Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Ar Ben y Fen tail.

Bankyfeliu Notes,

o I Chokcy a'i Denlu.

- -«*— Lljthyron Oliokey and…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

-«*— Lljthyron Oliokey and Co. At Olgggdd y Carmarthen Weekly Reporter. Ma. GOI,Ar ol darllen y ddau lythyr oddiwrth Chokey's Chum" a Canolwr," vr oeddwn yn teirnlo fy hun yn rhyfecld gymmysghd. Yr osdd rhywbeth yn debyg i r teimlad a feddienem pan oedd fy mamgu yn adroddj ar nosweithiau oer a thywyll y gauaf, jstoriau atn bwcioet, i(ysprydion drwg," canwyllau cyiff," a chwii bendith y maman," &e. Yroedd rhyw deimlad cuius iawn wedi fy meddianu. Ar rai prydiau safai fy ngwallt yn syth ar fy mhOl, yna codwn ar fy nhraed gan edrych yn wyllt oddiamgylch pa le i redeg. Cymmerais ddraehtiad da 0 ddwfr a theimlais ycliydig yn well. Yna eisteddais i Jawr i dreio rhoddi rheswm dros y fath deiwladau dychrynllyd. Dadleuwn ynof fy hun ai bweied neu ryw- bet'n cyffelyb oeid Chokey's Chum a'r Canolwr yma. Galwai un o honynt ei hun yn myth. Mae yn rhaid eu bod yn m, dlu ar rhyw syniadiu ofergoelusneu ni fuasent byth yn j-sgrifenu y filth lythjmn bradychlycl. Yna meeldyliem nad rhyfedd fy mhob yn dychrynu am fod y fath gyramcriadau i'w cael ar ddiwedd v hedwerydd gaiirit ar bymtheg. Pe byddai y fath frad wedi cymmeryd lie yn amser tywyll y Canol Ocsoedd," neu gan rai 0 drigolion tywyll Affrica, ni fuaswn yn rhyfeeldu. Ond yn Nghymru mae hwn weeli cymmeryd lie, a chan un sydd yn awr yn byw yn Bankyfelin. Mae dafad ddu ym tnhob gorlan, a hawdd yw adnubod hwn. Ar ol i mi gymmeryd swper yr oeddwn yn methu peidio meddwl am Chokey's Chum a'i gyfeillion. Mediyliem pa fodd medrc-nt ddangos eu gwyneban ar ol sathru, clvvyfo, a bradychu eu cyfeillion mor Yr oeddwn yn meddwl 11a fyddai Chokey's Clitim ar ol gwybod pwy oedel, yn cadw ym miaen i ysgrifenu i'r Heportev. Ond hweh i'r domcn a'i- ci draehefn at ei cawj-Jiad felly yntfeu Ar ol meddwl fel hyn ae fel arall nes i'r hen gloc wyth diwrnod daro tri-ar ddeg, mcd iyiiaia mai goreu a fyddai i mi fyr.ed i orphwya, tr tawt-lu ychydig o fy mcrldyliau dychrynedig. Cyn hir cysgaia, no yn fy nghvisg breudwydus rhywbeth fel hyn :-Meddyliwn fod "Chokey" yn caru "a pretty laas," a'i fod ar fwriad priodi. Meddyliwn ei fod yn garwr cyson, a bod ganddo lawer o ffordd i fynsd. YrcedJyn myned trwy dywydd garw fel y teg, a'r ymddangosiadau ailinol yn bobpeth ddisgwylid oddiwrth un a fwriadai yn fuan gymmerycl iddo ei hun wraig. Meddyliwn wed'yn fy mod yn gweled y brisdas- ferch rhinweldol gartref gyda'i mam. Yr oedd yn llawn i-red,lylittu hapus a gobeithiol iawn am y dyfodol ei mam a hithau yn gwneyd paro- toiadau mawi ar gyfer yr hapus ddydd pan y byddai gwrthrych ci serch a'i gobeifnion wedi d od yn eiddo ideli. Pob awr yn gwneyd iddt deimlo yn fwy hapus, nea yr opdd wedi gwbl annghofio fod yn yr hen i-d trafferthus hwn in hslbul f) gwbl. dim ond iiav.-enydd id 11 o bob tu. Yloetld pob pellh yn ymddangos iddi yn llawu 0 brydferth wea. Yr oedd music iddi hi hyd yn nod yn swn traffic yr heolydd. chwibaniadau y gweithfeydd, murmur y mor. a chlocs ci mham. Ond yrmgodai ei sercuiadau, dyblai y prydferthweh, chwyddn ei llawenydd, fTorlitai ei theimladau pur, allamai ei chalon mewn dedwvddwch, pan feddyliai am unoedd yn byw yn mheltref bychan Benkyftlin, ni fyddii prydferth- weh mewo dim oni bai hwn Rhyfedd I Hwn oodd Chokey Meddyliwn weel'yn fy mod yn gureled Chokey ived;Ile I stop drop the curtain Ni allwch, Mr Gol., ddai dysgrifiad o hyn ym mhellich. Ymataliaf. Yna dihunais, ac wele, breuddwyd oedd. Dywedaf wrth "Chokey's Chum" a'i holl deulu am beidio meddwl nad oes neb yn eich adnabod. Ydyw, y holl bentref yn cich adnabod. Ydwyf, Sec., CLGDiioprER.

o I Cltokey.

Ferryside and District Gossip.

Llaiidilo Petty Sessions.

AV II ITLA Xl)7 '

LLANDYSSUIJ.

[No title]