Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

--:-..----CAMGYMERIAP MEWN…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CAMGYMERIAP MEWN EWYLLYS Dywedir i'r swm o 90,000p gael ei golli drwy adran neillduol oedd yn ewyllys Richard Arkwright, cynllunydd un o'r peiriannau nyddu mwyaf defnyddiol yn y wlad. Tra yn bwriadu llesoli ei ferch, gadawodd y swm o l,000,000p i'w fab-yn- nghyfraith, Syr R. Wigram. Gan fod yr un a dderbyniai yr arian yn ddyeithr o waed i'r cymunweinyddwr, bu raid iddo dalu duty yn ol lOp y cant ar y gymunrodd, neu 100,000p, yn lie pe buasai Mr Arkwright wedi gwneyd yr arian yn uniongyrchol i'w ferch, y swm a dalesid fel duty fuasai 1 y cant, neu 10,000p.

CAMGYMERIAP CAN A.S.

Y MILlWNVDD AWSTRALAIDD

Advertising

HUNANCOFIANT HOGYN neu Yr…