Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

EIN CYSTADLEUON

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y mae Robin y Potiwr yn siarad yn ang- hyson iawn arnbell dro er eijgraipht, clyw- ais ef yn dyweyd with Die y Gwyddau un diwrnod, "Wyt ti'n cofio'r prydnawn hWIlW, Die, roeddwn i'n wlyb diferol o chwys, a chyn syched ag cdyn galch." Y mae peiriant newydcl gael ei ddyfeisio yr hwn "a wna, dan" mil o fotymau yn y dydd." Y mae hyn yn gorwneyd defnyddioldeb liid oes ar y dyn mwyaf diwraig vn y byd eisieu gwnio tair mil o fotymau mewn un diwrnod. Yr oedd Robin yr Aber wedi bod yn pysg- ota, ac wrth ddyfod adref yn cyfarfod a Dafydd Deyd y Gwir. ''Wyt ti wedi dal rhywb»th, Robin ?" medd- ai Dafydd. "Nac ydwyf," meddai Robin, gyda gwep seriws. "Wel," meddai Dafydd Deyd y Gwir, "yr wyt ti bob amser yn dyweyd y gwir, beth 9b h* nag, dyna fydda i yn leioio mewn pob dyn, oi d anaml iawn y cewch ohi gan bysgotwyr ddeyd hyny," "Cyn belled ag y mae hyny yn myn'd," meddai Robin, "hwyrach y buaset ti yn galw rhein yn bysgod, ond fuaswn i ddim, tydi'r mwya. dw i wedi ddal heddyw yn pwyso dim dros ddeuddeg pwys." "Cyfeirio yr ydwyf," meddai Syr Michael Hicks-Beach yn y Senedcl, "at Stori Jero- büam:" Yr argian fawr Beth pe buasech chwi yn gweledi dyn "Papur Pawb" wrth ddairllein yr adroddiad. Rihydd y darlun uchod ryw syniad am ei deimladau. PENNILL PENENWOL. Parha mewn dyddorde "D rif arwr buddiolde X3 Arddelwedd o'i enT T J m dano mae gal VV Pob un a'i canmol A rif ddigrif-was Gwalixl. Un dawnus doniolgam "F) n gynnal y p6s-gamJT Rhydd faes cystadleuwT) hydd wledd i'r darllenw IV Pob gradd sy'n ei bryn T T ob oed sy'n ei gar U Am gynghor rhag anhaT) m chwedl, hanes-glaX Wei neb un mor 'smal A na loniant nos gauix Boed hwn ar y to T) APUR PAWB lawen glo JL Ysgolfeistr Llandregaerog Yn awr, John, 11 dlwch chwi cidyweyd wrthyf fi am rywbeth y iylech chwi fod yn ddiolchgar am dano yn ystod y nhwei mis diweddaf ? John (yn ddibetrus) Gallaf, syr. Ysgolfeistr Wel, John, beth ydyw hwnw ? John Pan ddaru chi dori'ch braieh, syr, allech clii liio'n euro ni am ddau fis. "Rydw i'n gwel'd," meddai Heddgeidwad Jones wrth ei gydvmaith y dydd o'r blaen, "fod pob galwedigaeth yn y byd mawr yma ond ein galwedigaeth ni wedi cael dyn enwog ynddi o dro i dro, ond am danom ni allwn ni ddim enwi cymaint ag un." "O na, yr ydych yn eaangymeryd," meddai 9 iiiiia yr heddgeidwad arall, "yr ydym ninnau wedl cael un dyn enwog o leiaf." "Pwy oedd hwnw ?" "Joshua." "Pa beth ? Joshua yn heddgeidwad?" "Debyg iawn, ddaru o ddim gwaeddi 'Aros Haul,' a'i ddal o V Gwraig y drw#? nesaf yma oedd yn dyweyd wrth ein meiHtr tir "Yr unig withwvnebiad sydd 'gen i i'r ty. ydyw, v gallaf hoh amser glywed rhyw sib- rwd drwv y mur yna, yn cael ei acho^i gan y bobi yn siarad y y drws nesaf vna." "Wel, madam," meddai'r meistr tir, "mi baraf fi iddyn nhw wneyd y mur yma yn fwy trwehus i chwi." "Yn fwv trwchus!" mocldai hithau, iina, allwn i glywed yr un gair wedi hyny." Yr oedd yr Is-gapten Cadwaladr wedi cael ei archolli, drwy gael ei saethu a bwled drwy ei forddwyd. Aed ag of i'r yspytty. Bu y doctoriaid am wyth niwrnod yn ei boenydio ac yn chwilio ei archollion, nes, wedi colli pob amynedd gyda hwvnti, gofynoddi iddynt beth oeddynt vn geisio wneyd. Chwilio am y fwled," oedd yr atebiad. "Yn enw'r nefoedd," meddai yr Is-gapten, "paham na buasoch yn dyweyd hyny wrthyf ar y dteohreu; mae hono genyf yn fy mhoced!" i