Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

LLETY NEWYDD EFRYDESAU ABERYSTWYTH…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLETY NEWYDD EFRYDESAU ABERYSTWYTH _è." 'c Mewn trefi colegawl, paratoir adeiladau a-rbenig er lletya merched a ddigwyddant fod yn v lie yn efrydu, yn hyt-racli na'u bod yn trigo ar wasgar mewn annedd-dai. Fel gyda phobpetih colegawl, bu Aberyst- wyth yn flaenllaw yi. y cyfeiriad hwn, ac mor bell vrt ol a 1385. llo-gwyd Abergeldie House yn Neuadd Diigianol i efrydesau, o MB MORTIMER GREEN. dan lywodraeth arolygyddes. a nifer o gyn- rorilrwyesau. Symudwyd o Abergeldie 1 dai ereill, ac wedi hyny cymerwyd y Queen's Hotel at y pwrpas. Deuwyd i weled fod yn rhaid cod'i llety parhaus at yr amcan, a,c yn 1891 penodwyd pwyllgor i godi tanysgrifiadau at yr achos, ond oherwydd prinder cefnog- aeth oedwyd. Adnewyddwyd y symudiad yn benaf drwy ymdrechion Mr Lewis Morris, yr hwn a sicrhaodd rodd o 2000p oddiwrth Gymunrodd Mrs Pfeiffer, boneddiges Gym- reig a adwaenid! fel Miss Davies cyn ei phriodas, yr hon a adawodd gronfa, o 70,000p tuagat hyrwyddo addysg merehed. Trwy liaelioni Corphoraeth Aberystwyth, cafwyd llecyri o dir at godi y llety ar Ie yn wynebu y in or yn mhen gogleddol y Terrace. Yna penodwyd yn gynllunwyr Mr C. F. Ferguson, 11 F.S.A., Westminster a Carlisle, a Mr T. E. Morgan, Aberystwyth, ,a dydd Merclier, Mawrth 13eg, gosodwyd1 sylfaeni y llety Cvnlluniwvd yr adeilad i fod yn drigle i gant o efrydesau, a phan gymerir Balmoral House atoj bydd yno Ie i 25 yn ychwaneg, yr hyn a gynnwys 125 o'r 132 merched sydd ynefrydu ar hyn o bryd yn y eoleg. Y mae yr adeilad, fel y gwelir oddiwrth y darlun, o bum' uohder llawr, lieb gynnwys y gwaelod, 11 71 scf y lie i ystorio. Bydd i'r bloc ffryntio mor i'r yn ol 118 troedfeda, ac ymleda 94 'troedfedd o'r nrynt i'r cefn. Arferir tywodfaen llwyd y lie yn benaf yn gerig yr adeilad, tra y'bydd y trestl o gerig Chwarel Grinshill, sir Amwythig. Bydd iddi ddwy ixrif fynedfa, un ar ben. gogleddol y ffrynt a'r Hall ar cchr ogleddol y prif adeiladwaith. Y "brif ysivifell fydd y neuada giniaw, yn rhedeg o ddwvrain. i'r gorllewin, yn65 troed- fedd o hyd, 30 o led, a 15 o uohder. Bydd i'r lloriau ereill yn benaf fod at efrydiaeth gyffre-clinol a piir-ifat, gwely-ystafelloedd, &c. Bydd yno lvfrgell hefyd, Me y gosodir y 400 cyfrol sydd eisces yn eiddo i'r sefydliad. amcangyfrifir y bydd cost y llety yn 14,000p, ar wahan i'r dodrefn, at yr hyn y mae cymun- rodd Pfeiffer o 2000p a man syroiau ereill Avedi eu haddaw. Disgwylir y gorphenir yr adeilad mewn byr amser. [Cofrestrydd y coleg ydyw Mr Mortimer 9 Green; a phenaeth yr efrydesau y clyw y I foneddiges dalentog, Miss Carpenter.] MISS CARPENTER.