Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

MAE'R BYD YN LLAWN 0 GASTIAU

.AWDURES CAPAN F'EWYTHR TWM

tY FAM A'R PLENTYN

RHIFO AC YMLADD

Y CHWIBIANWR

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y CHWIBIANWR YN y pentref yr oedd yr ysgol, ac yr oedd bachgen buan ei amgyffredion newydd ymuno a hi. Heddyw oedd ei ddiwrnod cyntaf yno. Byddai yn arfer a chwibianu pan na fyddai yn meddwl am hyny. Rhodd- wyd ef i eistedd wrth ddesg heb fod yn mhell oddiwrth eiddo un y meistr, a dechreu- odd yntau ar ei wers. Buan yr ymgollodd yn ei waith. Yn mhen ychydig o amser, anghofiodd lie yr oedd, a chwibianodd yn hapus. "Pwy sydd yn chwibianu?" gwaeddai y meistr. Cododd y bachgen ei ben i fyny, a dywed- odd, "Myfi oedd yn chwibianu. Onid oeddwch chwi yn gwybod fy mod i yn gallu chwibianu?"

*-PWY WRAIG DEBYG I'W GILYDD

""'w DIANC AM El FYWYD

[No title]