Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"DIRGELWOH IECHYD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia "SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cludiad, i LEVER BROTHERS, Limited, Port Sunlight, near Birkenhead. Cynnwysiad Y Bag Colledig: Stori gyflawn-Arweiniad i Ddirgelwch Iechyd Cyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon Heintus-Ein DyJedswydd tuagat ein Cymydog—Y Colera Y modd i'w attal — Pennod Arbenig—Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Ulaf-Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. Rhoddir Llyfrau gan Awdwyr Poblogaidd gyda 'Sebon Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw "LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddio at attal afiechyd a chadw iechyd, a gwarentir ef i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyfEyriau niweidiol. Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y I prynasant y cyfryw am LYFRAU. Gellir cael llyfr wedi ei rwymo gyda card am 8 o amleni Sebon Lifebuoy." Mae LEVER BROS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL I DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr -Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches'dinstitut, Hamburg. 11 ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i'w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o Lifebuoy Royal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-gynrhon (bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. |% jNa VnA' "toy loy POPUL ivE M, FR 'AN,7ANTISEPT'ICi TO PUAC BERT 6F Fel hyn yr oedd y canlyniadau Yr oedd Man-gynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wed* marw o fewn 2 awr. nvnrho7hvn°oddi!rSirnd!ff yfeb°? hw° ar fan"^nrh°" y Colera yn nodedig iawn, a dangosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd v cynrnon nyn oaaiar bobl oeddynt wedi marw o r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod:— mewn 5dmynydmySgedd ° 2 y cant yr oedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y cyfryw mewn 5 mynyd. 3.-Lladdwyd Man gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.—Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. gynrhofa^echyLn?raWfiadaU UCh°d CaQfyddir fod '!Llfebu0y Royal Disinfectant Soap yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien. Inst., Hamburg. Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PERCHENOG gan DANISH, REES, yn Swyddfa'r heiald, C&cmarion.- Mehefin 30,1884,