Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Ar Ben y Fen tail.

Bankyfeliu Notes,

o I Chokcy a'i Denlu.

- -«*— Lljthyron Oliokey and…

o I Cltokey.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

o I Cltokey. O Chokcv bach, pe-i-Jia bud mor ddwl a threio euddi) dy wanh drwy anfori y fath farddoniaeth salw a brwllt i'r Reporter. Nid ydyw y Reporter wedi cael ei wneyd er mwyn i'r fath bethau cas i trael eu dodi yiid-lo. Nid vdwyt ond rhyw gorach 0 A tliilp o falchder. Caidi bach, pryna botelaid o'r Ftwff yna mnent yn ei alw yn "Edward s llarlenr peth da rhagorol yw er mwyn gwneud y evrallt dyfu. Mae drueni gwel'd copa dy ben heb yr un gwalltyn 'arno, ac yr wyf bron credu ambell waith, wedi diirllen dy lythyrau a'th farddoniaeth yu y Reporter, fod y tipyn synwyr sydd yn dy ben wedi dianc rd'an trwy y man hwnw. Yr wyt am ddangos i ddarllenwyr y Reporter dy fod yn dipyn o fardd, ond druan o honot. nid wyt yn d'all mwy am farddoniaeth na thwrch daetir. Fe buaset yn dangos mwy o gotn- uliments pe buaset yn dodi yr enw canlynol wrili dy farddoniaeth, sef Cardi'r Bardd," na dodi y fath air a" Chanolwr." Tydi, yn ganolwr, y creadur celwyddog, pe buasai y tipyn lleiaf o alia neu awdurdod genyt buaset wedi iransporto fy nghyfaill, Agricola," i fynyddoceld oerion y lleuad i gadw cwmpeini i'r dyn a'r baich eliain." Cymmer gynghor genyf 'nawr, Chokey bach, oblcgid ti yw vr adyn sydd wedi ysgrifenu y darn barddoniaeth yna i'r Reporter dan yr en w "Canolwr." Dyma'r Cynghor, "piid a bod yn fel yng ngwyncb dy gyfaill, a bod fel y d- wedi i ti droi dy gefn arno." A thithau, y Defender of Religion," y 'sgidenyn dimsi) paid tithau galw'r fath enw mawr arnat dy hun. Ti yn Defender of Religion," yr asyn twp, fe fyddai yn well g-nyf o lawer i alw flwcen yn Defender f Religion," na ti, y cadno sly. A gwranGo, paId a defendo creaduriaid mor gas ac enliibaidd a'r hen Chokey." Ychydig 0 linellau, cyflwynedig i Cardi y Barad Easy Clocs." Ali at. I the Chokers," we've got them hold fast, LMiggivi,,g each other, they're beginning to blast; Wiio tire t'ley ebai m'inyw ar ben wal yr ardd, Oh 1 Wil bach Mammo a Cardi, y Bardd." One turns the handle, t'other beats the drum, Out come Canolwr" ani "Chokey's Chum." These spalpeens, like snakes, they wriggle about, Bah! you must know 'em, they've both upturned snouts. Dydd Pul the dyn bach in tfdi-aott is dressed, As if he were singing Bankyfelin is the best Ah, look his Lordship comes strutting along With the air of a swell on the Bois de Boulogne. He's been yelling this morning, you see by his face, Wot for you laugh ? you say me can't sing bass r" A conductor, 'tis poir Will's ambition to be 'Twere as well for him to think of swallowing the sea! For his recent attempts met derision and mocke, And he fell from the stage styled Eos y Clocs." He lay on the ground in the throes oi despair: By a few men this mortal was placed in a chair But someone veiled out, "Shove him undtr a pump Diawch erioed 1 good idea for he awoke with a jump. Who's this conies along, why, 'tis "Chokey," I swear, *yhich assertion is proved by an o^Jf^e^of hair. jnvince you inatantci us craeirv within I Cardi's head, minus the free flowing locks of the bard, fae yn debyg ofnadwy i bledren o lard. Oh, the shivers tlie terrors of that ghastly fight! Where's yer Harlene 1 thou spalpeen, thou bagful of spite. These chaps their think clever in rhym^, Thoy tickle the vulgar, but not the sublime; Those last few words in verse I've, too, seen before, Penned by Moore, Burns, or Shelley, or a po°t of yore. That Chokey ia from a sister county is a fact well known A scrubby lot of ppoph for meanness renowned This characteristic he bas shown now of late In lh9 mean, scrubby things he has said of his mate. The asinine tribe say his poetry is rot, Some sickly stuff shot out from that horrid, bald spot; That 'twal cemyleted by two he dare not deny, Although he's an adept at telling a Nawr, yr hen Gurdi, paid bod mor gas A dangos dy ddigofaint yn mw-stwr mor fras A paid a dyweyd rhagor am Agricola," Rhsg ofn y cei rhagor o pills yn dy I dy tfrynl 'rwyt yn actio yn scrwbeeld a men, Yn ei wyneb wytyn dingos yn nice yn dy woo Dropa dy gelwydd, dy fwstwr, a'th swn, Oblegid nid wyt ond fiddling fool A thithaa'r Defender," y brolgi bach Jy, NiJ wyt ond rhyw asyn wedi myned yn etrpy Dy waith mewn yd, y dig fydd g tvaeddi fresh cocs," A'r enw ro'f arnat fviid I Eos y Clocs." Yr wyt fel boneddwr yn gwi<g;> dydd Sul, Gan ofyn i rhywun, Oh, how do y'er feel ?" A'th olwg yn surach na dail v pren Box," "O drychweh medd rhwyua, dyna ''Eos y Clocs 1" 3 Will veneers with French polish and fiddles with tools; 1 To him other fellows he thinks are but fcoln; This snobby big bug doth his friends sly snut), And they think him 115 more than a in a tub. The belligerent propensity in Cardi's well known, As a slogger and pegger he's a fellow renowned He fought gainst the Boers down in the Transvaal. He was shot in his perfedd a mi fuodd yn sul. Cardi, 11 satcl thj Sergeant, "you're not half a man" o j '■Shut you up," said the cal(jj nae not care a 1 But the Sergeant knew his private was fond of his brass," So he said, Here's a tanner,' take charge of that, ass, The English were firing and the Boers were yelling. And Cardi WJS bolting towardi Bankyfelin; But he was "nabbed" by the Boers alll into quad hauled, They scraped off his hair and now he is bald Said Chokey to hii busy chum, We soon will pluck our pigeon But first we'll go down to St. Clears, For the Defender of Religion." They met the Defender "—his fiddle face beaming; "Ilailo, chums," said he. "how are yer this evening P" Said "Chokey" to him," let's have less of that yelling, And come with us now straight to Bankyfelin They reached Bankyfelin 'bout two in the morn, And found to their horror that" Agncola "as gone So they said t) each other, Let's have a good spree! We'll go up and play havoc with those "Aquihe"; But AquiJa went for 'em with talons and beaks. And pecked tile Defender Oh his groans and his shrieki3 Oh, take me to Mammo," said Defender aloud, Said Chokey," I'm afraid you'll te wanting a shroud So they bore him home quickly and put him in bed, And early next morning Will Mammo was dead Now, Mr Editor, who d'yer think takes the bun ? Agricola," "Canolwr," or Chokey's Chum ? The latter two fellows, Fo envious and fell, Should be put in a cannon and blown into Yours truly, IANTO TRWYN PWT. [We are compelled to omit the latter portion of this poetry, consisting of 35 lines. They are of rather too scathing a character.-ED, C. WR,]

Ferryside and District Gossip.

Llaiidilo Petty Sessions.

AV II ITLA Xl)7 '

LLANDYSSUIJ.

[No title]