Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

1 r Ben y Pentan.

---» Death of Alderman David…

Nodiou o Fro Cathen.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodiou o Fro Cathen. AT Y GWAS BACH, A wyddost ti y rheswm paham fod Dafi'r Gwas cyhyd cyn dyfod yn ol i gymydogaeth y Pentan ? Y mae rhywbeth nedlduol o le neu mewn Itaw gydag ef gelli fentro, cyn ei fod yn para cyhyd o gartref. Y mao chwant suspecto rhywboth yn ei gyleh arnaf; a dywedwn hyny wrthyt y fan hon, Pe gwyddwn nad insultiwn of os digwydd iddo ddyfod i wybod rhyw bryd am y brophwydoliacth hon am dano." Tybed ai nid ydyw ynghylch un o fargeinion y saith-a-chwech? Look out ar unwaith y Gwas Bach, er mwyn i ni gael parotoi ein revolvers yn barod erbyn y daw yn ol o'i honeymoon, a'i fortune gyda ef. Caiff y cyfarchiad priodasol Ar noton y ball Yn yr Reporter i* Ilall Ar ol i'r par i dd'od yn ol. Tebyg fod yr uchod yn -wirionedd i gyd am Dafi'r G was-was bach, slipiodd yntau dros y bwrid o'r diwedd, gan nad pa mor ieuanc ydoedd. Y mae gweled un mor ieuanc ag of wedi myned, wedi peri ychydig gyffro ynof fiouau hefyd tua'r cyfeiriad hwn. Yr wyf wedi gwneud ffansi o un ferch fach borl iawn, ac y mae wedi dyfod mor agos at fy nghalon, lies peri i mi ganu ychydig ynghylch sefyllfa iechyd fy nghalon t3 y tuag ati. A chan nad ydyw cariai yn gywilydd, ceisiaf adrodd yehydig o'r helynt i ti y fan hon, dymunaf ar i ti fod o ryw help er dwyn hyn oddi amgylch, os bydd yn dy allu, ryw fodd ti gci wybod beth ydyw ei henw, a phwy vdy >v v tro nesaf, os nad ydwyt yn guesso eisioes. ¡(w,n h Hi ein merch ieuanc Sydd yma yn y fro, Tu hwnt i bawb a phobpeth Mewn byd hyd hyn o dro Mrte'n wastad ar fy meddwl Trwy ddydd a chydol nos Ond 0 pa fodd egluraf, Am hyn i'r feinwtn dlos. Rwy'n heffi y ferch ieuanc, Nis gallaf ddyweyd paham, Os nad ei gwenau siriol Gynneuodd ynof mam A heno sy'n wastadol Yn llosgi yn ddidrai, Ond 0 pa todd c-gluraf I'r feinwen fel y mae. Rwy'n hoffi y ferch ieuanc, Nis gallaf beidio lai, A dyweded pawb a tyno Os hyn sydd ynwy'n fai LIawn ydyw o bob rhinwedd Er gwneuthur cymhar gwir, Ond 0 pa fodJ (hngosaf, I"ocl hyn am dani'n wir. RwV'r. hoffi y ferch icuanc, Mac hyn yn wir i chwi, Ond 0 fe garwn wybod Os hi a'm hofli i Pa fodd y mentraf adrcdd I'm meinwen o fy nghwyn, N eu pwy a garia'r newydd Am danaf yn ei swyn? Rwy'n hoffi y ferch ieuanc Yn glir dangosweh hyn, Efalhi fod y newydd I'm mdn wrn hoff yn syn Efallai cydymdeimla A'm dymuniadau gwan, 0 pwy a wrendy arnaf, I eiriol ar fy than. It wy'n hoffi y ferch ieuanc Gwnaf adrodd hyn fy hun, Ni phwysaf ar eiriolaeth Y gwan a'r diddal ddyn Os I) nw a roddodd gariad Yn rtddfol dan fy mron Paham rhaid In wy ei gelu ? Dywedaf withi'n lion. Rwyn.n hoffi di y feinwen, Al,te hyn yn wir i ti, Ac 0 mi gnraf wybod Os ti a'm hoffa i li'm gwnei y dyn dedwyddaf Sydd ar y ddaear hon, Od ateb gwir dderbyniaf I gwyn iy nghaion drom. I> .0 j- of _1_1:01_ u"J! < _L Dafi'r Gwas, fel pan ddel yn 01 y bydd yn gallu ateb drosto ei hun. Sef yw hyny, bod ami i frawd vu nghymydogaeth y Fro, yn crio yn arw o beth yn ei erbyn of a "Llais o'r Fro," am ein bod yn methu dod mewn iaith ddigon gramadegol i foddio eu highly intellect hwy, a'u bod yn llurgynio hen iaith anwyl ein mham yn druenus obeth, trwy ei chymysgu a iaith ein cymydogion, pan yn c€ isio scribblan tipyn i'r Reporter ar droion. Pity garw ein bod yn gwasgu cymmaint ar "stomacli," y cyfryw reformers, onide Was Bach,, beth wyt ti yn ei feddwl? Dywed wrtho Fod yn rhaid i ni wella ar fyrder, Neu coilir hwy-hefyd y Reporter." Dywed wrtho hefyd, bydd hyn yn newydd da iddo," fod yr head Boss o'r reformers hyn wedi cyhoeddi sefydliad yn y fro, er dysgu Cymraeg Abel Hughes, ac nid Cymraeg Wil Bryan, « Chwedl Boss Felly er mwyn heddwch yn y gwersyll yn hwy na dim arall, dymunaf arno ddyfod iddi gyda mi. Ni fyddwn ond dwy noson brin cyn dysgu yr oll a fedd y "classiCal titail hwn, gan ein bod wedi pasio IV safon Owen z5 M. Edwards eisioes. 0 ie, bum bron anghofioy dywed wrtho eto, am ddywedyd wrth olygwyr y Reporter am hatchio aden arall wrtho ar unwaith at y tair sydd ganddo yn barod, fel y bydd ganddo ddau bar o hooynt y mae digon o bluf yn yr otJicc i' w stickio arni yn y man. Gan y gwyr Llais o'r fro y bydd yn rhaid iddo hedfan yn bur uchel o hyn allan, o herwydd bod y fro yn Hygadu yn ddiogel ar ei ol. D.S.-Cofia ddanfon ar unwaith at Dafydd, ynghyd a'm cofion caredig tuag ato. Terfynaf yn awr, gyda gorphwys hyd yma o ofal arnat y tro hwn. Bydd wych, Was Bach. LLAis O'R FRO. -¡. Mawr y canmnwl sydd am gyfarfod llenyddol a chystadleuol y College a gynaliwyd y Groglith ddiweddaf. Clywais rhai yn dywedyd gyda thon hiraethus, "0 na byddai'n lith o hyd "—gwyr y te, ac nid gwyr y lenyddiaeth yw y rhai hyn, cofiwch. Cyfarfod o'r iawn ryw ydoedd mae'n debyg, ac nid yw yn rbytedd yn y byd hefyd, gan fod gweithwyr flpyddlon a rhagorol yn y College. Iechyd i'w calonau, "a gwyl o lawn hwyl" foiddyntyflwyddyn nesaf eto. Y mae ysgrifeniadau ynghylch Dic-Shon- Dafyddiaeth, Llandilo, wedi peri cryn sylw y dyddiau diweddaf hyn. Gobeithiaf y ca yr effaith briodol ar blant y lie, fel na fydd oisicu i ni mwyach fyned yn ol at ein tad cyntaf, fel y gwnaeth ein brawd gan honi ei berthynas ag of trwy ei alw yn Adda Jones y Cymro," er eu hargyhoeddi o'r gwendid mawr hwn, trwy ddangos iddynt henaint, awdurdod, a phwysigrwydd yr hen iaith anwyl. Ond pa faint bynag sydd i'w gyfrif am lioniadau perthynasol y brawd hwn, ni fyn y "town folks" eu hargyhoeddi; i-Ilaid yw i Lais o'r fro." Sarnu yr ychydig b' aesneg sydd ganddo ar droion tra'n dyfod i gyfiYrddiad a'r criw. Pa bryd derfydd hyn tybcd? Ateb-Ar ol cael y cyhoeddiadau Cymreig oil i ddarllenfa gyhoeddus y lie. LLAIS O'R Flto.

Advertising

Elim, Caerfyrddin.

Gwynfe Eisteddfod.

. Ysgol Mydrim.

Bankyfelin Notes.

Ilanegwad Parish Council.

The Great Need of the Age

Live Fish in a Woman's Stomach.

A STATEMENT BY MBS DAVIS

Is Llandilo Dic-Slion-Dafydd…