Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

COF

DONALD A FLORA

rlL YR IESU YN WYLO UWCH BEN…

EIN HAMGUEDDFA LENYDDOLT"

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EIN HAMGUEDDFA LENYDDOLT" Dan y penawd uchod bwriadwn gyhoeddi o bryd i bryd bigion o farddoniaeth a Ilythyrau anngyhoeddedig prif-feirdd ac enwogion ymadawedig Cymra, y rhai a daflant gryn lawer o oleani ar helynt- ion beunyddiol ea bywyd, yn ogystal ag ar sefyllfa llenyddiaeth yn y Dywysog- aeth yn ystod hanner cyntaf y ganrif hon. Yr ydym yn gallu gwneud hyn trwy garedigrwyddy bardd a'r gwydd- onwr enwog Aled o Fon, yr hwn, ao efe yn gyfaill mynwesol i'r rhan fwyaf o feirdd Cymru ugain mlynedd yn ol, a fu yn ddigon meddylgar i gadw ysgrifau gwerthfawr o'r eiddynt, y rhai y mae yr Aled, gyda gwladgarwch teilwng o efelychiad pob bardd a lienor Cymreig, wedi eu dodi yn nwylaw awdurdodau Prifysgol Cymru i'w trefnu gogyfer a'u eyffo-ad "tra thed"dwr" ar astell an- rhydeddusaf llyfrgell y Coleg yn Aberys- twyth. Yn y gyfres ddyddorol hon ym- ddengys llythyran a darnau barddonol o waith Eben Fardd, Talhaiarn, R. ap Gwilym Ddu, Elis Owen o Gefny- meusydd, Gwrgant, Parry Caer, awdwr y "Royal Visits," loan Meirion, loan Tegia, leuan ab Gruff- ydd, &c. Yr ydym yn gobeithio y dilyn- ir esiampl glodfawr Aled o Von gan lengarwyr ereill, y rhai a feddant drysorau llenyddol y byddai yn ddy- munol eu gosod ar got a chadw. Trwy eu hynawsedd yn y cyfeiriad hwn, hwY agyfeethogant nidyn unig golofnau y Llais, ond hefyd lenyddiaeth eu gwlad, ao a'n galluogant ninnau i wneud yr un gymmwynas a/n cenedi ag a waacld gan y Brython flynyddoedd yn ol.Gol.

YR YMRYSONGBRDD RHWNd BDMWNT…

-~ABERDYFI.I

Advertising

"!.«!!! BANGOR.

CONWY.'

RHOSTRYFAN.

[No title]