Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ALLAN 0 DDINODEDD DEFNYDDIAD PREIFAT OHONO, Mae BROMO-PHOSPH NEU F W Y D I'R YMENYDD wedi gweithioeiordd trwy argae galed rhagfarn lleygwyr a gwyr proffeswrol, ac y mae yn ddyddiol dderbyn cymeradwyaeth oddiar law y physigwyr mwyaf galluog, tra mae cleifion diolchgar yn mhob rhan o'r wlad yn falch o gydnabod eu dyled parhaol. 'w feistrolaeth ryfeddol, ac, o'r braidd, swyngyfareddol, ar eii haifechydon. BROMO PHOSPH NEU FWYD I'R Y M E N Y D D. Mae yn berffaith fel eyffyr tonaw], tra y mae yn werth ei bwysau mewn aur fel cymhellydd treuliol; rhydd nerth treuliol nerth treuliol cryf, nerth mawr i'r giau, nerth ymenyddol cryf; mae yn feddyginiaeth benigamp tuagat ddihysbyddiad gieuol a phob ffurf o wendid ymenyddol a chorphorol. • n Erchir 1 BROM O-P H O S P H NEU F W Y D I'R Y MEN Y D D i gleifion gan y physigwyr mwyaf enwog, a choleddir y parch dyfnaf ato gan Farsiandwyr, Clerigwyr, a Llenorion yn mhob parth o'r Deyrnas. BROM O-P HOSPH NEU FWYD I'R Y M N Y D D. Gwarentir fod mwy o elfenau bywydol mewn un botel o Bromo-Phosph, neu Fwyd i'r Ymenydd, nag sydd mewn chwe potelaid o'r Gwin Quinine goreu. Mae y Tonic puraf a'r grymusaf sydd yn wybyddus i wyddoniaeth. Tawela a llonydda yr ymenydd blinedig, tra yn cynnyddu ei gryfder a'i allu. BROMO-PHOSPH NEU FWYD I'R Y MEN Y D D. Gwerthir ef gan holl Fferyllwyr. Prisiau, Is lie. 2s 3c, a 4s 6c y botel. Anfonir yn rhaddr" y y post ar dderbyniad Postal Order neu stamps. Ar dderbyniad un stamp, gyda chyfeiriad llawn yr antonydd, anfona y Perchenogion, yn rhad drwy y post, eu Rhestr ddesgrifiadol, yn cynnwys yr boll fanylion am y dargantyddiad pwysig hwn. YR AWDURES ENWOH, "JOHN STRANGE WINTER," wrth ysgrifenu yn ei llwyddiant diweddaraf, sef y "Winter's Weekly," a ddywed:— Cynghoraf chwi yn gryf i roddi prawf ar y Bromo-Phosph, y Bwyd newydd ar gyfer yr Ymenydd, yr hwna ellwch ei gael mewn unrhyw siop fferyllydd am swllt y botel ac uchod. Yr ydwyf wedi ei broti fy hunan. Pe yn y dref buaswn wedi myned at Dr Maitland King, yr hwn a wnaeth rnor ryfeddol i'm gieiau ychydig fisoedd yn ol; ond yr oeddwn yn analluog i hebgor yr amser angenrheidiol, gan fod genyf gryn lawer o waith ar y pryd. 0 ganlyniad, profais Bromo-Phosph, a gweithredodd yn rhyfeddol o dda. Yn wir, er fod genyf gryn lawer o botelau mawnon, mae eu cynnwysiad yn myned gyda'r cyflymder a briodolir weithiau i gath y letty-wraig." Profodd pob un yn fy nhy ef, a theimlent yn llawer gwell ar ei ol." SISTER EVA, awdures enwog u Scenes in the Life of a Nurse," a ysgrifena: Hwyrach y bydd yn ddyddorol genych wybod ddarfcd i mi glj v ed gyntsf am Bromo-Phosph iiii o'm eyd-weinyddesay. Yr oeddwn ar y pryd wedi fyngweithioi lawr. Arferais ef gyda'r falh gstijlyj.iad bccdhi.ol, ac mewn gwirionedd, ganlyniadau rhyfeddol, fel yr ydwyf bob amser yn ei gario gyda mi pan j ? nursio. Yr ydwyf wedi annog lluaws o'm cleifion i'w dreio, ae y maent yr un mor foddhaolgydag ef." THE RUDDOLPH LABORATORY CO., LIMITED, R E A D I N G-, B E i K S. Gwerthir ef yn Abertawe gan Taylor & Co,, Limited, a chan bob gwerthwr parchus trwy'y byd. Argraphwyd a Chyhoedclwycl dros y Pebchinqg gan Daniel Rees, yn Swyddia'r gerala, Ca,erua,rfOJJ.<-Hedi 23, 1693 v