Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

RHESYMOLION PEDWARTROED

GOLYGYDD Y LLEUAD GYMREIG…

WRTH EDRYCH AR El DRWYN

HANESYN ARSWYDUS

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HANESYN ARSWYDUS YR oedd cymylau duon yn symud dros y ffur- fafen; yr oedd clychau y llan wedi canu hanner nos, pan oedd Ffermwr Jones yn cy. feirio ei gamrau adref o'r dref gyfagos, lie yr oedd wedi bod yn mwynhau ei hun, hyd ddi- gonedd, wedi gwerthu ei yd am bris go dda. Er mwyn byrhau y ffordd trodd i groesi'r cauau, a phan nad oedd yn mhell o'i bentref genedigol gwelai ryw wrthych tywyll yn sefyll ar ganol ei lwbr, yn union o'i llaen. "Myn botymau fy hen got i" meddai Jones," y mae o wedi dod yma i'm llysbeilio o'm harian, ond cawn wel'd. Beth sydd arnat ti eisieu ? Dos o'm ffordd y munyd yma, neu mi na i ddinystr o dy gorpws di." Dim ateb. AC,id wyt am fyned o'r ffordd ynte?" meddai'r dyn meddw, gan daranu bygythion. Gan hyny, cymer hwnyna!" Gyda iddo ddweyd y gair, disgynodd ei bastwn onen ar silcan yr estron, nes oedd ei benglog yn clecian a chan ymaflyd am ei ganol, cyfododd ef oddiar ei draed, a chwyr- daflodd ef gyda'r fath nerth i'r llawr nes gyru ei holl esgyrn o'u lie. "Y nefoedd fawr 1 Yr ydw i wedi lladd dyn! meddai Jones, gan frysio ymaith, a phob cymal iddo yn crynu fel deilen. Boreu dranoeth, deffrodd Jones, gyda rhywbeth tebyg i guro hoelion pedolau yn ei ben, ond pan oedd yr adgof am yr hyfl a gymerasai le y noson flaenorol yn dechreu gwawrio arno, neidiodd o'r gwely, ac i'w ddillad, ac allan o'r ty cyn i'r heddgeidwaid wybod dim am y gyflafan. Un waith yn rhagor, cyfeiriodd ei .gamrau ar draws y caeau, ac wedi myned hanner milldiy, gwelai o'i flaen y pren ceirios, o dan ba. un yr oedd y llofruddiaeth wedi cymeryd lie. Ho I dyma'T het," meddai, un, o weddill- ion y ganrif ddiweddaf, allwn i feddwl. A dyna'r dyn mwrdredig I" Wrth ddweyd hyny, ymostyngodd i lawr i gael golwg arno, ond cyfododd i fyny yn sydyn, a bloeddiodd allan, gan ddawnsio yn orfoleddus, Hwre! hwre dydw i ddim wedi llofruddio un dyn wedi'r cwbl! dim achos dianc i ffwrdd I does yma ddim ond bwgan brain I"

Advertising