Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Nodion a Newyddion. (

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion a Newyddion. ( I Yr oedd y diweddar Mr. J. M. Jones, Hirwain, heblaw bod yn fasnachwr llwyddianus, yn llenor a bardd o gryn deilyngdod, ac hefyd yn Ysgrythyrwr cadarn a goleuedig. Brodor ydoedd o gymydogaeth y Tumble, yn Swydd Myrddin. Talwyd gwarogaeth uchel iddo ddydd ei arwyl, ac yn ddilynol o bwlpud Mount Pleasant, Hirwain, gan ei weinidog, y Parch. M. P. Moses. Er gwaethaf blinfyd rhyfel deil y "Geninen i dyfu. Mae ceninen Ebrill yn werdd ac iraidd. Erthygl o ddydd- ordeb arbenig i bobl Aberdar yw eiddo y Parch. Silyn Evans ar Dr. John Thomas, Lerpwl, traethiad ar un o feistriaid y gynulleidfa gan feistr arall. Darllenadwy a gwersfawr ydyw can Derwenog, "A glywsoch chwi'r new- ydd?" Nid oes lithxicach na naturiolach. I awen nag eiddo y bardd o Lanerfyl. Gwyr Cymrodorion Aberdar fod Mr. W. Bryn Davies, o'r Barri, yn awdurdod ar dafodiaith gwahanol barthau o Gymru. Yn y rhifyn hwn ysgrifena yn hapus neillduol yn iaith lafar Bro Morganwg ar "Y Stiwdant." Gellid tybied fod y gymanfa ganu mor boblogaidd ag erioed yn ein plith, yn enwedig yn Nyffryn Aberdar. Dyddorol fyddai gwybod faint o'r cyf- ryw gymanfaoedd a gynhaliwyd yn y cwm cerddgar hwn yn ystod y ddeuns ddiweddaf. Merch Cymru a chwaer ieuangach y gymanfa bregethu yw y gymanfa ganu. Dywedir mai yn Aberdar y'i ganed, ac yn ol pob tebyg yma y bydd farw, os oes tranc yn ei haros cyn y dydd pan y plygir y ddaear i fyny fel dilledyn. 0 herwydd prinder papyr bydd raid I cyfyngu congl y beirdd yn y "Xeader" o hyn allan. Am hyny da fyddai i'r beirdd gwtogi eu hedyn ar fyr. Apeliwn yn arbenig at y galarnadwyr, y llon- gyfarchwyr a'r rhai y mae en cynyrch bob amser yn "Gyflwynedig* i rywun neu gilydd i fod mor fyrwyntog ag y medront. Os na wna ein poetau lyffetheirio yr awen bydd raid iddynt dalu am adael iddi fathru y borfa gyfyng. Mewn geiriau ereill bydd raid codi tal am gynyrchion hirion.

-___------COOD TEMPLARY IN…

ABERCWMBOI JOTTINCS.I

BETHANY'S NEW PASTOR.i

[No title]

MOUNTAIN ASH EDUCATION COMMITTEE.

LOCAL MEMS. j

Advertising

ABERCYNON & YNYSYBWL MEN COURT-MARTIALLED…