Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

B U D D G Y M D EIT H A S ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMEU. SEFYDLWYD YN 1872. CYFRANAU, 10p. YR UN. TANYSGRIFJADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. TMDDIKIEDOLWyK Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor LLYWYBD Dr. Richards, Bangor. CYFABKVYDDWYR Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Ai werth wr, etto. MrTbos. Pritchard, Town HallBuiidings,Beaumaris Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR GWEITHJOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor, PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hon J_ oedd meithrin arferion darbodol ymysg dosbarth- ladau llafur. Trwy nad yw y Tanysgritiad Misol ond 28 6c y Gyfran, dygir macteision y Gymdeithas i jryrhaedd pawb sydd yn dueddol i arhed. Mae y Gyfran o lOp, yn cael ei chyflawn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Aelod yn talu 9D. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Uog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennycli gorphen eu Cyfranau tnewn tympior llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 58, 10s, ueu 20a y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt hawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynyddol. Yn ychwanegol at hyn, bydd dwy ran odairor ennillion gael eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgritiol yn y Gymdeithas am dair tlynedd,-y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 uiwrnod o rybudd yu flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w bad-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cvnnh-liry CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeitbas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd LIun ymhob mis, o banner awr wedi OhwecL hyd Wyth o'r gloch yn yr LI wyr. Y Diwrnod nesaf i derbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Ionawr 11. 10 ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONES' (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but eci; pos^'l of the most rare and expensive Vegetable pre- paration.* of the British Pharmacopoeia, combined with «L valuable 3KG WD02SIAN HERB, forming a MILD LAXA.TIVS, TONIC S MSDY, admitted by those who have tried them, to be superior to all other similar prepara- tions, all a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, yid Snj purity Oitbo iiioml, &c. 8'vld >>y all she Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Hetuled1 Vy all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is ld, 28 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of tke arge Boxes. W Should anyone fail to obtain the Pills in bis. own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7

CYFAILL I BAWB.

GWENDID, DIFFYG AWYDD AT FWYD,…

3 PSYSIGWRIAETH I FENYWOD,…

AXEWTLPERAU PEKTCIiVOL I BLANT.

ANHWYLDERAU GEWYNOL.

Advertising

ADD,YSG I FECHGYN MON AC YSGOL…

LLOSGIAD LLONG YMFUDOL.

Advertising

Y PRIF FARCHNADOEDD CYMREIG.

LLITH DAFYDD EPPYNT.,

Advertising