Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TO PARENTS AND GUARDIANS. A RESPECTABLE well educated youth as an Apprentice to the Chymist and Druggist Profession wanted!, A moderate premium required. A Churchrmn preferred.-Apply to Rob«rt Isaac Joues, Cambria Pill Depot, Tremadoc. \\TANTED, Agents for the Sale of the V British Cattle Food in Anglesey, Carcarvon- re> Denbighshire, aaki Flintshire. References and "Curity required. For further particulars, apply to the Manager, 17, Corn Exchange Chambers. Chester. 396 LLANDAFF DIOCESAN CHURCH CHORAL ) ASSOCIATION. CHOIR-MASTER WANTED FOR the We'sh Branch of the Association. Duties to commence May 1st. Applications, stating terms, to be sent on or before the 16th of March, to the Hon. Secre- tary, Rev. Thomas Theophilus, vicar of Pontlottyn, Cftili 410 Steam Communication between Liverpool and the Menai Straits. THE Steamer "BEE" will goods for Bangor acd Menai Bridge once a week at the West side of Trsfalgar-dock-Jock, Liverpool. For f ur. tber particulars and rates of freight, apply to Messrs R. Evans and Sons, Menai Bridge, or to Messrs R. and D. Jones, 28, Brunswick-street, Liverpool. 8503-414 I Yn &wr yn barod, rnewn llian hardd, pris 2s. Sc., CYF ANSODDIADA U BUDDUGOL EIS. TEDDFOD GENEDLAETHOL PWLLHELI, 1875. Hefyd, pris Is y G&n Bedair Rhan Fuddunrol— "MAE CAN YN LLON'D YR AWEL FWYN," gan D. Emlyn Evans. Cjhocddedig gaa Robert Owen, printer, Pwllheli. 413-8502 JOSIAH HUGHES, IRONMONGER, BANGOR. HIS CLEARANCE SALE Of ELECTRO-PLATE and FANCY GOODS, &c., is now going ou. Write for priced Catalogue, post free. 398 JOHN M. J. TREWEEK, MASNACHYDD COED A LlEVEI, AMLWCH, LLANERCHYMEDD. A LLANGEFNI, Caria J. M. J. T. ei fasnach yn mlaen ar yr esjwyddcr elw bychana gwerthiant oytiym (sitball profit and quick returnt.) 24A « FOR THE BLOOD IS THE LIFE." CLARKE'S WORLD FAMED BLOOD1 c MIXTURE. Trade Mftrk-" Blend Mixture." THE GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER < For cleansing and clearing the blood from all impuri tits, calaot be too highly recommended. r Scrofula, Scurvy, Skin Diseases, and Sores of all kinds it is a never-failing and permanent cure. It Cures old Sores. Cures Ulcerated Sores on the Neck. Cures Ulcerated Sore Lezs, Cures Blackheads, or Pimples on the Face. Cures Cancerous Ulcers. Cures Blood and Skin Diseases. Cures Glandular Swellings. Cures the Blood from all impure Matter, From whntevercause arising, s As this mixture is bleapant to the tate, and-warranted free from anvthing injurious to the most delicate consti, tution of either sex, the Proprietor solicits sufferers to give it a trial to test its value. THOUSANDS OF TESTIMONIALS FROM ALL PARTS. Sold in Bottles 2s 6d each, and in Cases, containing six times the quantity, lis each-sufficient to effect a pfermahent cure in the greitt majority of long-standing cases—BY ALL CHEMISTS and PATENT MEDICINE VENDORS throughout the United Kingdom and the world, or sent to any address ou receipt of 30 or 132 stamps by F. J. CLARKE, Chemist, High Street, Lincoln, Wholesale: All Patent Medicine Houses. AGENTS—H, G. Hughes and Son. 8, 9, and 10, Market Street, Holyhead; Hamilton and Jones, the Apothe earifs' Hall. Bangor; L. J. Hughes, Chemist, &c., Bethesda. ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE, JONES' J (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. J A PRACTICAL trial for Half a Century, Z\_ with the more general test of Thirty-four Years ] by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- f parations of the British Pharmacopoeia, combined with T\ a valuable SNOWDONIAN HERB, farming a MILD LAXATIVE, TONIO REMEDY, admitted by those who have iv t-lied them to be superior to all other siuailpr prepara- y tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- lug from a disordered state of the Stomach, end Liver, i and Impurity of the Blood, &c. b old by all the Wholesale Houses, and at the Cam. a brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed 1, by all respectable Medicine Vendors in every town in li the United Kingdom, in Boxes at la 1 Jd, 2s 6d, and [ 411 6d each Great saving in procuring either of the id arge Boxes. 9&F Should any one fail to obtain the Pills in his own 1 neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Dopofc, Tremadoc, North Wales, th<» rilk will be send by return of pori, free, 7 n 1 '-J -1- II !■ a HIM mi !■! iiim II in w nil T. RICHARDS, LORNE HOUSE, I I BANGOR. ESTABLISHED TWENTY YEARS.) FASHIONABLE MILITARY AND NAVAL TAILOR. CLERICAL, PROFESSIONAL, AND CIVIC ROBE MAKER, LIVERIES, &G. &C- T. RICHARDS, in returning his thinks for the extensive patronage extended him during the last twenty years, begs to inform the CLERGY and others that he continues to supply Clerical Suits, overcoats, &c., at fully 15 per cent. below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. TOMLINSON & CO.'S BUTTER POWDER MAKES good SWEET BUTTER -all the yea* round, removes the Savour of turnips, man* golds, cake, &c., quickens the churning, and increases the value 'id to 3d per lb. (See testimonials on hand- bills.) TOMLINSON AND CO.'S BUTTER POWDER. Sold by Chemists and Grocers, in 6d, Is; aud 23 ci 4 boxes. 'O_ PWISIG I AMAETHWYR. DRWY APPWYNTIAD BREINIOL. 11'" Mawrhydl drwy warant arbenig Il'w Mawrhydl drwy wsrant arbenig I dyddiedist Rhag. 27. 1365. Øtt I Dywysog Cymru, drwy warsnt arbenig, dyddledig Chwef. 10, 1866. DAY. SON, A HEWITT, Unig Ddyfeiswyr a Pherchenogion y STOCK-BREEDERS' MEDICINE CHEST, j At bob ANHWYLDERAU mewn CEFFYLAU, GWARTHEG, LLOI, DEFAID, ac W YN. A Djfeiswyr y Feddjgiuiaeth Anifeliad Gyntaf y gwyddir am daai fel eiddo "tDAY." Cynnwysa y Gist annghydma ol bobpetb y gall yr Amthwr fod mewn angen am dano er cadw ei stoc yn rhydd oddiwrth sfiechyd, ac mewn cyfiwr jachusol «ef,— U /CHEMICAL EXTRACT OR GREAT KJ PAIN DESTROYER DAY, SON, A HEWITT, a rwystra Boen a Dyheuad wrth Fwrw Wyn, iacha Byrsau Chwyddedig a Thoredig mewn Mamogiaid a Gwartheg, a phob Clwyfau MadreJig, Toriadau, a Briwiau, mewn pob Anifeiliaid. u /GASEOUS FLUID OR BLACK MIX- VX TURE" DAY, SON, A HEWITT, a dyr Boenau Mewnol, Cnofa, Ysgotbi»d, Rbyddni, Gwendid, Osrful, Fiitiau Rhynllyd, Deu Ludded Mawr mewn Ceffylau, Bustych, Lloi, ac Wyn. gan roddi Nertb, Byw- iiigrwydd, ac Archwaeth anughyfFredin. « RED DRENCH er INFLAMATION POWDER" DAY, SON, A HEWITT, Glan. haydd Yegothaidd rhyfeddol y aiae o werth enfawr mewn attal pob Arwyddion Twymynaida ar ol bwrw Lloi uau Wyu, gan wneud Ilaeth y Fuwcb ar Doaiad yn rhydd, pur, a maethlon i'r 116 neu oen. « ORONCHOLINE DAY, SON, A HE- 13 WITT, at yr Husk a Hoose mewn Deiaid a Lloi. Trekldia i'r gwaed, a lieinw ef ag Mogt nwyol dinystr-iol i Lyngir neu Polerlys yn y Bibell Wynt ar Yegyfamt. U "RED PASTE OR CONDITION BALLS" It DAY, SON, A HEWITT, at Gesyg wedi bwrw Ebolion, gan ei fod yn borwr mawr y llaeth I r ebol; chwala a dinyatria bob Nwydau ac Arwyddion Twymynol mewn Ceffylau, ac y mae yc holiol y fedd. ygiciaeth er adferyd archwaeth a llyfobau y blewyn. pYNNWYSIIl "GASEODYNE," "CAB- MINATIVE CHALK, &0-, DAY, SON, a HEWITT, yn y Cistiau hyn. • Pris y Gist yu gyflawn, yn cyaawys "Arwciniad i Farriery," 2p. 16. 6c., yn rhydd oddiwrth draul y Gludiad. Gellir cael unrbyw gyfran mewn bocsiau ar benau eu lmnain. Y mae y dyfeisiadau pwysig hyn wedi gwrtbsefyll prawf IImer a dadwrdd gwrthwynebol (arwydd eicr o'u gwerthfawredd annghydmarol), ac y maent yn Gyfaill gwirioneddol ac Arweinydd yr Amaethwyr yn ei boll Glefydau Anifeiliaid. RHYBUDD.—(Sochelwch efclychiadav, ac edrychwch fod enw DAV, SON, & HEWITT ar yr holl boteli a phec- ynau DAY, SON, & HEWITT, 22, DORSET STREET, BAKER STREET, LLUN-j BAIST, W., A WANTAGE, BEKSS. » m MEDDYGINIAETH I BAWB. BYTE NA ANOBEITHIAXT. ENAINT HFLLOWAY. KNTYOGEWYDD CTFFBEDINOL, Boed i bawb a ddioddefant oddi wrth anhwyider cy- firedinol neu leol gymmeryd calooj a dilyn esampl y rhai briodolant eu hadferisid i iechydi'rdefnydda wnaetbant oEnainta Phelenau Holloway. Ymedy y Gymmalwst yn y cyhyrau a'r cytutnalau, y drvedwt, arteitbiau yn y gi.tuÀ¡ y cwlwm gwytbi a dirdynwdau gwrystaidd wrth ddefnyddio y meddyginiaethau at-ddercbog hyn. Coesau drwg, pob math o archollion, gweli*u, Jlofgiadau, ennyn- iadau yn y croen, a orchfygir gyda bnaudra rhyfeddol. Dylai yr enwogrwydd a enniilwyd gan Enaint a Pbel- enau Holioway drwy yr holl fyd gwareiddiedig dueddu pawb a flinir gan afiechyd i roddi iidvnt brawf teg cyn anobeithio am esuiwythad, a rhoddi i fyvy bob meddwl am wellhad. FFLAJTBO Y BREFANTOSOLAU (Brcnchitis), IDIPTHE RIA, DOLUR GWDDF, PKSWOH, AC ANWID. Gwellh4 yr BnaiRti bwn wedi i bob moddion ereill fethu. Y mae yn feddyginiaeth atJffaeJedig rhag pob math o anbwylderau yn y gwddf a'r frest. Gwellheir Peswoh hir sefydiog a chegwichiad drwy rwbio yr Eu- aint. COESATJ DRWG, BEESTIAO DRWG, BKIWIAU, HEN AHCHOLLIOS, A GWELIAlj. Rhyfeddyw mor fuan yr arnddifada briwhu, gweliau, neu archollion y corph o uerth, gan ei ataddifadu o bob cymmbwysder, i gyfiawni dyleciswyddau bywyd ac nid llai rhyfeddol ydyw gwylio effeithiau Enaint Iachaol, Holioway pan y defnyddier ef yu unol &'r cyfarwyddiad au Argraphedig, a'i gynnyrtbwyo gyda dognau priodoJ o'r Pelenau. T BKOEDWST A'K GYMIALWST. Fe'u gwellheir gyda'r sicrwydd mwyaf 08 rhwbir sym- au mawrion o'r Enaint i mewn yn dda i'r rnanau dolurus. Dylid parhau y driniaeth hou gyda dyfalwch am bsth amser, a'i gynnorthwyo yn briodol a dognau nerthol o Belenau Holioway. Hawlia y meddygin- iaethau pureiddiol ac esmwytbaol hyn sylw difrifolaf pawb syddyn ddarostyngedig i'r gymmalwst, y droedwst, y glunwst, ao anbwylderau poenus ereill yn y ayhyrau, y gewynau, a'r eymtaslau. Gwefthir yr Enaint u't Pelenau yn Sefydliad y Pro ffeswr HOLLOWAY, 5,i3, Oxford Street, Llundain hefyd gan agos pob masnschydd parchus mewn Cyfferiau Meddygol drwy y byd gwareiddiedig, mewn Blvchau a Photiau, yn al Is lid 2 9d 4s 6d lis 22B, a :538 un. Cynnwysa y blwch fltiaf bedwardwsia o Belen- au a'r pot lleiaf WDS a Enaint. II ( Ynuglyn A phob blwch a phot ceir oyfarwyddiadau ar- I graphedig llawn, hyd yn nod yn y Dyrcaeg, yr Arabaeg, yr Armniaeg, Bersiaeg, neu kiith y Chineaid. 28, IRONMONGER LANE, LONDON. (THE OLD HOUEA'). JOHNSTON S CORN FLOUR IS THE BEST. QUITK FREE FFTOM ADlUI,TEPATiox. Lancet. "IS DEOIDKDLT sopsBioit."—Lancet. I have examined Johnston's Corn Flour, and find it perfectly pure and most excellent in quality. When boiled with milk it affords complete nourishment for Children and parsons of weak digestion." CHABLBS A CAMERON, M.D.. F.R.C.S.I., Professor of Chemistry, Royal College of Surgeons, Dublin. TO THE NERVOUS AND DEBILITATED. I > gAD the New Work, entitled HOW TO I < i'.lNSIJHE HEALTH. Just DUpiished for l'we Jt;«ps, by Dr;BARNES. M.D. (U.S). A TREATISE o'i ihe LAWS GOVERNING LIFE, and the CAUSES YHPTOM. and TREATMENT of all diseases dep»»n4 "JS» Exhaustion of Nervovs Vitality, such as Nervona Deotiiiy, Mental and Physical Depression, Palpitiitioji of wio Heart, Noises in the Head and Ears. Indecision, fin paired Sight and Memory, Indigestion, Prostration, Lassitude, Depression of Spirits, Loss of Enorgy aud Appetite, Pains in the Back and Limbs, Timidity, Self- liistrust. Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fears, and many other ailments, which, if neglected, bring the "Ifferers to-an early death. Together with Hints on Olironic, Rheumatism,Gout,Neuralgiai Epilepsy, Hysteria, ail diseases of the Nervous and ailmentary system. The Appendix to this valuable work contains many useful PRESCRIPTIONS for the alleviation of suffering and the cure of minor disorders, with full instrtetiotis tor their preparation and ose. Coo-t^iiria also soma iieadlr advice ef Hygiene, or the Way to Preserve Health. Illustrated by numerous testinaoaials from ateful tients who have been restored to health through the anther's instrumentality. Sent post free tor two Stamps, or by letter post three St&mpn Address, Dr. J. A. BARNES, 48, Lonsdale Squara Mmsbury, LoIa.SR, N. GM. 8063—1143—262 POWELL'S BALSAM OF i ANISEED FOR OCK-TGHS, I FOR ASTHMA, FOR BRONCHITIS, í FOR INFLUENZA, ke. This Old Established INVALUABLE MEDICINE has the extraordinary property of immediately relieving Coughs, Colds, Hoarseness, Difficulty of Breathing, Huskineesin the Throat. It operates by dissolving the oft. gealed Phlegm, and thereby causing a free expectoration. IMPORTANT TESTIMONIAL. Dear Sir,—I may tell you that I have used your Balsam for a very long time (both for myself and my family). I think it an invaluable medicine for members of my profession, and have always strongly recommended it to my brother and sister artists. If you think a testimemal from me would be of auy service, you are very Welconw to rilake use of this. I am, Dear Sir, yours truly, LIONEL BLOUGH, Globe Theatre. ASK FOR POWELL'S BALSAM OF ANISEED. igold by all chemists and medicine vendors throughout the world at Is lid: 28 3d: and familysizalls per bottle. Proprletor:- THOMAS POWELL, BLACKFHIAR3 BOAS, LONDON. y Xmdt Ib^vjiGS. Kefe Mwii :r:=- 'I MR. J. A. WILSON, DEINTYDD, 72, High-street, Bangor, A DDYMUNA ddychwelyd ei ddiolchgarwch diffuant i'w gwsmeriaid a'i gyfelilion aa gefiiogaeth haelionus a estynwyd irldo yn ystod ei ymarferiad yu Mangor. Ceir fod rhestr prisiau Mr W., ntor resymol ag y mae yn b,sibl. yn gyason &g ymarferiad dyladwy gelfyddyd, drwy yr hyn yr hydera deilyngu parhad o gefnogaeth y cyhoedd, Tycir Dannedd yn ddihoen drwy nilrom oxide gas, Geilir ymgynghoriA Mr W. o 10 hyd 6 o'r gloch. ME. HARDING, MEDDYG DEINTYDDOL, PEN'RALLT, VILLAS, UrPER BANGOR, Aellir ymgynghori kg ef ya y cyfeiriad uchod (yn ddidal) mewn pob arhos perthynol i'r AL Dannedd. Cyfienwir Dannedd C"ltydiydol o bob math, o un Dant hyd rê! gyflawn, heb boen aac annhwylusd^d i'r gwisgydd. GOiU fod Mr Hardiug wedi cael llawer o flynyddau o brofiad yn Dgwnenthuriad Dannedd Celfvddydol, y mae mewn sefylifa i eicrhau i'w gwsmeriaid gysur a boddlocrwvdd yn nghyda'r defnydd- iau g(,reii. Yrnddangosiad naturiol yn warratitedig. Lleuwir i fyuy ddannedd pydredig gvdag aur pur a'r enumd gwyn a ddarganfyddwyd yn ddiweddar, yr bwn nad yw yn diwgliwio tra yn dyogelu y dant. Rheoleiddir Dannedd Plant. Ymwelir & Hanrwst yn y Llythyrdy bob dydd Mswrbh cynt-af a thrydydd yn mhob mip, JO SI AH HXJGHES^ WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGER, 287, HIGH STREET, BANGOR. TYMHOR Y GAUAF, 1875-6. HYSBYSIAD ARBENIG. Lam pa u eyfiredin y nghydafSilber, Stoves, American and* Gill Warm- Turnip cutters and pulpers, Oil cake Duplex, Anoacaanig, &c. Petroleum ing Stoves, Roberts's Terra Cotta and Corn crashing Mills, Horse Oil, Benzolene, French Culza oil, slow burning Stoves for greenhouses, j powers, and Sheep racks, Sausage Naptha, Fire lighters, Coal savers, See., Gas and Petroleum Stores for Machines. English and American Cooking heating or cooking. Chaff cutters, HYSBYSIAD PWYSIG. Y mae Jdsiah Hughes wedi penderfynu gwoeuthur goityngiad arbenig unwaith yn y flwyddyc yn y dog, barthiadau canlynol o'i faaaach er mwyn cael dechreu pob tymhor hefo nwyddau newyddion, DALIER SYLW !—Y mas y rhan fwyaf o'r Stoc werthfawr a Uuosog o'i NWYDDAU ARYAN, CERF* LUNIAU BRONZE, &c., wedi eu marcio yn arbenig at y Sale him mewn figyrau plaezi, a bydd detholiad helaetu o nwyddau cyfFredin, ynuhyda peirianuau, ac ofFerynau teuluol, ac amaethydaol, wedi eu maicio yn gyffelyb. ANFONWCH AM LIST yn dangos y pria cyntefig ar pris gOitYDKedig, yn rhad trwy y poet i unrhyw gyfeiriad. Fe barhi y Sale hyd ddiwedd mis Mawrth. Ni^fa erioed y fath fantais yngogledd Cymru igael NWYDDAU MOR RAGOfiOL am y fath brisiau. I' .S.-ARIAN PAROD fydd unig deleraki y sale hon. JO SI AH HUGHES, Ironmonger, Bangor. tilt' YN NAWDD DUW A'I DANGNEF, Y GWIJBTO ERBYN Y BYD. IESU N'AD GAM WAITS. CYNHELIR if. Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst a Dyffryn Conwy Yn LLANRWST, yn ol braint a defawd ac arfer heir id Yuys Prydain yn nghadair Givynedd, GORPHENAF 13, 14, 1876. Y PHIF DESTYNAU. l.-Awdl y gadair, ar y pedwar mMur ar hugain gwarantedig, heb too droe 600 o linellau, <! Syr John AVynv- o Wydir." Gwobr £10, gan Barwnes Wilioughby de Eresby, a chadair dderw gerfiedig hardd. 2.-Traethawd, "Tywysogaeth Cymru mewn cypvlliiad & chelfyddyd, a'r moddion goreu i'w dyrchafu.* Gwobr £ 5 o*. 3.—Pryddest, Marwolaetb." Gwobr £ 5 5s. 4.-Itbamarit,"Dafydd&pSheincyn." Qwobr i'3 3s. 6.—Traethawd, It Hynafiaethau Dyffryn Conwy, -Antiquities of the Vale of Conway." C-lymraegneusw. oneg. Csvvobr X4 4s. 7.—Y prif gystadleuaeth gorawl. I'r 40 o rifedi a gano oreu Mor Lawddgar yw dy Bebyll," gan Pencerdd America. GwobrjEI5 15i a Baton i'r Arweinydd. Fe ddisgwylir i'r cor bnddugol wasanaethu yn y Cyngherdd dilynol yn rhad os bydd galwad &rno. 8-Am y Cyfansoddiad goreu o Authem Gyahauaf, "Harvest Anthem," geiriau Cymraeg a SaebO. yr awdwi i ddewis ei eiriau. Gwobr £ 5 5s. Ni wobrwyir oni bydd teilvngdod digonol, &'r ymgeisydil neu ei gynrychiolydd yn bresenol. Y Cyfan-oddiadaui fod yn llaw yr Vsgrifenyddion ar neu cyn Gorphenaf laf, ac enivau y Corau ac ymgeis- wyr ar y datganu, ar neu cyn Gorphenaf 4ydd Rhestr gyflawn o'r teetynnu, enwau y beirniaid, ac ammodau y gyutadleuaeth i'w cael ar ol Mawrth laf ond anfou ceiniog a dimai mewiigtamps i OWEN ISGOED JONES, Apothecaries Hall, ) v MORRIS DAVIES. Meurig Machno," Penisa'rdre, ^sgnfenyddion MygefcL Llanrwst, February 12th, 1876. 8439—897 MR. NICHOLSON kND OPERATIVE mechasioal DENTIST, COLLEGE ROAD, UPPER BANGOR. ii SAINT OSWALD'S COLLE GE, (Between Llanducll10 and the Junction.) SHORT Vacations. Healthily situated at the sea side. Special care taken of delicate and very youug boys. Students prepared for the Army and other Examinations. Inclusive and moderate terms. Superior domestic arrangements. FERN BANK SCHOOL for Young Ladies is near Saint. Oswald's and under the same managoffiftht Parente having Sons and Daughters to be educated will find it advantageous to patronise EoTo establishment yor Prospectuses > address> the Principal, Deganwy Castle, near Con-way. 50