Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

1r'----.:r MORFUDD ERYRI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1r' -r MORFUDD ERYRI. Y mae yn hyfrydwch genym yr wythnoshon gyriwvno i sylw ein darllenwyr y lenores daleiitog.ac u111 On tltlus, Mrs; Anna Walter Tl!f (MorFudd priod y Parch Mr Th ins Itlite^lwMiU Braanston, Rugby (di- wedd ii u hgUw-, y Sautes Aim, Llandegai, ger Bethe-d)a, \ih n). Oydnabyddir Mrs Tlium M, g\ it] t dinot fed un o brif lehorion ein ceiied1!, dv wed wit tun. cenedl, olierwydd, er nad oes ddyieryn u vvaed C'ymreig, fel y cyfryw, yn rhed'eg drvvy ei eto v mae ei cli\rdnauvddiiietli iiolacvtli an hiaith, ein licit vddiael'h. em dtfion, «tee., ya hawlio iddi s;.tie amhy k Idu yn mysg goreugwyr llenvddol a gwl i iB 101 v genedl. Nid yn unig y mae wedi dysgu ein hiaith mor drwy- adl°fel ag i allu ei' hysgrifemi yn goetli, yn ddillYll, ac yn feirniadol, ond liefyd fel ag i fedru ei siarad yn gwfbl groew, naturiol,^ a dilecliaeitheT cvwilvclcl colon i am^bell Ddic- Sion-Dafydd. Un prawf, yn mysg llawer, ei bod yn caru ein gw. lad ni yw y lie cysegredig a/rycld yn ei chalon i'n sefydliad eeiiedlaethol, yr Eistedd^ fo,d braid(l,, na ddywedem nad yw ei hed- mygedd o'r hen sefydliad yn ymylu ar. fod vn eithafol. Er liefo fod ei hunan. yn GVÎll- raes o waed, eto credin-ai nad oes un Cymro, pa mor wladgariol bynag a fo, yn fwy parod, pe ba'i raid, i iYllllhdd hyd ,&t> waed o b!aid yr Eistocll(lfod cl',ofioi-i i ol. Nid bodd- Ion mo'ni hi i ddyfod i'r Eisteddfod fawr fel rhvw sylwedjydd sych-feirniadol, gan edirych a ehlorianu poibpeth o safbwytir. estronol; eithr gwelir 'hi yn yr Orsedd, ac ar adeg Oadeirio a Choroid y Bardd, mor barod bob amser gyda'i henglyn a neb pa bynag, ac yn ei adrodd mewn hwyl mor Gymreig nesgwef- rckldio'r miloedd. Dyma englyn pent o'ii gwaith ar gadeiriad Dyfed yn Eisteddfod Genedlaethol Aberliori- ddu 1889. Dan weiniedig gledd heddyw—ein hutgorn Eilw "Whitgifft" gldcltfyw; Goleuedig haul ydyw— Bardd yn haul ein beirddion. yw. Wele un arall i'r Orsedd: — Erys y ddigryn Orsedd gref—a'i dvsg "Dan nawdd Duw a'i dnngnef;" Ni ganwn salmau gwiwnef Ar -ten lion, .er ei fwyn Ef. Er snas cyhoeddwyd rhyw lawer o Avaifch Mrs 1 lfomas yn yr "hen iaitli," eto y mae yr 1 i y ji a ymdlcIlangosodd yn dwyn profion di- ymwad fod ei chynnyrchion barddonol "o'r un Taed a'r aiven wir." Ond fell heirniaCÙUen- vddol, yn eawedig ar gy110ilthiadau, yn ein Heisteddfocliau, y daw M'rs Thomas ger ein bron amlaf a chydhabyddir bob amser fod • •i Leivniadaethau nid yn unig yn deg a di- duedd, ond hefyd yn gyfoethog 0 wersi ac addysgiadau i'r gwalianol ymgeiswyr. Y mae yn d(j'iau fod ei gwybodaeth helaeth, 01 c'nwaeth bur, a'i barn addfed1, yn rhoddi iddi gy.nhwy sder neilduol ait y gwaith yma. Nid gonnod dyweyd" ei bod yn un o'r rhai mwyaf rhyclclfrydiga chatholig ei hyspry;d a ellid bytli adnabod. Yn hyn y mae wedi yfed yn lie'feeth o vspryd cenedlaeithol yr Eis:t.eclkl- fod. Er yn wraig i glerigwr Eglwysig, fe gafwyd cyn hyn fod v gwir wladgar- wr lawei yn uwell yn ei golwg hydvn nod na'r Egiwyswr mwyaf aiddgar a ohyson, Eiddunwn i'r lenores uc'helryw lion flvn- yddoedd lawer eto i goetlii a. chyfoethogi llenyddiaeth Gwalia Wen.

MR WILLIAM DAVIES, U.H.. CAE'R-BLAIDD,…