Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLOiTION O'R LEHEUDIE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLOiTION O'R LEHEUDIE. cant o ddynion allan c x u k a- rytii-r m ws y y m • -vn j: Wytiiitn Ddu oret y ma. yii 1,1 ("1:,1; L nad y\v yr atta-innl ].?resi'nn<- weii cymmeryd lie mewn cauiyeiad i uu- f:yw annghvdweledkd rhwng y dynio; I meistr, ond i'r dyben i adgyweirio y pMth. litiAEKLLECHAu.—Cymmerwyd dyn o'i, ftivv Charles Martin i'r dda.lfa yn y lie bvvn ddydd Gwener diweddaf, a dygwyd el i Gaerdydd, o dan ycvhuddiad 0 wneufchui ymosodiad anifeilaidd ar yr hedd^eidwad John Jones, yn Lower, Georgetown, 3 dydd Sul cyn byny. Ymddengys fod yr heddgeidwad Jones yn ceisio distewi ym- i,ec rafael a grfodasai rhwng biawd Martin a rhyw berson anadnabyddus, pan y taraw- wyd yr heddgeidwad gan Martin amryw waithiau, nes iddo golli ei ymwybodol- rwydd. Wedi hyny diangodd Martin, ond dydd LInn dygwvd" ef 0 flaen yr ynadon. Dywedai y dystiolaeth feddygol fed yr ymosodiad wedi cael ei wneud ag erfyn iniiUog. Trosglwyddwyd y car- charor i sefyll ei brawf yn y brawdlys cliwavterol nesaf, ar y cvimddiad 0 wneuthur ymosodiad llofruddiog ar un 0 swyddogion ei Mawrhydi. 11 beddlys Treberbert I ddydd Linn diweddaf cyhuddwyd clyn o'r enw Robert Bridge, Treberbert, o ladratta 3 4c oddiar Walter Thonios o'r un lie. Ymddengys fod y ddau yn llettya'yn yr un ty, a bod yr eriynydd, wedi iddo gol'i yr arian, wedi myned i chwilio person y earcharor am danynt, a'u cael yn ilawes fi got. Gohiriwyd yr acbos am wytbnos. Creulondeb tiuin Anifeiliaid.—Dirwy- wyd Eiehard Evans, gof, Cwm Park: i bunt a'r costau. am rwymo eaib wrth gyn- tron ceffyi 0 dan v ddaear. b" Cw?.:luYXPell.—Ers ychydicr Virythnosau yn ol, darfu i ryw ddyhirvn doii i mewn i fferindy bychan gerliaw y Mynydd Da, yp absenoldeb y preswylwyr, alladratta oddi- yno y swni 0 ddeg punt, a chwarter pwys o fyglys. Cynnygiwyd liawer cynlluu er 7:),, pob dyfod o byd i'r lleidr, ond yr oedd pob peth i'r perwyl yn tvoi yn aflwyddiannus. Yr ooedd y syniad i adael peth i ddar- iol," l'el y dywedir, a gofalu yn well yn y <;yfo dol yn hollol groesideimlady colledwr, e.itiir ei arwyddair ef 0 byd oedd y lleidr i'r ddalfa, doed a ddelo ac yn ngwres ei awydd ddyfod o hyd i'r trusecldwr daeib i'r penderfyniad, neu yn hytrach iVi cyfarh ddwyd gan un cyfarwydd 0 "guro yr Laiarn tra fyddo yn boeth," i i ai/ion am un o feibion Seeta, yr hwnj gynt a breswyliai mewn He o'r enw Cwit y Cadnaw, ac y buasai bwnw yn sicr 0 wneud i'r lleidr ddvfoc1 a'r aur yn 01. Yr oedd si ar led ers dyddiau fod yr lien gon- suriwr i ddyfod, ond nid oedd neb efaJlai oddieithr plant y gymmydogaetb yn credu y fatb ddy^ediad; ond prydnawn dydd Sadwrn diweddaf, wele y newydd fei try- dan yn cerdded ti wy yr ardal, fod yr ben ddewin wedi dyfod, a lhyfedd y beio a'r barnu sydd ar y rhai a dderbyniasant y fath gymmeriad i'w ty. Y dydd Sabbotb iCanlynol, ymgynnullodd lluaws o ddynion ienaingc y gymmydogaeth 1 r ffermdy er cael golwg ar y dewin a chael prawf o'i allu i ddywedyd dewiniaeth ond draan 0 bonynt, buasai yn llawn cystal iddynt geisio gan Graig y Fran wneutbur hyny ag yntau. Cal'wyd prawt peilach nad oedd ganddo yr un a wdurdod ar y lleidr i ddyfod a'r arian yn ol. CAERDYDD. Tan dinystrioL Boreu dydd Gwener diweddaf, torodd tan allan yn mhreswylfod un Mr Mr Isaac, outfitter, yn heol Bute Road. Achoswyd dinystr ofn^dwy ar eiddo, ond elywsom fod yr oil o hono v,, cael ei ilswirio. Y mae yn (Ida genym livdyweud na cbafodd i-iob ei niweidio. Maesteg.—Damwain, A ngeuol—Dydd Sadwrn diweddaf, cymmerodd damwain angeuol Ie yn nglofa Oakwood, ger y lie hwn. Cwympodd darn raawr o 16 ar ddyn o'r enw Jobn Hughes, mor fiian ag yr oedd wedi deobreu gweitliio. Ni fu fyw ond 30m ychydig innudau. Ponttpridi). — Oddeutu dau o'r glocb boreu dydd Gwener diweddaf, dychrynwyd preswylwyr Berw Ifouse (lie urng yn agos rr bout sydd yn croesi rbaiadr yr afarl Taf) gan drwst mawr yn y ty. Neidiodd y ^enteuln, dyn o'r enw Roderick, alian «o'i\vely, a cban ymaflyd mewn dryll dau la'il, aeth ar frys i lawr y grisiau, lie y gwelai ddyn, yr hwn oedd wedi achosi y ii, iu yu actios i ddeiiroi y teulu. Pan weiodd y ty-dorwr yr erlyn angeuol yn iilaw Mr'Roderick, f o (I (I am drugnredd; ond eadwyd E i IDewn dalfa ddyogel hyd nes daeth Setgeant Jones yno, w^rtb yt hwn y dywedod ,y carcliaror, ei iod wedi tU.i:l J. luewu i'r ty gyda!rl1nig amcan 0 gael lloches oddiwrtb erwiuder y tywydd. Enw y carcharor yw John Jewry, a thybir ei ha yn perthyn i Mrs Mina Jewry, ytyst adnabyddus ') Ii acbos yr ben irawa lich- "borne. _r liuRAFAEUON YN MIJLITH Y MeISTRI.—Y -te yn arahyg bellach nad ydyw aelodau y ineistri yn un a eby^uji, yn eu barnaii gyda golwg ar y priodokleb 0 wneutbur gostyngiad yn bresennol yn ng d y giowyr. Y mae amryw o 0 ynt yn biul d wedi troseddu i enuerfvM- d C-ng r Caer- ydd, t; wy dyn 11 eu liybuddi n YiJ ol. CLllwn n(,'li ftl prawf r hyn a ddywedasom fod Mti. liiciiards, Varfceg, wedi tynu eu rbvbuddion yn ol, ac y mae yn ddiambeu y bydd i lawer ereill o'r meistri ddiiyn eu besiampl. Dywedir fod yn mwriad Mr Henry Crawshay i godi y cyflogau hyny ag y mae y meistri ereill yn bygwth eu gostwng yn Forest of Dean. Nadolig. Diwrnod lied oer ac anymynol 0 ran tywydd ydoedd Nadoiig 1874 gyda ni, y Deheuwyr yma. Yr oedd y corff oddi allan yn gorfod gwrthsefyil oerfel; ond trwy help gwvddau, cig eidion, a phlwm pwdin, a bar, britb a the. Gadwyd y coi-ff oddifewn yn bur gysurlawn, er di- flased y tywydd cafwyd Nadoiig llawen ar y cyfan. Gellir dyweud i bawb bron gael llonaid crombil o ystwff pur ddymunol, 0 herwydd credaf na laddwyd mwy o ferched y gwiisen erioed nag erbyn iNadolig eleni. Treuliodd liawer ef yn y trefydd mawrion mewn eisteddlodau, a cbyrddau llenyddo, ac amryw ar ymweliadar n,,iill a'r Jlall. Mewn gair, yr oedd y Nadoiig hwn, e^ i'waethaf y tywydd, yn ddydd 0 wledd i gyrfi a meddyliau miloedd 0 drigolion, ac wrth roddi ffarwel dragwyddol i'r ben flwyddyn, dymnnat fIwyddyu newydd dda i bob clarllenyTdd byw a bedyddiol a fedd Llais y fVlad, a Hwyddiant iddo vn ei ddillad newydd yw (lymililiad, v Ieuan Awst.

I..'--, SYLWADAU 0 PANGOR.I

-----------"----------"YR…

-...-DYDDIADUR SHON EPPYNT.