Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

GWYDDAI O'R GOREU

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWYDDAI O'R GOREU TUA'R flwyddyn deunaw cant a phpntlieg ar hugain, galwodd hen foneddwr mewn masnachdy cerddorol adnabyddus yn Paris, masnachdy lie yr argrephid ac y cylioeddid cerddoriaeth, i gynnyg ar werth gasgliad o ddeugain o ganeuon cenedlaetliol, y rhai y dywedai mai efe ei hun oedd yr awdwr. Edrychodd un o'r partneriaid drwy y bwndel, a chanfu ynddi gan yn dechreu, Allons, cnfants de la Patric." "Ydych chwi yn gwybod ? gofynai yn wawdlyd i'r hen foneddwr, fod y gan hon wedi ei chyhoeddi o'r blaen, ac mai ei henw ydyw "La Marseillaise," ac mai ei hawdwr ydyw Rouget de Lisle." i I Ydwyf, meddai'r hen foneddwr, "myfi ydyw Rouget de Lisle."

3 CYFRWYSDRA YR ARAB

" MEWN UNDEB Y MAE NERTH"

[No title]

Y CARWR GWRTHODEDIG

, PERYGLON DISYMWTH

YMROAD A DYFALBARHAD

PA LE YR OEDD Y DOCTORIAID?

GLYNU WRTH YR ADFEILlON

YR HEN GYFRIF

RHEDEG I FFWRP^GYPAG ETIFEDDES