Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

1 r Ben y Pentan.

---» Death of Alderman David…

Nodiou o Fro Cathen.

Advertising

Elim, Caerfyrddin.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Elim, Caerfyrddin. Dydd Sul di wf ddaf cynalicdd yr Eglwys uchcd ei gwyl pryd y pregethwyd yn afaelgar a galluog gin y Parch J. Rees, Cwnollynfel!. Daeth torf 0 bobl i'r oedfaon, a chafwyd dydd a hir gofir. Dechreuwyd y cyfarfodydd gan Mri Tom Richards, Seiriol Williams, a Lloyd. Nos Lun uaddododd Mr Rees ti ddarlith enwog ar Adoi.ibezec a'i bedwsr byi bawd Dyma un o'r darlithiou gJreu draddedsvyderioed, mor ddoniul ac eto yn Hawn o wersi, yn gorfodi dyn i chwerthin, ac yn dingos gwirioneddau a hr.wliant sylw. Yr oedd y capel prydferth yn llawn, a'r pynulleidfa barchus wrth eu bodd. Y Mw enwog, parchus, a chared:^ lanwodd y gadair, he mae'r derbyniad gwreeog gafodd yn dangos iod idJo le dwfn yn nghalonau pobl y dref a'r cylch. Dangoswyd parch neilMuol hefyd i Mrs White (hawddgar briod y Ma-r) Cymerwyd than yn y diolchiadau gan y "archedigic-n Professor Jones, M.A., D. S. Davies, E U. Thomas, Oadvan Jones, D. J. Thomas, a Mr Henry Howell. Y.H. Taflodd Mr Howell awgrym a gafodd d lerbyn- iad unfrydol, mai dymunot fyddai cvflwyiio i't Maer Anerchiad hardd ar derfvn y ddwy flynedd o'i wasanacth i'r dref J11 y cymmeriad o Faer. Hyderwn y cymerir y reth i ystyriaetb, nc yn sicr hydJ pawb yn unfrydol er cael hyn oddi amgylch, ac ni fu ericed neb yn deilyngach am barch o'i fath. „ T r Gwtlsom yn brej-enol y Parch J. D. Jones (gweinidog y lie) J. Harry. Old College School Evens, Tlv*]),t-hju Dr a Mrs Morris, Naat- garedig Mr Huberts, Old C illege School Mr a Nlre Isaac, a 11" caill 0 foneddigon a boneddigesau y dref a'r cylch. Clywsom fod dymunmd am gael yr wyl yn fiynyddol o hyn allan, ae fod vr enwog Elfed i fod yn Elim Sul a i inn y Pasc- 1897.

Gwynfe Eisteddfod.

. Ysgol Mydrim.

Bankyfelin Notes.

Ilanegwad Parish Council.

The Great Need of the Age

Live Fish in a Woman's Stomach.

A STATEMENT BY MBS DAVIS

Is Llandilo Dic-Slion-Dafydd…