Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Ar Ben y Pentan. ---......_..;"''…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Ar Ben y Pentan. Dy weJer a fyner." aid oes llawer o gael i fod ar eiriau ac adtbwydion y Toriaid. Colii darllen- haf diweddaf, yr adeg hcno yr oedd nefoedd a daear, y byj iietws, pawb a plnbpeth. yn ufuddhau i ^reiiymytiion y lywodraeth Doriaidd Os eisieu {•fwliiw, di:n ond anfon chwarter gair at Arglwydd ^-thsbusy—yna heb esgyn i ben Gunnel na gosod ei en rhsvng ei gliniiu fel"Elias — byddaiei atglwydd- laeth yn commandio'r cymylau 80 ordo'r gwlaw- h r holl dduear ar amramiad yn tyfu a gorfoleddu C.-elodd thai fod allwtdd water-tap ygreadigaeth yn crogi wrth wregys yr Arch-dori, ac fod yr yd yn tyfu a'r cynhauaf yn aeddfedu 0'1 ewyllys da ef Ond oeh ni Mie'r meusyd i eto yn grud lfan, pob gardd yn ocheneidio, ac er fod my Lord wrih y Hyw, yn ofer ac am ddim yr edrychir i gyfeiriad y Parliament. Y rnae hyd yu ocu Joe Chamberlain yninetbutroi a thra to 1 y tywvdd wrth ei orchymynion pen- arghvyddiiethol. Y gwir am dani Did oes gan d^rianli —Iwy na gan Ahab a Jezebel gynt—ddirn Un dylanwad ar y gwlaw >J ieth y Gwas Bach gartef o'r dref ar garlara nos a ern r vvchio ci drwyn i'r gegin, a brr n colli el afael yn ei wynt, dywedodd, Mae'r Llan genyf yn fy llogell Edrychai*, gan ffiddwl gweled y clochdy ya codi ei ben o'r dyfnder ty wyll, ond cefa's p ddeali yn fuan mai newyddiadur oedd gan y Gwas Bach. Wedi dyfod ato ei hun, dywedodd alae Slari'r Forft-j-n' yn grac dyehrynllyd i 1 cbi. Dart, dyna dafod gwarthus sydd ganddi yn y Llan, a'r cwbl am danoch chwi Gyda hyn yr oedd Mari jn liawlio apology, am Qiai cehvydd bob gair oedd gan y Gwas Bach. Dr. 0'r BedyJdwyr odw i," atebai Mari," a beth Wn i am y A pelh aiall, Gwas Bach, yfSnfenos i ddim goir i bairur news eriod, ond wi'n YFgrifEnu rhai llythyron withe"—a blyshodd fel orange gyfaddefiad hwn. Ond gorphenodd y Gwas Bach y frawddeg—" Llythyron caru. onte, Mari Wedi dyfod atom ein hunsin, cawsom ar ddeall fnd Thyw Vrawd yn gosod ti hun allan fel' otwyn yu cribo tipyn ar Dafi'r Gwas yny Llan. Y pechod -yr hwn a gyflwynwyd fel llawer eraill !p?r Ben y Pentan yn y Reporter—oedd son am y •landlord, y Tafarnwyr, a'r Offeidad fel tri apostol y cinyddiaeth Doriaidd. Ar ol i'r Gwag Bach orchymyn i'r Eorwyn Fawi °^d jirjed o fresh water gerllaw i mi, gan ei fed yn sicr y buaswn ynJfeintto dair gwaith o leiaf eFt dlwcùd yr ysgrif. Cymerodd ef at y gwaith o'i «arllon—ac yn wir darllenodd hi yn gampug hefyd darlkncdd fel fhrad," yn ol barn Meistr, a S'Vyodoah mai Weeper,«am ddarllen yw thradon," -el cof hwy sydd yn dueddol o ballu Aetn y gwasanaeth drosodd heh i.iweidio dim ar y ond bu y Gwas Bach yn "ffilo fy vihyh" a tystiodd fod fy ngwaed yn myned yn rhy gyliym, fod y cloch yn ffasto Ac awgrymodd i'w eiures mai gwell oedd iddynt roddi cwpsnaid o i mi y noson bono i swper yn l!e cawl raewn ba$!n Er mwyn cyfeillion Dati'r GAVAP, rhown y darn •}v'i allun o'r ysgrif dan sylvv—ac ar ol ci ddarllen, Qiau y byddaot—fel y Gwas Bach yn synu fy mod Vedt dal heb jj'eintio dan yr operation. Gwran- ewch 'uawr ar Forwyn" o'r Llan :— Landlord laid.—Y mae y Wasg Ryddfrydol, |e' -l^ati ti hun, yn credu mai dosbarth isel a «•> '^thrymug y w y landlordifld Eglwysig. Yn hyn. • Jr yn herio liafi'r neu unrhyw D'lafi j i brc ti mai gorroeswyr yw landlordiaid I ^'wyf-ig Cymru. Gwir fod ambell un, fel ymhob petli arall. yn hytracli yn galed ar y tenantiaid "nd fe rheol, boneddigion ydynt, ac yn rhoddi o ° 1 20 pur.t y cmt yn ol t'w tenantiaid yn y rhsnti flynyddol Er lori v ddadl, enwaf chwech o ^wlordiaid Eglwysig, a byddsd iDafienwi chwech dd lgbarth jntau a beiddiaf ddweyd y byddaf j kydd y fanlol yn troi o ochr y lmdlord- A1 E^Uvysig. Dyna Arglwydd Penthvn, •i.r3ivvydd Diii?t\vr, Arglwydd CJawdir, Arghvydd gy e"yf> Syr J. T. D. LlleweJyn, Penlle'rgaer a ,"r W'itkin Williams Wynn. Dangosed yr chwech o lar.dlordisd Kadicalaidd i y!> erbyn yr uchod. Na, dim un. Y mae SO*K' ugeiniau ereii, yn llyncu gormcd o'r n V,ac^ a r g^enwyn sydd yn ymckUngos yn fn'rs y Byd. Byddai yn well pe ^Jddui Dati yn dirllen mwyar gylchgronau fel y amen, y J'raeihndydd, &c na'r sothach a welir ).11 Affhn-r y Byd Dr Pan Jones. Mae'r sothach a J fBclderigys yn y tftisolyn hwn yn gosod dosbarih | i1! erbyj,, dosbarth. Dyna hoff waith Radicaliaeth. { f Tir » I j e.r Gr Vaa Bach yn dymuno arnafam anfonateb ,»ys8vjf Mari, a dang>s iddo mai tair colofn y Wrei,1yddiaeth Doriaidd yd)nt—Landlord, Tafarn- UVVHIV ~-<1C y tri hyn sicrliaodd °cddw 3-lt y }"a Fr etholiad diweddaf. Nid awetv^iTA b:VfiaJu atsb, ond gan fod pawb yn Man,iers fyddai hyny—yr wyf yn J* Ar Ben y Pentan, Dydd Lluu cyn y Hungwyn- t Man', Forwjn o'r Llan. Maui FACU, ? • > «-)*J • Yn hapus, DAFI'H GWAS. < A ( sic hi'ff UilVV°drl Dafi'r Gw is roddi tro am yr awenydd Dewi Vychoii, Aberdar,8 derbyniodd yr engtyn 11 fir post,eard cddi wrtho — Deuwch a ddywed Dewi-rie, deuweh, Y diwyd v.asj Dafi.; Oroeso mawr nawr efo ni Hir iachus a roi'r i chwi. Daeth y nodyn hwn i'rVentan :— DAFI'?1 Tj>],7HOTL^A?I" CNDWW Y '^VN^IAIL, a lu ll y^droeluon cvMi Wedi methu' i rnvaed^t: lCSflll!on dylanwadol wedi na'uriol oe 'd ° ganU udgyrn' a -j 1 rhywbeth naawr i ganljn "• Y 'Gwcw. y Gwas Bach y gan hon, oiid mae'xx v0J i mai un o foy8 Ameiiaa y w yr awdvvr :—. Y CYST \DLEUWit AFLWYDDIANUS. ^•leddyi ia un diwniod am geisio gwneyd can, s destvn ardderchog, a phapyr gwyn, glan, f '^?iilenais yn bwyllog, a d'wedodd fy mam Y cawswn y wobr, os na chawswn gam. Ontlach, ccfëÎs gnm, Fy nghalon ro'dd lata ■P-ii ^lywais y teirniad yn d'wtdyd paham. ^yM-edodd yn gyntaf mai llawyfgrif wael j g,i;i 'iliv/n a alvva ei hyn It'or Hael," "i triniodd yn arw, a d'wedais wrth mam, t Na wiliia etioed un yn cael y fath gam. t. Fy nghalon ro'dd lam, Ac aethym ftl fflara Pan glywais y beimiad yn d'wedyd paham. e ddangosairi v gan i Mari Ty Diaw, plun yn ci dsrden hi W) lodd fel gwlaw, ^I'lienais hi i Beti, gwraig Sam, 0::<1 rhwug yr lioll wragedd, ches i ddim opd cael cam, -.i- i • Yn -wir cefais ganri, TLIVVH i'n marw ces'gam, Ond d'wedodd y beimiad yn uchel pnlnm. IhGlh Morgans y Person i'm cartref un tro, ilown iluu pryd hyny broi allan o'm co', Ei'teddwn yn bendrist yn vinyl y tan Wrth feddwl fath driniaeth a gafodd fy lighun. Fy nghr.lon ro'dd lam, Liewygodd fymato hID ylywodd fy mod wedi cael y fath gam. I J'VWfiU.dd y Pergrn (a bron gyda rheg), j m tchgen, paid digio, ti gest chwareteg Y iheswtn rwy'n incddwl, iti gael y fath gam, j Mai Dyfed feiridadai, nid Betty, gwraig fc:am it wyf nawr (hefo mam A iltty, gwrail; Sam) Yn hoiiul 'run feddwl na chefais ddim cam. Trodd brcgc-thu Reol Awst allan fel atfer— Vri H wyddiant yn mhob ystyr. Gehvir am Elfed i ^>b parth o'r wlad, ac n!4 oes neb yn fwy pnwyl al1 yr enwad nag ef, ac y mae Mr Owen yn gyfiym ^driiur;: i sylw. ♦ j Y Parchedigion Aelfryn Roberts, Nantymoel, a Rear., Rock, (J\vmafon. svdd yn y Priordy y Sul a'r Llun—-guigwyn. Nid yw Mr Roberts yn hollol ddieithr yn Caerfyrddin. Cofir am dano yn yr ¡ I ^'dinntion yn Elirn, a bregethodd yn afaelgar yn 1<:11111 wedi hyny. Dvwedir fod Mr Rees hefyd yn Iln o'i gweinidogion Íeùanc mwyaf dylanwadol. bregethwr atdderchog, ac yn sicr bydd yn ^^ed bod yn yr \vy!. t n °'eg Cierfyuldin sydd yn poeni rhai o golofnau Jr Anuibynwyr ar hyn o bryd. Cofied yr j .Slwysi a holl gyfeillitn y Coleg y bydd pedwar ^barth Q fyiyiwyr yr hen drefn yn dysgwyl 'barhad o'r caredigrwydd arferol. Awydd 'ynion y Colcg ydyw ci ddifetha a newynu y y'yrwyr. *#* Ii C.)lhd ¡ enw ..ly Bedyddwyr lawer o'i gweini- (,cii,)¡) iorcü. y Ilwyddyn ddiweddaf, ac y maent ejlii a.-oryw y flwyddyn hon etto. Colled i'r en wad yn lair Ucntro oedd colli y Parch J. ^hkiii?, Trefdraeth, bu yn weinidog llwyddianus a pharchus yno am yn agos i dair blynedd a deugain. Llanwodd safl^odd pwysig yn ei enwad, fcu yn Njrhadair yr Ur.deb pan gynhaliwyd hi yn Abertawc. Yr oedd yn hynnd gyieillgar a'r Parch Hugh Stowell Brown, Liveipool, a ruvnych y llanwai bwlpud y gwr enwog hwnw. Yr oedd yn gymmeri:d pur, ac yo trawd a berchid gan bawb. llu farw yn hynod eydyn tra yn parottoi gogyfer amyncdi i tyfarfi d boreu Sul. Am dano ef y gellir yn b:i lol ddweyd ei L d wedi marw yn eI ddillad gwaith. •v- Nid anfynycb, medde nhw, mae peth fel hyn yn dvgwydd." Cyfarfu pregethwr a dynes leUhne y dydd o'r blaen ar orsaf Gaerfyrddin, ar ol ysgwyd Haw gofvrodd iddi sut yr oedd ei thad. "Mr J— bach," meddai hi," mae fy nhad wedi marw cr's blynyddau." "Moranghofus yd wyf," meddai y pregethwr, "sut ma'ch man." Mr J— anwyl, meddai, M mae fy mam wedi marw liynyddoedd o fhen nhad." Trodd y pregethwr ei gefn gan ddyweyd ci fed wedi gwneud camaynied.. .)\- Prydferth iawn j'dy w datluniad Ceulanydd yn ei bryddest ar Spurgeon o ddylanwad pregethau argraffedig y gwr anfaiwol hwnw. ,.a;v Ai rhin ei bregethau lie nad ai ei lais, Tu hwnt l derfynau eangfawr y Saii A theimlid dylanwad ei mawredd o hyd Yn cerdded drwy galon cenhedloedd y byd ? Perswadient y Negro melyn-ddu ei groen I bwyso'i ben gwlanog ar fynwes yr Oen Dyterent gysuron i galon y gwyn • v Pan sangai ar farwol uirgedd y glyn Y'n nyfroedd yr afjn i'r teithiwr y'u cacd, Yn rhy w .1 gerig cam-u i roddi ei draed I ddyogel i'r wen ocho draw, Tra Iesu ei dtstyn yn cydio'n ei law. Mewn lie heb fed ddeugain milltir o Gaerfytddin rhoddwyd gwobr y dydd o'r blaen am y pennill difyfyr goreu yn gurphen gyda'r gair Wbwb a dyma'r pennill gafodd y wobr: — Naw cant o ychain corn—dwb, A rheini yn ymladd dwb-dwb Pe buaswn ni ymysg y rhai'n, Buasai'n rhaid i mi waeddi Wbwb." » Da gan fy nghalon oedd gweled cantonon a cbantoresau gwlad Myrddin yng Nghaerdydd y Sadwrn diweddaf, ond ymae ar lafar gwlad fod sawl un o honynt wedi esgeuluso'/ rehearsal mwyn canfod petl.au ardderchog y dref a'r arddan- gosta. Wei, naturiol yw i ni gyd-rhedeg gydar llu. Beth, dywed, ydyw hanfod eich Cynghor Trefol ? Rhyfedd fel y carant gweled llwch yn cuddio pob- peth a phobman ? Pan mae ar wlawio, wele y wateriny cait yn gwneyd ymddangosiad, ond pan mae brenin y dydd yn ei nerth, a gemau natur ar drengu, yn mhell-yn mhell, yn wir, welir y cerbyd Rhyfedd y tebygolrwydd sydd rhyngddo a'r htddgeidwad He mae brwydr, yn mheUiyddo r dyn a'r got las," ond pan wile pawb yn hedd- ychlawn, plant Sir Robert Pel sydd i'w canfod yn mhobman. Melus genyf glywed fod fy hen gyfAm, Mr G. Taloerin Lloyd, goruchwyliwr y Glamoryan Times, yn paratoi llyfryn ar hanes Pontypridd a'r hen pymeriadau. Mae y brawd yn Gymro drwyddo, ac yn St. Peter's Boy, hefyd, sydd wedi gweithio ei ffordd yn mlaen Llwyddiant i ti, fravtd. i; Dyma beth ddywedir y Glamoryan Junes aID dano :— "Mae nifer fawr o'n darllenwyr yn bresenol gyfarwydd a, ac y mae pawb o honynt yn gwybod am enw Mr Lloyd (Taloerin), goruchwyliwr gallucg Amscmu Morgamvg. Mas efe yn ddyn bubnes o goryn ei ben i sawdl ei drocd, ac at hyny gellir ychwanegu ei fod yn lenor o fd yn y ddwy iaith. Nid yn fynych y cyferfydd y lienor galluog a'r masnachwr llwyddianus yn yr un person, ond y mae Taloerin yn gyfuniaJ hapus iawn o'r ddau. Mae Mr Llopl wedi cyhoeddi amryw chwcdlau o bryd i bryd, ac y mae y derbynia 1 gawsant yn brawf fod Taloerin yn gwybod gut i oglais chwaeth a theimladau y cyhoedd."

OGOF Y CASTELL.

..,'.. LLANGENDEIRNE.

LLANWEDA.

Y Mesur Addysg.

ABEKTEIFI.

BRYCHEINIOG.

CAER FYRDDINtH! Ii')'! -l.:}r

PENFITO.

- 'Indigestion.

-r-^^rLangharne Notes. "-

The Arthurian Legend. '0{

Llandilo Board of Guardians.

£ lanaethnby.

---^ "Reviews.

i Tea Party at Lammas-street…

.....---LLANDILO.