeillion a'r wlad yn gyffredinol fod ganddo STOC HELAETH o'r Petha, calilynol at wasanaeth Joineuaid a Ffermwyr yn gyffredinol Haiarn, Hoelion, Coed, Rhaffau, Cloiau, Hiuges Brush- i e», Gto, Bricks, Tiles, &;c., ac amrywiaeth mawr mewn Lonmongery yr • li o ba rai a werthir am y PRISIAU ISELAF YN BOSIBL. Hefyd, y mae yr ENGINE LIFIO, yr hon a weitbir gan uteam, wedi ei gosod i fyny, felly cedwir ar y pi-emises bob math o Goed WEDÍ EULL1FIO YN BAROD. Gall William Thomas sierhau pawb a dalant, ymweliad a'i Fasnach na chant siomedigaeth mewn amrywiaeth nwyddau na rhadlonrwydd prisiau. Cymmera. William Thomas y cyfleusdra presennol i gyflwyno ei ddiolcbgarwch diffuant i'r oil o'i gwsmeriad am eu cefnogaeth iddo yr amser a aeth heibio, gau oddymuno parhad o'r unrhyw yn y dyfodol. iSylwer ar y cyfeii-i,all- WILLIAM TOMAS, Ship Builder, ,U9 AMLWCH PORT. ON SALE. A Foun, WHEEL ono-horse Sociable 1JL Carriage. Will carry four persons inside and two on dickeiy; leather top to be Jixed and unfixed. Is in a first class condition, been only used a few times. Price £40. —Apply at the North Wales Chronicle Office, Bangor. SEFYDLWYD YN 1854. THE ■ .nr.* ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r YmwBlwyr yn Llaiidudno, Colwyn, Bettwsycoed, PenmaeumaWr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. 1 Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gy|iawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd fwiynol a phoblogaidd uchod, ywghydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newvdd- ion yr Wythnos.-PRIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandudno yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Givestotai, &c. Anfoner Hysbysiadau a TbaHadau i'r Cyhoeddwr, St. George's Hall Mostyn Street, Llandudn. UNDEB CORAWL GOGLEDpt CYMRU. EONEDSDIGION,—Ychydig wnL a son sydd yn bresennol am Undeb.Corawl Gog- ledd Cymru. Ai tybed fod yr, anturiaeth am syrthio i'r llawr, ar ol y drafferth fawr Q roi y cynllun ar droed ? Ymddengys fod yr arweinyddion a'r aelodau wedi llaesu dwylaw gyda'r achos hwn ers amryw fis- oedd bellach, ac yn teimlo eu huuain yn bur ddifatter yn nghylch ymbarottoi i'r frwydr. Wel, atti hi, fechgyn, o ddifrif, a pheidiwn a gadael i deulu Hengist wneud gwawd o honom-m, gwyr y Gogledd yma. PEGAN DDU. Rhagfyr 22ain, 1874. :f"f. mum Hysbysir am farwolaeih, yn gan- mlwydd oed, Jamieson Livingstone, yr hwn a fu yn gwasanaethu gyda Syr Wal- ter Scott. Ymddengys fod ynadon Llanrwst yn ymweled yn dra thyner a'r trosedd deu- blyg o feddwdod ac afreoleidd-dra, oblegid an swllt a'r costau oedd eu dedfryd ddi- weddar ar un euog o'r cyfryw droseddiad- au o'r gyfraith, tra y mae ynadon Conwy yn dirwyo y cyffelyb droseddwyr i ddeg neu bymtheg swilt a'r costku. Loss OF Six LIVES, AND PARTIAL DESTRUCTION OT THE LUNATIC ASYLUM AT AISNE, THROUGH THE: IGNI- TION OF AN ORDINARY LUCIFER MATCH.— A melat- choly catastrophe has just taken place at Aisne, resulting in the destruction of a groit part of the extensive Asylum, and the loss of six lives. It occurred through one of-the inmates setting fire to his bed by lighting au ordinary match." This is another striking instance of tbe value of those Matches (Bryant and M'y's) which light only (when so desired) on the box.

RHYNU I FARWOLAETH.,

Advertising

IY PRIF FAKCHWAOOEDD CYMREIG,