Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Llandilo Petty Sessions. I

Ysgol Mydrim.

Advertising

Llandilo Choral Society.

. !After an Attack.

The Weather and the Crops,

Advertising

LLANDILO.1

BETTWS.

Local Fairs for April. I

-----I RAILWAY TIME TABLE.—APRIL.

CRYMMYCH ARMS, NEWPORT (PEM…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

CRYMMYCH ARMS, NEWPORT (PEM ) CARDIGAN. DOWN. depart a.m. a.ni.j p.m. p.m. Carmarthen 4 45 5 10 4 '25 Wbitland j 5510 15! 2 15 U 15 Llanfallteg (5 5 10 25| 2 25 tj 25 Login. Ij 14 10 34i 2 3-1 (i 31 Llanglydwen .6 2310 4(>j 2 4H <; 43 Rhydowen 0 2810 51 2 48 (i IS; Llanfyruach (j 30 1'J 5U 2 56 (j 5<; Glogue 6 4."> 11 tj 3 3 7 3; Crymmych Arms ti 5311 l"j 13 7 13 Newi>ort, Coach ar. Boncath 7 oil 30! 3 25 7 251 Kilgeiran 7 16 11 41 3 36 7 36j Boncath 7 oil 30! 3 25 7 251 Kilgeiran 7 16 11 41 j 3 36 7 36j Cardigan ar. 7 25 11 50 3 45 7 45 depart a.in.i a.m. p.m. p.m.| Cardigan 7 35 y 40 4 0 5 35j Kilgerran 7 45; 9 5t» 4 10 5 45j Boncath 7 58(10 3 4 21 5 58) Newport, Coach Crymmych Arms 8 llilO lfi 4 36 6 Hi Gloguo 8 2fi!l0 27 4 47 6 22j Llanfyrnach 8 25ilO 32 4 52; (J 27j Rhydowen 8 33; 10 40 5 0 (j 35, Llanglydwen 8 3S|10 45 5 5 tj 441 Login 8 4(1)10 53 5 13, (j 52} Llanfallteg 8 5311 0 5 20 ti 5!>i Whitland ar. 9 3 11 10 5 30, 7 10; Carmarthen arJIO 10 12 45' 44 8 15 CARMARTHEN, CARDIGAN, ABERYSTWYTH. 1)0WN depart a.m., a.m. p.m.) a.m.l p.m.! p.m. l^. depart, a.m. a.m p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. »D;F»?• 152 J *» SS 3 ■» J31" IJ.-V -;ISK!!S I C/Oiiwii 0110 ii /4 *)7' '"iH! 7 °o Ppnca()t,r fir. H o0,10 «.»•) o u. J ;J « | 2»: } i?j i f £ VfSr^„ Coacli f Z 2 4r LKyS, « «; »g I g" »«». • %2X- £ = i'» 4 J Henllan Kewcas-tle I'lmlyo, do. ar.j 10 20 4 30 Newcastle-Lmlyn ar. .10 ') <»j>- Neweastle-Fu.Jvn •• 8 15 10 35 12 55 4 50, NewcaRtle-Emlyn, Coach. 20 3 0 g I j c Hen]1an .i 8 22l0 44 1 2 4 57, (jenartli, do 7 o0 3 30 „ Llandv."Bul .8 32 11 0 1 11 5 7; Llechryd, do. •• 2o 4 .»; >■ | « 8 4 ll1l 15 1 24 5 20: Card.gan, do. ar.. 4 4., | | L, 8 5811 30, 1 :$8 5 34; yer,cad,1r 7 3510 39 059! 3 Comvil 9 8!l1 39 1 51 5 42, TreeEon 9+ 311 11 3 30 7 32; m Bronwydd Arms 2SU4() 2 15 0 si Aurybtwyth ar. 10+1012 15' 4 25 8 40; Carmarthen ar..>301- 0 2 lo b o, + First Monday in each month only. tFirst Monday in each month only. LLANDTLO, SHREWSBURY, LIVER1 OOL, MANCHESTER. I.ONLON. I'L*. depart a.m.i a.m. p.m.,1 p.m. p.m. ]>.m.|| Down. depait' p.m.; a. 111. | a. 111.. 1 *V/ I'11, CariparMifn 0 45|lO 20 1+ 0; ."> 0 4 20 7 0 London (Euaton-square) 1" 0 !»];>i j Abergwili 0 50|10 25 1+ 5. 3 5 4 27 7 5 Liverpool (Lime-street) ..Jll 55 8 lo|l« o, Nantgaredip <5 57J10 32 1+12 3 12 4 3(5 7 12' Manchester (London Road). 12 0 G I 8 3.> 11 ->o, Llanarthnev 7 2 10 37 1+17! 3 17 4 43 7 18 Shrewsbury 3 30 » (i 5010 3.»i .;>j (iolden GnJve 7 11 10 40 1+2(5, 3 20 4 54 7 20 Craven Arm,'} .I 4 15 « 8 O il 1.»; Llandilo Bridge 7 17 10 52 l+32: 3 32 5 2 7 32 Knighton 4 39j 8 2811 48, o 10, — Llandilo ar. 7 20 10 55 1 35 3 34 5 5 7 35 Llandrindod WeJla .15 21: 9 1(. 12 42 3 4J — Talley R.i.nd 8 3 32 5 22 Builth Road 5 33, •><; 4 2 Llangadock 7 47 11 15 3 42| 5 34 s. Llanwrtyd Wells 5 55= 9 50, 1 ■>} 4 -»o Llanwrda 7 51 11 19 3 47' 5 39 s. Llandovery (5 25| 7 10 2 3 4 jj J-> Lhu.doverv ar. 7 5711 25 3 55i 4 0 5 47 8 0 Llanwrda (5 30 7 1210 41; 2 0 s 0 i»4 Llanwrtyd Wells 8 20 1.1 50 j 4 30 7 2 8 31 Llangadock h 7 20 1) 49, 2 1.) s 0 o Builth Hond ar. 8 49 12 12 g, | 4 48 7 25 8 4!> Talley Road 8 10 59, 7 • Llandrindod Wells 9 7 12 20 « ^1 5 2 7 43 9 .3 Llandilo 7 3o' t 11 ->| 3 o 2;>; < .)» Knighton 9 55 1 0 5 44 8 30 9 3t Llandilo Bridge ar. 7 39 7 3-H L) ■- 33 2.J, :>3 Craven A-ms ar. 10 25 1 20 | Cl « 5 8 59 9 53 Golden Orove ar. 7 48, 7 48 11 2, 3 4.j, .» 3:>, 8 1 Shrewsbury ar. 11 13 2 5 w (5 50 9 47 10 25 Llanartlmey ar. 7 58; < ->8 11 3<>i 3 .>2 •> 42 8 11 Manchester (London Rd.) „ 1 58 4 30 +- 8 40 4 1 5 Nantgaredig ar. 8 7! 8 <11 44, 3 .>8, 5 48, 8 18 Liverpool (Lime-street) „ 2 0 4 45 8 n0 12 40 Abergwili ar. 8 D| 8 L 11 -)3 4 », ■< .)», 8 27 London (Euston-square) 4 15 7 10 3 501 Carmarthen ar.l 8 2o 8 2-> 12 0 4 10 G 0 8 34 Iff Great care has been taken in the compilation of these tables, but we are nut responsible for any errors which may appear in the arrivals and departures of the several trains.

ST. C L E A E S .

Advertising