Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

St. Islimael's ParIsh Council.i

' Ferryside and District Gossip.

Publications.

IFERE Y SIDE.

LLANDISSILIO.

ILlandilo Urban District Council

LL AN I) YFE IS ANT. j

TUMBLE. |

Llandilo Board of Guardians.

Llandilo Parish Council.

Presentation to the Rev W.…

Newcastle-Jimlyn Petty Sessions.!…

"'--"',----"'--...J-------""-----.---.--,-"'"----,--.-,-----""'-A…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"J A B B R G \V ILI. CVNHALIW'YI) CYF.U;I'O;> CVNGHOU PtwvroL Y l!o ueh ;d nos Ian, yr yrt yr Ysgoldy Cenediaethol. pryd yr oedd yr boll aeiodau yu hrCE(lt)\ Od(li eithr Mr William Israel Evans Cymereeli yr Is-ga.ieiiydd (Mr B. Jeremy) y gidair. Darl!enwyd cofnodion y cytsrfod a gynhaliwyel lonawr 16og, a chadarnNiwyd hwy aethpwyd yn mlaen a'r gorehw-yl u delewis swyddogion. Cynny £ iodd Mr J. Thomas, a eiliodd Mr Even J'-nes, fod Mr D. Davies, Rhydyrhaw, i fod vn gadeirvdd am y d,i v f,)d,) i. Cynnygiodd Mr J. Williams a eiliodd Mr William Phillips, fod Mr B. Jeremy i fod yn is-gsdeirydd. Cynnygiodd Mr L. Evans, a eiliodd Mr ii. Jeremy, fed Mr J. G. Dalies i barhau yn Ysg. (clerk), ac i fod y cyfaricd i da'ti y diolchgarw'ch gwre?ocaf id do am ei !a^"r y fiwyddyn orphcnol. Cynnygiodd Mr 1. James, a eiliodd Mr William Miles, fod Mr 1. Lvans i birhaa yu drysorydd. Y'r.a gofynwyd i'r C.ideiiydd am attebiad oddiwrth Mr D. Prosser (arolygwr yr ¡,eul) i'r penelerfynia-i a ba.iwyd mewn cyfarfod a gynhiliwyd nos Iau, vr lGet; o lonawr, set ei f.)d i gyweirio v bont fechan sydd yn gro-s i'r heol ger Quarry Lodg?, nc i ddymuno areo i w hagor, f C i eldyweyd wrtho y byclehvn yn anfon at v Cynghor Dosbarth os na wnaifi hyny. Yr attebiad oddiwrth yr arolygydd oceli y buasai efe yn gvfrifol am unryw golled, ac y buasai yu eu taiu o'i dic-jHsu ei hum lVimhii rnrvi nad oedd yna yn attbiad ()c,(lùha'Jl i'r cr odehwith yr arolygyeid, ac ar ol yehydig tiirael pur wrcsog ar y mater, cynnygiodd Mr William Phillips, a eiliodd Mr II. Jon&s, Brynari, ein boel yu galw sylw y Cynghor Dosbarth at y b-ni ger Quarry Lodge. Cyr-nrgiccld gwelliant g^n Mr T. Enin., a eiliodd Mr Wiiiiam Miles, oiu boel yn gohirio hvr.y hyd nes bod achwyniicl yohwanegol yn ciel ei wnoyd. OroiJ y guveliiant :—Meisiri T Tiiomss II Jones, Crychiau J Thomas J Williarrs T Evar.s William Miles a J G Davies. Dros y wreidJiJI — Ewxi J. ii,-s T Lewis B Jeremy T James II J> nes, Brynari; a William Phillips. Cynr.yg-oekl Mr B Jeremy a eiliodd Mr T Thomas, at, fod Mr Tom James, LLttyrwithig, i csod pontbren a cianlbiw droll y nas t ger Aberdcliuddwr. Cynnygiodd Mr Wiliiim Milc-s, a eiliodd T Tliomae, fod Meistii Stephen Thomas, J D Jenkins T Evans, a Thomas Jonjs, i fod yn orcr.<errx 0".nny^Vcl Mr William PhiLips, a eiliodd Mr J;,ines, fod y cletk i -,iiu Lob Ilyfrau peithyniol i'r phvyf,

—^-Fashionable Wedding at…

ELI l, FF Y X X 0 X D D R…