Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

._---_------___-__--------_.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

rankyfelin iNotes. Y DAITII I (iELLYWEN. [Wt arc ol .ird to omit this tale this wick or aotuuot oth^uifi-.uent space. It will appear in our t ct. issue.—ED. C. W.R ] -0- V >F- c-ynti&liwyd con e:t a awr- i',t- y;< ,• • M%, "rini. Y; Ot ddwn wedi y; ii'tpn nm jr sc. eg y?n.->, i-anys g\ yti<l-n j b', aii i mi Iwyddo gnel notes yno, both tivi-r.ag p.tn y c;>nec»t. Clywais fed un wtdt ly n; gwt*: ya snv hefyd. Yr ocdd hwn weai cyhofeUdi uwcb ty roheii rhywhcth tebyg i hyn :— (),,¡ daw Agrioola lawr i'r conceit, May G-h, bydd i ehwech o toys goreu Mydrsm gydio yn ei war a i da flu i'r aion." Yr. wir, iaith coward ydy w hyn- y-is. dr.es bosib fed eisicu chwech o foys cryf fel sydd yn MytHra daflu un dyn i golli. Ond pwvddwn mi;Y¡:JfhÍ;1.dordd, ord er y ewbl yi yi initli Alii wedi i mi fy mod yn :.vv o d-iva << !awe; r.ad oeddwn o'r hi,ten. Y eth evniai v. ars oedd rn c- ii i fy hyd ar unwaith. ond er cc yrr.eetjn, four £ n>t noth:» g oeddwn er hy •. Ha, ha, y asae A^ricola. frawd, y 11 gYllt gwr o nad jdwyt ii Wfdi fiddwl eii- ■ Yr oedriwn yn gwybodyn rtit dda p. a »\ d.Ui t.c.b yn M\ drim yri fy adnabod. Pari yn ne.sU qeri! v» un o'r tafarnau gwelais chwceh o I'tchgyr. M-, diimy,: tu allnri, yn wirar y cyniat !«K.ddviiais ;o. i y chwach oedd y brawd hwn yn s-,n diryt,.t (»nd tredd fy <-f»su i'r c'ft trod arrdl yn hoilol, pan glywais y ocehgyu yn Koftn i mi ddyfod fewn gael ghnuel o ddiod yr C,Jildlllrp,(:r! XXXX. Wcdi yfed v g'ahied teihum alltn aa dro obbgid yr oedd yn jhy gyunar eto » fynrd i'r concert. Yr oedd pool Mydrim yr. liawn qfiro 1 gyJ. \Jewn un o'r lui yr oedd inerch ieuunc- yn inetli'i yn i.Lifi a dodi ti gwalit wrth ti bod J, tcbyi fod hon yn n cdiiwl cwrdd a hwn a hWiI vn y conceit. Mrwn ty nrail yr otdd i.-auhgen a'i rnousiritbr. me.< 11 dr.u o H n it>' pater.t hair eurlere. Wedi cerdded ;:m ychydij: o amgylch y pentief gan •vvrandiuv ac eurych t:r bob tu am ryw note, daeih yr srostr layns d i'r concert. Yr oeddwn wedi pe;id.ifynu os byJhi y gwr oedd yn fy inygwlh b2;,tl-;hnol yri y concert, eistidd gerllaw iddo. Oud siomwyd fi yn y cyfcirbd yns, nid oedd u yu t/ie.?fiiol. \S oii i rnitisUdd yn un o r !:ont scati- t'iv^v.is naawr tu ol i tiji. P V, odd jn t:cd*.v y fath row, ond rhyw las-Iintiau o'r pysntht-g i'r Dgain. Yn r.eddwn yr. tcirclo chwant r-dii tatcn neu dd.vy yn wddf pnb un o horrnt () i (J G i" syndod i if i dyr.it fiavreiwch ar unwaiih, yr ofddwn "11 teindo fid pe byddai rhyw fa oh hittry faw r ar itcth ach sodd y fath da vtlwch mawr ? \YVdi cdry.^li tsi cd R'.veiwn fod y wr s'r got l-.s yno. Wdl done, dyaia sort o ddsnion sydd fwy«f o cisitu saewn concat", yn <?n*.vedig ni vn I'ankyieiin lie inae cymtnaint o raw. Yin end odd rhyw un ar ei draed a chynygiocll fed Mr E nt Howed, Ptnri,e..l, i gyaiuieiyit y gadair, eiiiwyd a p!i?siwyd ef yn unfryfiol. Yll ol fv mini i ■! phawb «, £ •;U yr of*dd y right man in t5;e right p» Yna tlioddodd y cad<-irvdd ataeth fer ond p rpssol. Y ca cynygiwyd Mr liowellts, Caerllegan, i fed ya gmdictor. Dyma restr o rai gyrnerodd nr yn y tor;cest —Mrs Kers (Llinos Taf), St. Clears Misses Evans, Plasygwer, St. Cleats j Mi. L. Job: St. Clears Lewis and John, St, a rs. iiisti, Miss Phillips, Mermaid, a Mioses 1 hoicas, Dfrry Wedi tcrlynn y 1st part o'r prograxmc ihoddcdd y conductor 5 m-Tiiites interna!. Yiw, d?na tu-h i'r drw«i gan loeci'i o'r Aqtui Forth. Ynystody 5 minutes cyoygiodd y conductor fod un o'r Parish i -n:,ud ,p,-e,,h. Y'na cododd v l'aiish C',¡..l:ilior ar ei drted, a th:"l1HI ran (;i f\rH.th Yi wyt ya fakh iawn fod Miss Phillip*, ddoch, •■vrd' dvfo-1 i :atiu y creadar ('í:ép.uing piano) mor di. dtioch yr wyf fi yn oredu fod y byohgwi hyn yn OHIIU yn dda. ddo:h, enna'n gryf, ddncb. Yr c," d digan 0 ttwr ganddyn- ddJdl. Ond y merehod yi, Yr wyf fi jm m»i!du or glust da yi, (t-Ltnl:, ddo,-h, Yr oedd v merched yn i\~±is a? yn dywcyd y gcitiau ni"r pglur. Yr oedd y pan Jerusai m yn dda iawn, ord yr un oVn ni yn h jfli odd yr un yn eon am garu. dd e'i. 0, ie, io, ddoch, earu. yr wyf fi wedi bod ya caru, ddoch, •avv;i* gwaitb, ac yn earn 11awer ircrch. Pan oedd'AT! ni yn ^w?ld ainin]! i feroh yn y Hair, dd-xh, dln fcrch bert oedd hi, wedi gyda hi gafrref yr oedd y ty yn aniben dros ben. Un anI!, di ■•oh, oedd yn edrych yn blacn i-iwn yn y ffair, oiid yn ei chartref clyna forch lan oedd hi. Ie, ie, <d ch, ddo»-h. dynt ftl raae ddi gvda'r inercheci, ddor-h. Yr wyf fi :m r 'ddt un cytighor bach i'r cjr*rched diocb. Pan ewch fanes o'r concert I eio, peidiwuii c .dw ctwr, yr wyf yn fuddlon i thwi ga'u, ddoch, oml peidio cad-v i), t%it%r wrth garu, oiiiae, ni chaw a j$ot>iert yæ" byth wedyn, dJürh," Yna eisteodoe'd lawr, yn wir yr oeddwn i wedi enjjvo aracth y brawd i'r cim, a dwy i duiin yn cr-du Dai nad er.joyodd pavsb with wvandaw ar ei oraeth symi pa.od. (Nid un eleight ar y brawd fy rac-1 yn id-odd ci a»arth ft-1 yr a Jroddocfd ef hi). Yn yr nl nart o'r programme, Hid oe id ilor ddistaw a'r un Yr wjf or luni fed John Barley Corn yn shwysuo rhsi fod rao» dnvol eg o'rblaen. Wedi g-Tpbtn yr items cedd ar y progratnnic, cynnygiwyd diol-hjcarwth gwro-.occaf i'i eadcirydd tifil lywyddu mor ddi, eiliwyd ef gr-n Mr Tl.oraas, Derry, a cli aiiwyd cf yn unfrydol. Cynnygiodd vcadesrydd ddiolchgarwch i'r cantorion em ganu mor dda, ac i'r conductor am Imw ei swydd mor anrhydeidus. Yn-t cafwyd clap dda, n thoifvnwvd trwy 1;&HU "Hen Wlad fy Nhadau." Yr oedd pawb vn nnj tud gartref v.edi cOle) cu boddhau i'r dim. Great cr;d,õt is bestowed upon the efforts cf Mr Jamf-s and of Miss IiP'^is, for arrtingiiig in eoiirec'ien with the ccnett. The proceeds are given towards a treat for the school children. -0- Our worthy Mayor, in an elaborate after-dinner Kpencil ai one. of our hotels ree?nUy, gave the definition of a kiel thus An unatomical juxtaposition af two orbicularis oris muscles in a 8tat° of componnd contraction." What genius — the impulso of the moment! What descriptive powers I What borough can bcuft of suc-h qualities in their presiding paramount r Nothing id too hard for onr mayor In such p?rsoas »w theac wo nave the advantage over other Urge towns. Now then, you young sp^-lpcen*, yon have been at it. again. Last week we had reason to to a*, plain from Aberrant. Th;s tiue ;-t *is fuciii Two youug scoundrels, about fourteen and fifteen respoetiv,elv, w,it oiit ci,,irtin, at uight,, One ot them had not quite lefc his mother's apron strings -his FerviceB were confined to ths little work be had at home. The other was in sen-ice in a farm c.oso by, and was more at liberty—sharing the lot of moat farm servants—slept in an out-builuing. and wa3 frei to go and come anywhere he liked. This fellow, being afraid to go by him3elr, asked the other to come with him t fartu to court the servant girls. li No." he ecid, mother will not let me out late at night." "Come 03, come on." said the other, and after a liitle pursullsion he gave in. The two started on their journey. Up they went to the farm, and up went the gravel to the window, where two ycu/jg girls of about their own age slept. The fellows eagerly waited an answer. The two girls heard the knocking, and aoivn tney wens io me wiunutv, uuueiueum they could see two forma in trousers looking up. Man" said one of them, dire lavvr a agor y drws i ni y :r.ae Jolin ytna wedi dod i garu at Liza." All right," said Mari, peidiweh a cadw stwr, fv driown ni lawr nawr." Dc-vn the Lwo Wtut. as siientiy a, grey cats, to let their darlings in- The two couples seated thtirselves comfortably en a long scttlo in front of the firc. There was no need to rolt the. onter door, aa they thought there would be no danger from oiits'de. It DOW long past ten o'clock, and Johnny was Dot Where could he have gone to ? A hue and cry was raised by his ii,ether- She could not. understand where he could be. A neighbour accompanied her in the i'L car eh. They UHiuircd ;it this and that house, but found DO olne. At lust they came across one of bis chiun-, who said that ho L::d seen him und —— going up to — farm courting, "0 drubio," abe eaid, -1 '.v cif bin ddim o'r tro-mi cdvpga' i'r ffordd iddo to i fynd ar gcred y Deuwch lan i r ftirrn she said to her nciglibour. Up they went with nice long pieces of sticks in their hands They caino up to the back door; in they rushed boldly, and there she saw Johnny passionately hugging Liza. This was too much for her; she rushed os th:1 lot of them, the stick hissing and flying about in all directions unre- servedly—ai;d in five minutes all was quiet. Why is it t1¡t. young chaps of this fcge are put to sleep in out-buildings —over stable*, cowsheds, carihousee, It is because their position is not high enough, and being s"ns of working-men that have not a number of cattle to their natae, that they are not allowed to be undr the same roof as their UorV! lithe best place they can giva their servants is ovcr a canhouse or a cowsi e i, thus position sho, to say the least, i-j not ^cry creditable. o Some people think that becau?e they have a number of cows, pig", turkeys, geese, hurdles, gate- .1 posts, &c to their name, thnr position in liie is very high, and throw a down cast eye upon all those that do not possess these riches, wish to put them down as a class of a much inferior position- want everybody to look up to th?m, ai-i wherever they can they endeavour to show this distinction. Th.o), grasp at any opportunity by which they can show, what tlwy tiiii;k, is their suprrioiity. This, in f:ct, only shows their stupidity, and lack of morale. Their conceit blinds them. c- y think they ars admired, favoured, reveranced, praieed, and r; speeded tor th:s stupidity. How do'citful end vile is human na,ure Our worst em my, all, is our own hearts Know thysilf --t-- You yourg chaps, do not let there be any mcle complaints about ycia going out ac nights. Although you are left to jour own choice, without your "toss" or ''mistress" being interested in your -It i, ]-;(.t'ryoli be in b'd. It will be time encugh to look out for a wife when you are about thirty ytara of age. We icnt our poet 2d the other day—bo was a bit thirsty, yer know—and this was what he produced on the spot 'Tis sweet to hear the watch-dog's honest bark, Salute us as we're drawing home r.t night; But bitter when swift rushing through the dark, Our neighbour's dog salutes us with his bite." -v- Diawch encd it is not very nice to hear a couple of dogs batkiiig every night, aboal nine or hnif- psst., when you arc s,ro:lin 8' q ili..tJy along under a virita of trees—wty, 'tis enough to freeze your very blood. Wo don't think it is very nieo, in fact, we think it would bo nicer if the person responsible for having those dope securcd for the night did BO instead of going tittle-tattling, and messing about other parties' affairs at a place where this person's presence is let conductive to harmony, and goes far to provo tliit- Nsture, impartial in her When the made man the strongest, In justice, then to maka amends, Made woman's tongue the longeet." --0- We have a man in this neighbourhood who claims to have descended from Royal blood, and. what do you think ho was trying to drive into the head of our po:t the ether day ? Why, he said that his grandfather was an Emperor out in Aldeboronti- phoxophor.no, and that his great-grandfather was known as Piiuce of ChrcmonhotonthoJog03 I Bnt it's a good job we know that he is the biggest liar in the neighbourhood. We were passing through a certain burial-eround the other day. and as so m as we had come up to a he.-ivy slab of marble our poet fainted—he had noticed this epitaph where his aunt is supposed to have been buried :—■ Here docs the body of ilary Anue rest With her head on Abraham's breast a very good thing for Mary Anne, But it's very hard line3 for Abraham There is a number of people who believe in -u- Spiritualise..Not laD ago we read of a man near Fiyunonddrain who swore that he had b-en carried for some distance through the air in a chariot draaT by two horses. Not far from here there lives nIl eccentric little man who has a taste for sporting and poaching. Well, some time ago he, along with two other bright" husbandmen, decided to explore a certain wood in search of a few rabbits, and also that they should meet at a hayrick whence a start would be made on the q t. but one of the poachers sold the party by letting out the Hffair to a gentleman of the cloth, who took up his quarters near the hayrick, and when the tiMlo man arrived the gentleman of the cloth collared him by the legs, and carried him for some distance whereupon the little man vociferated, "Diawch criod I heard that somebody wr.9 carried to he,iveii-wlio the you are, eh?—where you are taking mo, eh?-say—say—you are Old Nick then ? -,I This warm weather makes one feel very thirsty, but that is no reason why one should drink too much, and that of alcoholic drink. An over- indulgence in this liquid, or even moderate habits, has very serious consequences. To what extremity one can go--to epend a goodly portion of his income on that which is of no good—but rather of evil, and degrade one below the level of the beast of the fkld. What influence this drink fiend has ovc-r l!Hm? How it clraxq out all the hidden barbarous, fiendish impulses of the humau nature ? How convenient are the public-houses in our land to cultivate this evil inclination of the human heart ? Can words describe the extent of the evil done by this drink fiend ? Can the wildest imagination of horror convincc you of the iuflueaeo of this destrustive agency ? Why is it that such a calamity is allowed to reign in our midst ? Is it because we have become accustomed to its awful ravages ? We seem to look upon all this terror as a thing of necessity. The cries of the wife, the children, thtir worn and pitiful appcarance—the cries from the pulpit, platform, prcs3, judge, and jury, seem to fall upon our ears like dust upon a brick wall. Our senses have become hardened and blunt. We have no pity for the oppressed, no sympathy for the mother and the little ones nt home no desire to relieve their pains, tut rather took upon them with a a sneer. Wo seem not to have a wioh to reform the habits and the haunts of our follow beings \Vo seem to move along thoughtless and heedless of the awful consequences pertaining to this infernol drink triifh-, and to allow thousands of our fellow creatures to throw their wives, children, their comfort and their happines-s, their health and lives, a sacrifice under the crushing wheels of the optional idol-the Juggernaut of our nation Who are the priests ? it may bo asked here again, Who is responsible for ali this ? — o Two young chaps at Llangurmock, of about 16 or 17 years cf age, got across a bottle of whiskey one day last week, and went out to a field to enjoy themselves The weather being warm, they thought the best place to quench their thirst would be upon the summits of one of the adjacent hills. Up they weii, and seated them- selves comfortably with the bottle ready for use. All went fine for a time, the two taking turns at the bottle, end enjoying the f-teh c--< b-i-Y breezes of the evening. The shadows of night were just epreadisg their winga over these beautifully clad hilla, when the two thought it would be better for them to make their way home. They had drained the whole contents d the bottle, so it was a case of labouring under difficulties. One of them was more acquainted with the strength and composition of whiskey, so he regulated his doses Accordingly, but eijoyed the fun of seeing the other making tip for his failure. Now it was time to go. They managed to come the hill pretty fair. When they came t,) the road, they had to separate. «s their homes lay in opposite direction. 16 Wdw i yn ftddw c^il," said the hea*y-loaded one. "Cer gartre* a; i'r gwely mor gymed ac y gallof," said th- other. So they parted. One only had a few paces down the road to IT) home, while the heavy- lrjded one had a long way up the hill. He had gone about fitly yards when down he came. A œerd!ul Samaritan CJI.nC by, and soon gftthered what the matter, tie pickel him up, and helped him houi\ but he could only get hiai up to the first cross-roads There he found it necessary to call another kind Samantan, who took off his coat, end in this he was b.id, and eri-ried into a house close by. Here he was lakl on the lbor, ar.d t«o\>eTS:-n3 «t:e obliged to watch over him all ri-"ht. Does this fellow remember now what he st fd when on the floor in this house r Ach y fi y mocbui bach It was in two days after he came to himself. It U not expected these two chaps will do sueh a thir-g again. V» e shall have our eyes open em them fV>r the future. As ono ot the '• Aquilae" have made a nest down that way, it is expected to be rather rough on the carcasses of a certain gang in that neighbourhood. We are ilitortnt (I it is a good for notes. Look out SCHrRECZT.

IS T. 0 L E AES. I

---------------United Counties…

[No title]